Farbivá v potravinách

Používanie farbív v potravinárskom priemysle, pri výrobe potravín, schvaľuje a reguluje európska a národná legislatíva o prídavných látkach v potravinách.

 

 51294856 v

 

Podľa tejto legislatívy sú „farbivá“ látky, ktoré dodávajú potravine farbu alebo obnovujú farbu v potravine a zahŕňajú prírodné zložky potravín a prírodné zdroje, ktoré sa obvykle nekonzumujú ako potraviny, ani sa obvykle nepoužívajú ako charakteristické zložky potravín. Farbivami sú aj prípravky získané z potravín a z iných jedlých prírodných východiskových materiálov získaných fyzikálnou a/alebo chemickou extrakciou, ktorá má za následok selektívnu extrakciu pigmentov príbuzných s výživovými alebo aromatickými zložkami.

 

Pri výrobe potravín sú európskou legislatívou schválené farbivá najmä na:


a) obnovu pôvodného vzhľadu potraviny, ktorej farba sa zmenila pri spracovaní, skladovaní, balení a distribúcii, čím sa mohla znížiť jej vizuálna akceptovateľnosť;


b) zvýšenie vizuálnej príťažlivosti potraviny;


c) dodanie farby inak bezfarebnej potravine.

 

Prírodné farbivá označené číslom „E“


Vedeli ste, že mnohé do potravín povolené farbivá označené číslom „E“ sú prírodné a to rastlinného alebo živočíšneho pôvodu?

 

Rastlinné


E 100 Kurkumín – podzemná hľuza z Kurkumy dlhej (Curcuma longa L.).


E 150a -d Kuléry - Karamely - prírodné monoméry glukózy, fruktózy, glukózové sirupy, sacharóza, invertné sirupy a dextróza. V potravinárstve sa požívajú na povrchovú úpravu potravín a prifarbenie (napríklad v mäsovom a cukrárenskom priemysle).


E 160a Karotény (β-karotén) - prírodné druhy jedlých rastlín ako mrkvy, rastlinných olejov, trávy, lucerny, žihľavy a pod., prírodné riasy (Dunaliella salina) a huby (Blakeslea trispora).V potravinárstve sa používajú na prírodné zafarbenie potraviny, tam kde sa spracovaním suroviny stráca , alebo mení jej farba - na navrátenie strateného zafarbenia a získanie pútavejšieho vzhľadu potraviny.


E 160c Extrakt z papriky, kapsantín, kapsorubín - z paprikových strukov (Capsicum annuum L.). Paprika je tradične používaná do potravín, čiže nie iba ako ochucovadlo, ale aj ako farbivo. Pre niektoré potraviny, ako mäsové výrobky sú jej extrakty nezastupiteľné pre ich obsah karotínoidných farbív a kapsaicínu zodpovedného za štipľavosť.


E 162 Cviklová červená, betanín - farbivo cvikly červenej (Beta vulgaris L. var. rubra).

 

Živočíšne


E 120 Košenila, kyselina karmínová, karmíny sú v potravinárstve takmer najpoužívanejšiím prírodným červeným farbivom. Sú extrahované zo samičiek červca nopálového (Dactylopius coccus alebo Coccus cacti), ktorý žije na sukulentoch (opuncia). Toto potravinárske prírodné živočíšne farbivo sa používalo už v 15. storočí na územá strednej Ameriky, odkiaľ sa chov hmyzu kvôli získaniu farbivarozšíril na ďalšie kontinenty sveta, vrátane Európy. Jeho najvýznamnejším exportérom je Peru, kde sa ho ročne produkuje vyše 200 ton. Používa sa do mnohých druhov potravín, do mäsových výrobkov (párky, salámy, klobásy, paštéty), jogurtov, cukroviniek, džúsov, zmrzlín, tiež v kozmetike (očné tiene, rúže, líčka) a v textilnom priemysle.

 

Zoznam legislatívou povolených farbív, ako prídavných látok do potravín


farbiva

 

Legislatívny zdroj:

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1129/2011 z 11. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 vytvorením zoznamu Únie obsahujúceho prídavné látky v potravinách

 

 

Využitie farbív potravinárstve


Každé farbivo, ktoré je použité v potravine, musí byť na toto použitie schválené v množstve povolenom vo vyššie uvedenej legislatíve. Najvyššie prípustné množstvá prídavných látok, vrátane potravinárskych farbív majú ešte dostatočne vysokú rezervu, voči ich predávkovaniu.


Bezpečnosť do potravín schválených farbív je priebežne monitorovaná autoritami Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín. Z dôvodu sledovania ich možnej rizikovosti ponechala EÚ číselník „Éčiek“, ako živý, otvorený zoznam. To jej umožňuje na základe poznatkov priebežne získavaných z praxe zaraďovanie, alebo vyraďovanie farbív z tohto zoznamu.


V potravinách sa farbivá najviac uplatňujú pri výrobe cukroviniek a tam, kde v procese technológie strácajú, alebo menia suroviny svoju prirodzenú farbu (napríklad tepelným opracovaním).


Minimálne sa potravinárske farbivá používajú tam, kde ide o jedno, alebo menej zložkové potraviny, technologicky takmer neopracované, minimálne skladované, teda čerstvé potraviny s krátkou dobou spotreby.

 

katarina fasiangova

Ing. Katarína Fašiangová, PhD.

Food Control s.r.o.

 

 

 

Autorka je odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti riadenia a kontroly kvality a bezpečnosti potravín v úradnej kontrole Slovenskej republiky, neskôr v maloobchode a vo vedeniach jeho odvetvových združení. Celú svoju profesionálnu kariéru sa venuje a spolupodiela na príprave národnej a európskej potravinovej legislatívy a najmä jej uplatňovaniu a vykonateľnosti v praxi. Je dlhoročnou členkou hodnotiacich komisií pre posudzovanie kvality potravín.

 

Ilustračné foto: Shutterstock.com

 

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Berto sk, s.r.o..

 

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW