Budúcnosť vidím aj v rozvoji „bite size“

Hovorí Daniela Hlaváčková, ktorá zodpovedá za celú obchodnú jednotku spoločnosti Mars na slovenskom trhu. V rozhovore sme rozobrali aktuálny stav kategórie cukroviniek, spotrebu a trendy z pohľadu silného hráča.

 Daniela Hlaváčková

 

Cukrovinky patria k všeobecne obľúbeným sortimentom. Ako sa vyvíja trh s týmito výrobkami?


V rámci cukroviniek je najväčšou kategóriou čokoláda, ktorej spotreba a predaj na slovenskom trhu dlhodobo rastú. Veľkým zdrojom rastu je sezóna – teda zvýšené predaje najmä počas Vianoc a veľkonočných sviatkov. Približne tretina všetkých čokoládových predajov spadá do tohto obdobia. Veľkú časť predajov čokolády tvoria pralinky, ktorých obľuba veľmi rýchlo rástla pred pandémiou. Zmeny súvisiace s obmedzením návštev a osláv avšak spôsobili trochu iné smerovanie a to výrazný rast tabuľkovej čokolády a tyčiniek.

 

Čím je charakteristický slovenský trh s cukrovinkami?


Na Slovensku prevláda stále veľký potenciál, pokiaľ ide o rast cukroviniek. Dôvodom je, že spotreba cukroviniek na osobu je na Slovensku mierne nad priemerom Európy a asi v polovici spotreby najväčších konzumentov napríklad v Írsku, Švajčiarsku alebo v krajinách Škandinávie. Na druhej strane, naša spotreba je vyššia ako v Maďarsku alebo Rumunsku. Podľa údajov z roku 2019, je ročná spotreba cukroviniek na Slovensku na úrovni približne 5 až 6 kg na osobu.

 

Za nákupom cukroviniek sa vyberáme do maloobchodných predajní. Cukrovinky ale konzumujeme na rôznych miestach a uprednostňujeme rôzne podoby. Ktoré kategórie pokladáte za najviac rastúce? Zamerajme sa napríklad na tie čokoládové.

 

Áno, všetci nakupujeme čokoládu na jednom mieste, a tým je obchod, avšak konzumácia je silne individuálna a podľa toho rozoznávame jednotlivé segmenty, podľa momentov, s ktorými si ich spájame. Napríklad tabuľky čokolády si viac spájame s chvíľami pri združovaní ľudí, napríklad doma pri televízii, s ohľadom na aktuálne dianie je tento moment najrelevantnejší.


Ďalšou kategóriou, ktorá v tomto období rastie, sú čokoládové tyčinky, ktoré plnia funkciu odmeňovania. Má najrýchlejší medziročný rast z uvedených segmentov. Je to aj tým, že sa radi odmeňujeme a robíme radosť nielen sebe ale aj svojim blízkym. Budúcnosť vidíme ale v rozvoji ešte neobjaveného potenciálu v tzv. „bite size“ segmente čokoládových kúskov. Naša spoločnosť je v tejto kategórii veľmi aktívna a reprezentovaná produktami M&Ms a práve prebieha aj uvedenie na slovenský trh celosvetovo úspešnej značky Maltesers.

 

Súčasným trendom je „byť zdravý“ a v tomto sa nesie aktuálny vývoj celého potravinárskeho sortimentu. Ako sa to dotýka cukroviniek?


Naša spoločnosť sa v tomto ohľade plne riadi odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Jedným z príkladov je odporúčanie, ktoré stanovuje maximálny príjem pridaného cukru na menej ako 10% celkového kalorického príjmu človeka. Dodržiavanie tohto odporúčania podporujeme ponukou menších porcií a transparentným umiestnením výživových údajov na prednej strane obalov našich produktov. Zaviazali sme sa tiež, že nebudeme s inými stranami uzatvárať žiadne priame dohody, pokiaľ by to znamenalo prekročenie hranice 50 gramov pridaného cukru na jednu porciu. Napríklad naša tyčinka Snickers nemôže byť ponúkaná v komerčnej akcii v kombinácii s fľašou sladenej limonády.


Všetky naše produkty majú už teraz maximálne 250 kalórií na jednu porciu a súčasnej dobe rozširujeme portfólio produktov, ktoré obsahujú 200 alebo menej kalórií. To sa nám darí okrem iného vďaka ponuke produktov našich hlavných značiek v menších porciách. Okrem toho vytvárame balenia, ktoré sa dajú rozdeliť. Zákazníci sa tak môžu o výrobok jednoduchšie podeliť s ostatnými, alebo si časť schovať na neskôr.

 

Menia sa nielen požiadavky na zloženie cukroviniek ale aj obaly. Aké zmeny sa konkrétne týkajú obalov, v ktorých si cukrovinky nakupuje spotrebiteľ?


Obaly zohrávajú dôležitú úlohu pri dodávaní našich produktov spotrebiteľom. Zabezpečujú bezpečnosť potravín, čerstvosť našich produktov a nesú na sebe dôležité právne a nutričné informácie. Prístup našej spoločnosti k obalom spočíva v dosiahnutí cirkularity znížením zbytočného vrstvenia obalov alebo redukciou ich hrúbky, prepracovaním obalov a investíciami do uzavretia životného cyklu obalu v spolupráci s medzinárodnými nevládnymi neziskovými organizáciami (ako je napríklad charitatívna organizácia Ellen MacArthur Foundation alebo Fórum o spotrebnom tovare). V súčasnej dobe pracujeme na tom, aby bolo 100% našich obalov recyklovateľných, opakovane použiteľných alebo kompostovateľných a aby sme do roku 2025 dosiahli zníženie používania prvotných plastov o 25%.


Patríme taktiež medzi prvé spoločnosti, ktoré na svojich obaloch začali dobrovoľne uvádzať nutričné údaje v súlade s označením GDA (Guideline Daily Amount Labeling) nad rámec povinných údajov o výživovej hodnote na prednej strane obalov všetkých našich výrobkov (s výnimkou žuvačiek). To umožňuje spotrebiteľom rozhodnúť sa o nákupe a spotrebe produktov s ohľadom na podporu vyváženého životného štýlu.

 

Frekventovanou témou súčasnosti je tiež spoločenská zodpovednosť. Do akej miery sa táto oblast premieta do segmentu cukroviniek?


Pretože nakupujeme kakao a vyrábame čokoládu už viac ako 100 rokov, cítime zodpovednosť za to, aby sme sa podieľali na vytváraní udržateľného a inkluzívneho dodávateľského reťazca kakaa. Preto riešime výzvy v poľnohospodárskych komunitách prostredníctvom našej stratégie Kakao pre nadchádzajúce generácie. Napĺňanie stratégie Mars Wrigley Kakao pre nadchádzajúce generácie začalo v roku 2018. Stratégia je založená na našich doterajších poznatkoch a v horizonte 10 rokov (2018-2028) na ich realizáciu poskytneme jednu miliardu dolárov. V priebehu pandémie sme navyše posilnili spoluprácu a podporu nášmu medzinárodnému partnerovi, neziskovej humanitárnej organizácii CARE. Darovali sme dodatočných 5 miliónov dolárov, z ktorých 2,6 milióna slúžilo na pokrytie životných potrieb a starostlivosť o ženy a deti na Pobreží slonoviny a Ghane.


Naša spoločnosť tiež prostredníctvom svojej stratégie „Palm Positive Plan“, ktorej napĺňanie začalo v roku 2019, uskutočnila rozsiahlu premenu svojho dodávateľského reťazca palmového oleja tak, aby dodával túto surovinu bez odlesňovania a podporoval dodržiavanie základných ľudských práv. Hoci už používame výlučne palmový olej s certifikáciou RSPO (certifikácia Okrúhleho stola pre udržateľnú výrobu palmového oleja), rozhodli sme sa urobiť ďalší krok navyše, aby sme zaistili sledovateľnosť výroby a znížili počet výrobní, ktoré využívame ako zdroj, z 1500 na menej ako 100 do roku 2021 s cieľom znížiť ich počet do roku 2022 ešte o polovicu.

 

Našu značku Orbit zasa na trhu využívame aj v rámci kampane s organizáciou„Úsmev ako dar“, k rozdávaniu úsmevov a sebavedomia deťom a finančne túto organizáciu podporujeme prostredníctvom našich dlhodobých partnerstiev (kampane „Orbit pomáha chrániť detské úsmevy“ a „Oplať úsmev“). Naši spolupracovníci, ako hovoríme našim zamestnancom, sa pred pandémiou naviac zúčastnili každoročných dobrovoľníckych akcií s cieľom osobne pomôcť tejto neziskovej organizácii.

 

Na slovenskom trhu je, pokiaľ ide o cukrovinky, stále výrazne zakorenená história a tradícia lokálnych značiek. Ako to vnímate?


Čím ďalej tým viac sa ale darí aj medzinárodným značkám cukroviniek, ktoré prinášajú na trh rôzne inovácie. Naša firma sa tento rok rozhodla uviesť na slovenský trh celosvetovo úspešnú značku Maltesers, ktorá je napríklad vo Veľkej Británii už 85 rokov. Jemná chuť guličiek Maltesers sa hodí napríklad na konzumáciu doma, pri zdieľaní s rodinou alebo priateľmi. Stavia teda skôr aj na modernom trende konzumácie pri združovaní a zdieľaní podobne ako tabuľkové čokolády. Zároveň je moderný spotrebiteľ náročnejší na výber značiek, ktoré mu prinesú nejaký benefit alebo majú hlbší význam, nesú nejaké posolstvo pre spoločnosť. Značka Maltesers sa napríklad celosvetovo zameriava na podporu žien. Pomáha im budovať odolnosť tak, že sa dokážeme smiať aj v ťažkých chvíľach.

 

Slovenský spotrebiteľ je však zároveň pri výbere cukroviniek cenovo citlivý a toto sa zatiaľ príliš nemení. Pandémia koronavírusu zrejme cenovú citlivosť ešte zvýši...


Pultová cena je vždy individuálnym rozhodnutím predávajúceho a výsledkom pôsobenia dopytu a ponuky. Do hry vstupuje okrem iného tiež množstvo premenných, ako sú inflácia či ceny vstupných materiálov a komodít. Cieľom spoločnosti Mars je zachovať a zvyšovať kvalitu našich výrobkov. Zároveň ale spotrebiteľovi ponúkame vždy možnosti určitých výhodnejších balení a akciových ponúk. Slovenský spotrebiteľ, ktorý je citlivý na cenu, má tak možnosť nakúpiť tieto produkty za priaznivé ceny vo výhodnejších baleniach alebo akciách. Kategória cukroviniek je tiež výrazne ovplyvnená aktivitami v konkurenčnom prostredí.

 

redakcia
Foto: archív D. Hlaváčkovej

 

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk