Kaufland Vianoce 2020

Kaufland Vianoce 2020

Kaufland Vianoce 2020

Ministerstvo pôdohospodárstva podporilo produkciu slovenského cukru

cukor nelaMinisterstvo rozhodlo o zaradení cukrovej repy medzi citlivé komodity, na ktoré je možné poskytnúť viazanú podporu na produkciu. Podporí sa tým výroba kvalitného slovenského cukru, ktorá má na Slovensku bohatú tradíciu.


História cukrovarníctva na Slovensku siaha až do roku 1831 a za tú dobu si stihlo vybudovať úctyhodnú tradíciu. Slovenský cukor patril vždy medzi najkvalitnejšie komodity, ktoré sa v našom regióne produkovali. Svedčí o tom aj fakt, že dodnes sme vo výrobe cukru úplne sebestační. Po zmenách v cukrovarníckom sektore zostali na Slovensku aktuálne funkčné už len dva z 5 cukrovarov, ktoré pokrývajú celú produkciu. Cukrovar v Seredi, ktorý v súčasnosti patrí pod koncern Agrana a predáva výrobky pod značku Korunný cukor, sa môže pýšiť skutočne bohatou históriou, ktorá siaha až do roku 1844. Právom ho preto možno zaradiť medzi tie najstaršie zo všetkých slovenských cukrovarov. Aj cukrovar v Trenčianskej Teplej, patriaci do skupiny Nordzucker a predávajúci pod značkou SweetFamily, sa môže hrdiť viac ako storočnou tradíciou. Prvá kampaň sa v ňom uskutočnila už v roku 1901. Cukor od slovenských výrobcov spĺňa najvyššie európske kvalitatívne a hygienické štandardy. Spotrebiteľ vďaka tomu dostáva bezpečný a čistý produkt, ktorý bol vhodne skladovaný, balený a expedovaný. Pri kúpe má zákazník tiež istotu že sa jedná o slovenský cukor, ktorý má jasný pôvod a pri jeho výrobe, skladovaní či uvádzaní na trh boli splnené všetky hygienické a kvalitatívne požiadavky.

 

Podpora pre cukor

 

V minulosti prešiel slovenský cukrovarnícky sektor viacerými turbulentnými obdobiami, ktoré ho nemalou mierou formovali. Aktuálne sa Slovensko spolu s ostatnými krajinami Európskej únie pripravuje na náročné obdobie, v ktorom bude potrebné adaptovať sa na koniec regulovaného systému v roku 2017. Ministerstvo preto rozhodlo o zaradení cukrovej repy medzi citlivé komodity, na ktoré je možné poskytnúť viazanú podporu na produkciu z prostriedkov EÚ. Taktiež bude pestovanie cukrovej repy podporované zo zdrojov vnútroštátnej pomoci. Štátna spolu s viazanou podporou by mali pomôcť preklenúť toto zložité obdobie prechodu po zrušení produkčných kvót. Keďže kvóty na cukor sú určitou garanciou rovnomerného rozloženia výroby EÚ a tiež trhovým nástrojom regulácie, po ich zrušení bude situáciu viac určovať trhové prostredie. Očakáva sa nielen prílev dovozového cukru z tretích krajín, ale aj zvýšený tlak hlavného konkurenta cukru, ktorým je izoglukóza. Tá sa ako sladidlo používa čoraz viac, najmä kvôli svojej nižšej cene.

 

Slovenská produkcia

 

Dôvodov na kúpu slovenského cukru je hneď niekoľko, pričom výhody majú dva rôzne rozmery – ekonomický a výživový. Prvý z menovaných súvisí najmä s podporou produkcie domácich výrobkov. Cukrovarnícky sektor na Slovensku poskytuje priamo a nepriamo prácu viac ako 3000 ľuďom. Na jeho výrobu sú naviazané aj ďalšie odvetvia – doprava, administratíva, dodávky a servis strojových zariadení, ale aj poľnohospodárske činnosti ako je pestovanie osív, ochrana rastlín a podobne. Výhodou je, že slovenský cukor má jasný pôvod a vysokú kvalitu, ktorá bola viackrát ocenená. Navyše jeho produkciou sa podporujú naši pestovatelia. Výrazne znížená je i ekologická záťaž, keďže domáca výroba sa nemusí prepravovať na dlhé vzdialenosti, čím sa vytvára možnosť pre dodávky v zmysle just in time. Závislosť od dovozu by určite mala za následok zvýšenie ceny cukru.

 

Lokálna produkcia prospieva ekonomike

 

Z výživového hľadiska je lokálna produkcia pre organizmus vždy lepšou voľbou. Pre ľudské telo sú najvhodnejšie tie potraviny, ktoré sa vypestovali, alebo dochovali v preň prirodzenom prostredí. V prípade cukru tento faktor súvisí najmä s lokálne pestovanou cukrovou repou, z ktorej sa cukor získava. Na Slovensku sa táto plodina pestuje ekologickejšie ako vo väčšine krajín EÚ. Používa sa menej hnojív, ale aj menej prípravkov na ochranu rastlín - pesticídov a herbicídov. Samotný proces výroby cukru na Slovensku je veľmi tradičný a v priemyselnej podobe prebieha kontinuálne už od roku 1831. Možno ho zároveň považovať za ohľaduplný k životnému prostrediu. Finálny produkt - cukor sa získava šetrnou extrakciou z tejto plodiny. Štátna podpora pestovateľom cukrovej repy pomôže zabezpečiť, aby sa slovenský spotrebiteľ na pultoch aj naďalej stretával s tradičným slovenským cukrom za prijateľnú cenu a v prvotriednej kvalite.

 

Pripravil: dK
Zdroj: Slovenský cukrovarnícky spolok
Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW