Rada EÚ rozhodla o ukončení kvót na cukor

cukorUdeje sa tak až po hospodárskom roku 2016/17. Aktuálne slovenská kvóta na cukor po reštruktulizácii predstavuje 112319,5t, na porovnanie v roku 2006 to bolo 207 432t.


V súčasnosti sa finalizuje nové programovacie obdobie do roku 2020, v ktorom bude na Slovensku pestovanie cukrovej repy podporované zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Cieľom je podpora domácich pestovateľov cukrovej repy a celková podpora cukornej vertikály na Slovensku.

 

Vysoké svetové prebytky

 

Svetový a európsky trh s cukrom bojuje v súčasnosti s prebytkami komodity. Zásoby cukru vo svete a v EÚ sú pomerne vysoké, čo sa logicky prejavilo aj dramatickým poklesom cien cukru. Obrosvké prebytky má napríklad Brazília kde aj približne 10% cukrovarov v súčasnosti krachuje. V najbližšom období čaká trh s cukrom náročné obdobie, v ktorom bude potrebné adaptovať sa na koniec regulovaného systému po hospodárskom roku 2016/2017. V roku 2015, treba počítať s odhadovanou produkciou EÚ na úrovni cca 20 mil. ton a odhadovanou spotrebou cca 17 mil. ton. Výroba nad kvótu sa očakáva približne na úrovni 6,5 mil. ton, pričom limit vývozu EÚ v rámci WTO je na úrovni 1,35 mil. ton. Prebytky sa na základe platnej legislatívy preto buď vyvezú v rámci limitu WTO, alebo sa zužitkujú v chemickom priemysle. Európska Komisia by mala hľadať v tejto situácii aj iné spôsoby realizácie mimokvótových zásob.

 

Rekordné slovenské výsledky

 

Vďaka podpore pestovania slovenskej cukrovej repy, ako aj podpore investícií v potravinárskom priemysle, je predpoklad ďalšieho zachovania výroby cukru na Slovensku aj v budúcom období.Cukrovarnícka kampaň 2014/1015 eviduje rekordné výsledky. Príprava na kampaň 2014/2015 začala už koncom roka 2013 výberom osevných plôch a kontraktáciou repy. Repa sa na Slovensku zasiala na výmere 22 588 ha. Podmienky pre pestovanie repy boli pomerne priaznivé. Už podľa stavu porastov sa očakávala nadpriemerná úroda. Výsledkom je nadpriemerná produkcia vysokoakostného repného cukru. Slovenský cukor dosahuje vo všeobecnosti vynikajúcu kvalitu, ktorá spĺňa najvyššie štandardy. „Slovensko je v produkcii cukru sebestačné. V cukrovarníckej kampani 2014/2015 vyprodukovali oba cukrovary – cukrovar v Trenčianskej Teplej a cukrovar v Seredi spolu 213 266 ton cukru, čo prestavuje nárast produkcie cukru takmer o 20 % oproti minulému roku. Je to najvyššia produkcia v období po reforme cukrovarníckeho priemyslu EÚ. Na porovnanie v cukrovarníckej kampani 2004/2005 sa vyrobilo 233 004t, v 2012/2013 127 548t a napríklad v kampani 2008/2009 len 101 846t cukru. V roku 2014 bola cukrová repa pestovaná na výmere 22 588 ha, pričom celková úroda repy dosiahla úroveň 1 737 830 ton, čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast zhruba o 30 %. Zatiaľ čo v minulom roku sa na jednom hektári urodilo v priemere 57,18 ton repy, tohoročná kampaň vykazuje až 76,93 ton repy na jeden hektár," hovorí Ing. Dušan Janíček, podpredseda predstavenstva Slovenského cukrovarníckeho spolku. Na pestovaní cukrovej repy v roku 2014 sa podieľalo podľa jeho slov 213 pestovateľov repy na priemernej výmere 106,05 ha. Je to o 19 pestovateľov viac ako v minulom roku. „Spracovateľská kapacita cukrovarov dosiahla v kampani 2014/2015 úroveň viac ako 10 tisíc ton repy na deň, pri priemernej výťažnosti cukru 84,86%. Kampaň 2014/2015 sa začala 6. septembra 2014 a trvala až 179 dní, čo možno do určitej miery považovať za extrém, vzhľadom na rekordnú úrodu repy v tonách na hektár. Kampaň v priemere zvykne trvať 100 až 135 dní," dodáva D. Janíček.

 

Náročný proces spracovania

 

Cukrovarnícka kampaň si vyžaduje celkovú zmenu organizácie a riadenia výroby. V mimo kampaňovom období je cukrovar sústredený predovšetkým na investičné akcie, opravy a údržbu cukrovaru, baliarenskú činnosť, obslužné a servisné činnosti. V kampani sa však všetko musí prispôsobiť čo najrýchlejšiemu spracovaniu cukrovej repy. V prvom rade je potrebné na maximum využiť nominálnu spracovateľskú kapacitu tak, aby spracovanie cukrovej repy trvalo iba nevyhnutný čas. Cukrová repa je biologický živý materiál a poškodzuje ju dlhé skladovanie, ale aj teplotné výkyvy. Nevyhnutné je preto zosúladiť zber, skladovanie a dopravu cukrovej repy na spracovanie tak, aby zostávala čo najdlhšie v zemi. Jej spracovanie je energetický náročný a nepretržitý proces. Z uvedeného dôvodu majú cukrovary k dispozícii vlastnú tepelno-energetickú centrálu. Vďaka tomu si vo vlastnej réžii vyrábajú potrebnú paru a elektrickú energiu. Od prvého do posledného dňa kampane je cukrovar v neustálej prevádzke. Tomuto technologickému režimu sa musí prispôsobiť celá organizácia. Dočasne sa preto pracuje v režime trojzmennej prevádzky.

 

struktura produkcie cukru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravil: dk
Zdroj a schéma: Slovenský cukrovarnícky spolok, redakcia
Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk