Kaufland Vianoce 2020

Kaufland Vianoce 2020

Kaufland Vianoce 2020

V skutočnosti môže dať zákazníkovi vyššiu hodnotu väčší výrobca

Hovorí v rozhovore Ladislav Čechovič, CEO spoločnosti Mecom. Po prehliadke výrobného závodu v Lučenci sme sa porozprávali o novej kampani, prepracovanom systéme kontrol a trendoch v oblasti predaja mäsových výrobkov.

 

cechovic v

 

Na obaloch výrobkov vašej spoločnosti nájdu zákazníci po novom Pečať kvality. Je za ňou precízna trojstupňová kontrola. Označenie je súčasťou novej komunikačnej kampane Humans of Mecom. Čo bolo impulzom k jej realizovaniu?


Touto kampaňou by sme sa chceli viac priblížiť spotrebiteľom a zdôrazniť, že kvalita a vyšší štandard sú pre naše výrobky prvoradé. V skutočnosti sme však neprišli s ničím novým. Až 90 percent toho, čo v tejto kampani prezentujeme, sme už mali zavedené v minulosti.


Spotrebitelia si s vyššou kvalitou, tradíciami a unikátnymi hodnotami dnes spájajú predovšetkým menších lokálnych výrobcov. Na tých väčších sa neraz pozerajú s nedôverou...


Presne to sme sa rozhodli zmeniť. V praxi je to totiž často naopak, veľkí výrobcovia dodržiavajú prísne a vysoko nastavené štandardy, často až nad rámec platnej legislatívy a podliehajú neustálym kontrolám. Aj preto nie je najmenšia šanca na pochybenia.


Za kvalitou výrobkov stoja v novej kampani vaši traja dlhoroční zamestnanci. Prečo ste zvolili takúto formu?


Naši zamestnanci sú z môjho pohľadu tí, ktorí posúvajú a reprezentujú našu spoločnosť. Oni sú Humans of Mecom, ako sme aj nazvali našu novú kampaň. Mnohí pre nás pracujú viac ako desaťročie, čo nás teší, pretože pozitívna motivácia zamestnancov je našou prioritou. Len spolu vieme dosiahnuť výsledky a stanovené ciele, pretože naši zamestnanci stoja za tým, čo robia. A to je aj dôvod, prečo sme ich do tejto kampane zapojili.


Otvorili ste dvere do svojej internej kuchyne, pozvali odborné médiá a predstavili svoj výrobný proces krok za krokom, až do finálneho štádia. Bežne sa to nerobí, ale môže to byť jedna z ciest ako posilniť dôveru nielen obchodníkov ale aj spotrebiteľov...


Nemáme čo skrývať, radi naše zákulisie odkryjeme. Chceli sme ukázať, že výroba mäsových produktov u nás prebieha veľmi sofistikovane a to na všetkých úrovniach. Pracujeme podľa štandardov špičkovej svetovej úrovne a s využitím najmodernejších technológií. Vo výrobných závodoch máme prísne nastavené kontroly, všetko má svoj presný poriadok a pravidlá. Za výrobkami sú však predovšetkým kvalitní odborníci s dlhoročnou praxou, bez nich by to nešlo.


V čom spočíva aktuálne nastavený systém trojstupňovej kontroly?


Začína vstupnou kontrolou, kedy všetky používané vstupné suroviny prechádzajú testovaním bezpečnosti v akreditovanom laboratóriu a spĺňajú zákonom stanovené mikrobiologické požiadavky na zdravotnú bezchybnosť. Navyše, každú šaržu vstupnej suroviny interne kontrolujú príslušní zamestnanci a do výroby sa uvoľní iba na základe splnenia kritérií definovaných v špecifikácii. Ide o senzorické a fyzikálno-chemické parametre.


Následne proces pokračuje medzioperačnou kontrolou, kedy sa pred spustením výroby overuje účinnosť sanitácie vizuálnou kontrolou a odobraním sterov z povrchov. Každý krok výrobného procesu starostlivo kontroluje vyškolený personál s pomocou techniky, detektorov kovov a senzorov. Výsledky sleduje a zaznamenáva systém, ktorý nepripúšťa jedinú odchýlku alebo chybu. Súčasťou výstupnej kontroly je každodenné hodnotenie degustačnou komisiou. Výrobok je uvoľnený do obchodnej siete iba na základe splnenia prísnych kritérií výstupnej kontroly. Vzorky výrobkov tiež posielame do akreditovaných laboratórií na mikrobiologické a fyzikálno-chemické vyšetrenia, rovnako ako na vyšetrenia nutričných hodnôt.


Pečať kvality je zatiaľ súčasťou len určitej skupiny produktov. Zmení sa to?


Na slovenskom trhu je momentálne zastúpené celé naše portfólio, ktoré na Slovensku vyrábame. Nie všetky výrobky momentálne nesú toto označenie, postupne však budeme označovať všetky.


Kam všade, okrem slovenského trhu, putujú výrobky z vašich závodov v Lučenci a Humenného?


V slovenských prevádzkach sa dnes vyrába aj portfólio, ktoré distribuujeme na ďalšie trhy. Aktuálne zásobujeme 14 krajín, z okolitých krajín najmä český a maďarský trh.


Popri bežnej produkcii máte v portfóliu aj mäsové výrobky vlastných značiek maloobchodných reťazcov. Aké máte v tejto oblasti plány?


Táto aktivita je súčasťou nášho fungovania už zopár rokov, osvedčuje sa nám. Neočakávam, že by malo dôjsť k nejakým zásadným zmenám oproti minulosti.


Ako vnímate z pohľadu spoločnosti, ktorá vyrába rôznorodé mäsové výrobky náročnosť trhu a slovenského zákazníka?


Slovenský zákazník je aj z nášho pohľadu stále náročnejší, viac sa zaujíma o podiely mäsa vo výrobkoch, o to, aké aditíva alebo konzervačné látky boli pri výrobe použité. Intenzívnejšie ako kedysi číta a vyhodnocuje informácie, ktoré sú uvedené na etiketách. Samozrejme nás to teší. Tomuto smerovaniu sa prispôsobujeme. Máme vlastné prieskumy trhu, zaznamenávame postrehy spotrebiteľov a nie sú nám ľahostajné ani ich požiadavky. Postupne sme takto vyradili z výrobkov sóju, usilujeme sa minimalizovať zastúpenie alergénov v našich výrobkoch a pod..


V rámci spoločnosti máme oddelenie, tzn. NPD, new product development, ktoré sa zaoberá vývojom nových výrobkov a inovácií. Pracuje s prieskumami trhu a na základe konkrétnych pohybov vyvíja nové výrobky tak, aby zohľadňovali požiadavky moderných zákazníkov.


V poslednej dobe silnie presvedčenie obchodníkov, že nadmerná orientácia nakupujúcich na nízku cenu už nie je tak dominantná, aká bola približne pred dvomi rokmi. Aký máte názor?


Bolo by asi nesprávne, ak by sme tvrdili, že na slovenskom trhu nie je cena v rebríčku rozhodovacích kritérií dôležitá. Napokon aj všetky aktuálne prieskumy trhu potvrdzujú, že Slovensko spolu s Českom a čiastočne aj Maďarskom, patrí ku krajinám kde je silná preferencia ceny. Tým, ako rastie životná úroveň, zhruba v období posledných troch rokov, rastie aj počet spotrebiteľov, pre ktorých cena nie je prvoradým rozhodujúcim kritériom. Pozorujeme, že sa zvyšuje aj záujem o výrobky stredného a vyššieho cenového segmentu. Vidno to zreteľne aj na našom portfóliu, odhaľujú to aj mnohé prieskumy trhu.


Čo z portfólia, ktoré momentálne ponúkate, by ste označili za segment s potenciálom najvyššieho rastu?


Dynamická je kategória šuniek, ktorá rastie už niekoľko posledných rokov. Tomuto sortimentu sa preto chceme v budúcnosti viac venovať. Z nášho pohľadu rastie tento segment najviac, avšak z pohľadu objemu predaja rastie viac kategória párkov. Je to silná kategória, ktorá má na našom trhu veľmi zaujímavé perspektívy. Pozoruhodný je tiež vývoj v oblasti trvanlivých salám.


Ako je to so sezónnymi výrobkami?


V súčasnosti máme, pokiaľ ide o predaj výrobkov, dve silné sezóny. Prvou je grilovacia, ktorá začína v apríli a končí koncom augusta. So šírkou ponuky pre grilovaciu sezónu sa dnes považujeme za lídrov na trhu. Každoročne prinášame pre túto sezónu zaujímavé a trendové novinky. Naposledy to bola promotaška, špeciálne spotrebiteľské balenie, ktoré v strednej Európe vyrábame a distribuujeme iba my. Zožali sme s ňou veľký, až neočakávaný úspech. Druhá významná je zabíjačková sezóna, ktorá nie je až taká silná ako grilovacia, ale rozhodne má čo zákazníkom ponúknuť.


Sortiment určený na grilovanie eviduje v posledných niekoľkých rokoch masívny záujem zo strany zákazníka. Má tento segment ešte kam rásť?


Je to skutočne veľký fenomén a obzvlášť na Slovensku. V tomto sa aj líšime od okolitých trhov. Keď si pozrieme okolité krajiny, v Maďarsku tvorí grilovacia sezóna iba asi 30 percent toho, čo na Slovensku. Grilovací segment už výrazne nemá kam rásť, my však ešte priestor na rast vidíme.


Ako vnímate predaj mäsových výrobkov na slovenskom trhu? Čo sa najviac zmenilo za posledné roky?


V minulosti sa drvivá väčšina, až 90 percent mäsových výrobkov, predávala pultovým spôsobom. Len asi 10 percent mäsových výrobkov sa ponúkalo formou samoobslužného predaja. Tento pomer sa mení. Na Slovensku v posledných rokoch klesá pultový predaj voľne ložených mäsových výrobkov, rastie naopak predaj balených výrobkov z regálov. Dnes môžeme hovoriť o pomere 31-32% v prospech regálového predaja, zvyšných 68 % tvorí pultový predaj. Toto je prvá dôležitá zmena.


Druhou je skutočnosť, že aj medzi Slovákmi viac rastie záujem o výrobky, ktoré majú vyšší podiel mäsa. Ide presnejšie o produkty, ktoré sú kategorizované v prémiovom segmente, alebo vyššom strednom segmente. Týka sa to viac menej celého portfólia mäsových výrobkov, najviac párkov, šuniek aj salám.


Budú v najbližších rokoch rásť ceny mäsových výrobkov?


Cena mäsa je historicky veľmi nízka. Z dlhodobého hľadiska preto logicky musí prísť k rastu cien čerstvého mäsa, tým pádom aj k rastu cien pre spracovateľov. Rastu cien sa preto nevyhnú následne ani mäsové výrobky určené pre predaj konečnému spotrebiteľovi.


Aké ohrozenia trhu s mäsovými výrobkami momentálne vnímate?


Na Slovensko sa dnes dováža veľmi veľa zahraničných mäsových výrobkov. Častokrát má slovenský spotrebiteľ mylnú predstavu, že keď je niečo dovozené zo zahraničia, ide o vyšší štandard alebo lepšiu kvalitu. Čo sa týka mäsových výrobkov nie je to pravda.


V posledných rokoch navyše vstupuje do popredia aj ďalší problém a netýka sa len Slovenska. Konzumácia mäsa a mäsových výrobkov sa začína znevažovať a označovať za niečo, čo je zdraviu škodlivé až nebezpečné. Pritom práve konzumácia mäsa a mäsových výrobkov môže byť, ak je realizovaná v rozumnej miere, veľmi zdraviu prospešná. Ide preto o silnejúci trend, ktorý tomuto odvetviu škodí, veria mu často zástupcovia mladšej generácie. Aj na základe tohto potom konzumácia mäsa a mäsových výrobkov nie je rastúca ale skôr mierne klesajúca...


Dá sa toto smerovanie zvrátiť? Napríklad kvalitnejšou edukáciou spotrebiteľa, kampaňami...


V rámci Slovenského zväzu spracovateľov mäsa chceme pripraviť v najbližšom období viaceré kroky, čím by sme ľuďom chceli vyvrátiť rôzne nepravdy alebo pochybné informácie od niektorých odborníkov na výživu.

 

Pripravil: Daniel Košťál
Foto: archív L. Čechoviča

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW