Kaufland Vianoce 2020

Kaufland Vianoce 2020

Kaufland Vianoce 2020

Čokoláda – pochúťka s neistou budúcnosťou?

Čokoláda patrí medzi najobľúbenejšie pochúťky. Príbeh tejto potraviny má však aj svoje tienisté stránky.

 

cokolada1 v

 

Napriek rastúcemu dopytu po kľúčovej surovine pre jej výrobu, kakau, príjmy pestovateľov kakaovníkov často nestačia ani na ich základné živobytie. V západnej Afrike je navyše rozšírená detská práca, vážnym problémom je aj ničenie životného prostredia. To je len niekoľko dôvodov, prečo môže byť v budúcnosti kakaa a takisto čokolády nedostatok.

 

Kakaovníky rastú v tropickom pásme, v oblasti siahajúcej 15 až 20 stupňov zemepisnej šírky od rovníka. Ideálne podmienky pre pestovanie kakaa zahŕňajú teplé a daždivé podnebie s bujnou vegetáciou. Tá zároveň kakaovníkom poskytuje potrebný tieň. Kakao sa dnes pestuje prevažne v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike. Najväčšie množstvo – 2 mil. ton, teda približne 40 percent celosvetovej spotreby – sa vyprodukuje na území Pobrežia slonoviny.

 

kakao5


Pestovanie kakaa je dnes v krajinách globálneho Juhu hlavným zdrojom príjmov pre 6 mil. farmárov. V najvýznamnejších pestovateľských oblastiach západnej Afriky, až 90% kakaa pochádza od drobných pestovateľov, z plantáží, ktorých výmera je menšia než 5 ha.


Otáznik nad budúcnosťou


Bude suroviny na výrobu obľúbenej čokolády aj v budúcnosti dostatok? Vplyvov, ktoré sa na pestovaní kakaa negatívne podpisujú je totiž niekoľko. Kakao je zraniteľná a náročná plodina, pestovatelia musia rastliny chrániť pred vetrom, slnkom, chorobami a škodcami.


Pokiaľ je o kakaovníky kvalitne postarané, maximálne výnosy začnú poskytovať v piatom roku po výsadbe a intenzívne plodia zhruba 10 rokov. Za náročnú prácu, ktorú farmári s pestovaním kakaa majú, z výnosového obchodovania s ním, dostávajú len veľmi malý podiel.


Cena kakaa na medzinárodnom trhu momentálne rastie a to aj v reakcii na vysoký dopyt po výrobkoch, ktoré kakao obsahujú. Počet kakaovníkov je však každoročne nižší. Rastliny sú napádané a likvidované chorobami, plantáže starnú, klesá aj počet pestovateľov kakaa, práca v porastoch je ťažká a zárobky nízke. Len veľmi málo mladých ľudí je preto dnes ochotných v tejto profesii pokračovať. Priemerný vek pestovateľa kakaa je aj preto v súčasnosti asi 50 rokov.

 

kakao3

 

Z rastu cien kakaa samotní farmári profitujú nedostatočne a naďalej žijú v chudobe. Rast ich zárobkov totiž zaostáva za zvyšovaním nákladov na pestovaní kakaa a za rastom celkových životných nákladov. Rodiny drobných pestovateľov kakaa nemajú ani zďaleka príjmy, ktoré by im zaistili obživu, žijú často pod hranicou absolútnej chudoby stanovenej Svetovou bankou.


Jednou z cien k udržateľnosti je Fairtrade


K tomu, aby bolo pestovanie kakaa v krajinách, ako sú Pobrežie slonoviny alebo Ghana dlhodobo udržateľné, sa usiluje prispievať systém Fairtrade. Využíva k tomu stanovenú minimálnu cenu, pod ktorú sa výkupná cena faitradového kakaa nesmie dostať. V súčasnosti predstavuje 2000 USD za tonu. Od októbra 2019 by sa pritom mala na základe rozhodnutia Fairtrade International zvýšiť o pätinu, na 2400 USD za tonu.

 

kakao4


Ďalším nástrojom pre zlepšovanie života pestovateľov fairtradových surovín je fairtradový príplatok, ktorý môžu pestovatelia investovať do svojho podnikania alebo do komunitných projektov. Ten u kakaa predstavuje 200 USD za tonu, pričom od októbra 2019 sa aj tento príplatok zvýši o 20 percent na 240 USD za tonu.

 

Napríklad v roku 2017 získali družstvá pestovateľov kakaa fairtradový príplatok v celkovej výške takmer 38 mil. €. Až 37% z tejto sumy bolo investovaných do projektov a programov smerujúcich k zvýšeniu kvality a produktivity pestovania kakaa, zhruba štvrtina bola využitá na pokrytie základných potrieb pestovateľov a ich rodín. Komunitné programy, ktoré boli z fairtradovej prémie financované zahŕňali napríklad školy, zaistenie lekárskej starostlivosti alebo nezávadnej pitnej vody.


Okrem fairtradového príplatku zaisťuje Fairtrade pre pestovateľov poradenstvo a tréning, ktoré malým pestovateľským družstvám pomáhajú osvojiť si efektívnejšie spôsoby pestovania kakaa, ale tiež ich učia, ako úspešne vyjednávať s obchodníkmi a získavať pre svoje členstvo lepšie podmienky.


Certifikácia Fairtrade družstvám pestovateľov kakaa takisto uľahčuje prístup k úverom. Jednou zo základných podmienok získania certifikácie je však striktný zákaz detskej a nútenej práce.


Na Slovensku spotreba fairtradového kakaa rekordne rastie


Podmienkou pre to aby mohli certifikovaní pestovatelia kakaa svoju produkciu predávať za podmienok Fairtrade je samozrejme dostatočný dopyt po fairtradových výrobkoch. Z tohto pohľadu je vývoj slovenského trhu potešujúci. V roku 2017 narástla spotreba fairtradového kakaa na slovenskom trhu o rekordných 212%. Je to dôsledok zavedenia Fairtrade programu pre kakao (Fairtrade cocoa programme), ktorý zjednodušuje spracovateľom podmienky pri výrobe produktov z fairtradového kakaa. Vďaka tomu sa výrobky s fairtradovým kakaom uplatňujú stále viac aj vo veľkých obchodných reťazcoch. Napríklad LIDL SK v roku 2017 zaviedol do svojho sortimentu rad výrobkov z Fairtrade programu pre kakao a predal tak výrobky z fairtradového kakaa vyrobeného z 97 ton kakaových bôbov.


Podobný nárast zaznamenal aj reťazec Kaufland. Nárast predajov má priamy dopad na situáciu drobných pestovateľov aj vďaka spomínanému fairtradovému príplatku.


„Za produkty, ktoré si vlani kúpili slovenskí zákazníci, získali družstva farmárov na fairtradovom príplatku 95 tis. €, o 106 percent viac než v roku 2016,“ uvádza Hana Malíková, riaditeľka organizácie Fairtrade Česko a Slovensko, ktorá koncept Fairtrade v SR propaguje a predaje fairtradových produktov sleduje už od roku 2014.


„Kľúčové ukazovatele ako je predaj kávy alebo kakaa, sa zvyšujú pravidelne o desiatky percent. Len pre porovnanie, v roku 2014 sa na Slovensku predalo 33 ton certifikovanej Fairtrade kávy, vlani už to bolo 130 ton,“ dodáva H. Malíková.

 

Pripravil: dk 
Zdroj a ilustračné foto: Fairtrade Česko a Slovensko, redakcia

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW