Kaufland 450x1010

Kaufland 450x1010

Kaufland

Nealko segment má pred sebou silnú sezónu

Letná sezóna prináša so sebou rast dopytu po sezónnych kategóriách, pre ktoré sú mesiace jún až august najsilnejším obdobím roka.

 

nealko2020 v

 

 

Po prvom kvartáli dochádza každoročne ruka v ruke so zvyšovaním teplôt k nárastom predajov aj pri nealkoholických nápojoch, avšak koronavírusová pandémia zamiešala karty a predaje sa vymykajú štandardnému vývoju.

 

Z aktuálnej analýzy pokladničných dát maloobchodných predajní realizovanej spoločnosťou Nielsen vyplýva, že v období posledných 12 mesiacov* dosiahli maloobchodné tržby za skupinu nealkoholických nápojov (t. j. balené vody, ochutené sýtené nápoje, džúsy, energetické nápoje a ľadové čaje) hodnotu takmer 372 miliónov €. V medziročnom porovnaní ide o pokles o 1 %. Celkový ročný obrat bol nižší o 3,2 miliónov €.

 

Z hľadiska predaného objemu celý nealko segment klesol ešte výraznejšie a postihol všetky druhy nealkoholických nápojov. Slovenskí spotrebitelia nakúpili takmer 775 miliónov litrov nealko nápojov ročne, čím sa maloobchodná spotreba znížila o 4 % oproti predchádzajúcemu obdobiu.


Začiatok roka bol pre celú skupinu nealko segmentu menej dramatický z hľadiska poklesu spotreby v maloobchode, kedy sa predaje počas prvých troch mesiacov znížili len o necelé percento. Segment nealko nápojov však patril počas pandemických marcových nákupov k pomalšie rastúcim kategóriám a spotrebitelia utrácali oveľa viac na iné skupiny trvanlivých potravín či drogériového tovaru.


Koronavírusóva pandémia ešte výraznejšie ovplyvnila prvé dva mesiace druhého štvrťroku, ktoré boli pod minuloročným priemerom. V podobnom duchu sa rozbehol aj jún, u ktorého očakávame nižšie predaje ako boli minulý rok, jednak vzhľadom na aktuálny trend a zároveň minuloročný jún bol najsilnejším mesiacom roka vďaka priaznivému počasiu.


V obľube sú balené vody


V rámci nealko segmentu nakupujú Slováci najviac balené vody (t. j. minerálne, stolové, pramenité, dojčenské), ktoré tvoria dominantnú časť spotreby (takmer 60 %) a putujú na ne 4 z 10 € výdajov na nealko. Spotreba vôd sa medziročne znížila o 3 % na úroveň 457 miliónov litrov, čo v prepočte na jedného obyvateľa predstavuje priemerne 84 litrov vôd ročne. V susednom Česku je to až 97 litrov na obyvateľa.


Z hľadiska spotrebiteľských preferencií dlhodobo sledujeme prevahu minerálnych vôd, ktoré tvoria 58 % z celého koláča vôd a medziročne posilnili svoju pozíciu, nasledujú stolové a pramenité vody (35 %) a menší segment dojčenských vôd (7 %).


V rámci typov vôd majú slovenskí spotrebitelia najradšej jemne perlivé vody, ktoré tvoria takmer dve pätiny z nákupov a záujem o ne z roka na rok rastie. Perlivé vody si ukrajujú 37 % z celkového objemu vôd a najmenšiu časť – necelú štvrtinu (24 %) - tvoria neperlivé vody. Trendom ostáva aj dlhodobý záujem o neochutené vody, ktoré tvoria viac ako ¾ z celkových predajov. Ak sa už spotrebiteľ rozhodne pre ochutenú vodu, pri výbere preferuje hlavne príchuť pomarančovú, citrónovú a jahodovú.

 

nielsen nealko napoje


Druhým najpopulárnejším typom nealko nápojov po vodách sú malinovky. Patria sem predovšetkým kolové, pomarančové, citrónové či iné ochutené sýtené nápoje. Ich ročná spotreba je na úrovni nad 225 miliónov litrov, čo je o 5 % menej ako pred rokom. Za poklesom celej kategórie sú všetky príchute od kolovej po hroznovú, s výminkou menšinovej tonikovej príchute, ktorej predaj ako jedinej stagnoval. Kolová príchuť však ostáva suverénne najobľúbenejšia - tvorí takmer dve tretiny z celého predaného objemu malinoviek.


Treťou najpredávanejšou skupinou nealko nápojov sú džúsy, ktoré zaznamenali medziročný pokles spotreby (-7 %) aj tržieb (-3 %). Slovenskí spotrebitelia nakúpili v maloobchode za posledný rok 56,6 miliónov litrov džúsov a zaplatili za ne viac ako 67 miliónov €. V rámci príchutí vedie pomaranč, multivitamín a trojicu dominantných preferencií uzatvára jablková príchuť.


V posledných rokoch zaznamenali dynamický vývoj energetické nápoje aj napriek najvyššej priemernej cene v rámci nealko nápojov (viac ako 2 € / liter). Ich maloobchodná spotreba aj tržby však v posledných 12 mesiacoch poklesli – spotreba približne o 7 % na 19 miliónov litrov a obrat o 3 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.


V najmenšej miere sa míňa za ľadové čaje


Ročne sme na ne minuli 11 miliónov € a ich maloobchodná spotreba bola nižšia než pri energetických nápojoch, t. j. 17 miliónov litrov. 

 

Na rozdiel od väčšiny produktových skupín potravín zaznamenali nealkoholické nápoje medziročný pokles tržieb, a tak bude úspech tohtoročných predajov celého nealko segmentu závisieť od nasledujúcich prázdninových mesiacov. Pre celý nealko segment bude dôležitý predovšetkým záujem spotrebiteľov o balené vody, pre ktoré sú letné mesiace najdôležitejšie - dôležitosť vôd na celom objeme predaja počas teplých mesiacov sa blíži k dvom tretinám z celého koláča nealko segmentu.


*Pozn.Maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra, čerpacích staníc a bez gastro zariadení. Porovnávaný rok: 12 mesiacov jún 2019 až máj 2020 vs. predchádzajúcich 12 mesiacov.

 

 

Zdroj: Nielsen
Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW