Kaufland Vianoce 2020

Kaufland Vianoce 2020

Kaufland Vianoce 2020

Skutočný rozmach fairtradových produktov ešte len príde

Na slovenský trh sa dostane viac fairtradových banánov. A nielen tie. O ďalších novinkách z oblasti Fairtrade sme hovorili s Hanou Malíkovou, riaditeľkou Fairtrade Česko a Slovensko.

 

hana malikova

 

Banány sú zaujímavou komoditou, patria k často nakupovaným a zároveň cenovo citlivým položkám. Od čoho bude závisieť, že sa tie s označením Fairtrade na slovenskom trhu uchytia?


Konkrétne pri banánoch bude samozrejme výraznejší rozdiel v cene oproti konvenčným banánom, ktoré sa dlhodobo predávajú „pod cenu“. Pokiaľ kilogram banánov stojí 1 €, nepokryje to náklady na ich udržateľné pestovanie, nezahrnie odmeny pre farmárov, dopravu z Latinskej Ameriky ani skladovanie. Úspech fairtradových banánov bude závislý od ochoty zákazníkov zaplatiť viac za udržateľne pestované ovocie a zároveň od odvahy obchodníkov pokúsiť sa s fairtradovými banánmi preraziť.


Bude zoznam fairtradových potravín u nás širší? Zatiaľ ich nie je veľa. Čo by mohlo v nasledujúcich obdobiach pribudnúť?


Stále je na slovenskom trhu príležitosť na rozširovanie ponuky aj u produktov, ktoré sa už ponúkajú. Týka sa to napríklad kávy alebo výrobkov z kakaa. Skutočný rozmach týchto produktov len prichádza.


Zmenilo sa na Slovensku vnímanie problematiky Fairtrade?


K dispozícii máme výsledky prieskumu, ktorý sa realizoval v roku 2015. Vtedy sme zistili, že pojem Fairtrade pozná 14 % Slovákov. V tomto roku plánujeme podobný prieskum, následne budeme môcť zhodnotiť ďalší vývoj.

 

 

„ V poslednej dobe však zaznamenávame veľký záujem o túto problematiku zo strany firiem – či už spracovateľov fairtradových surovín, alebo maloobchodníkov a kaviarenských reťazcov. “

 

Predpokladáme, že záujem firiem reaguje na zvyšujúci sa dopyt zo strany zákazníkov po tovare s jasným pôvodom a určitou pridanou hodnotou. 

 

Povedomie o týchto produktoch sa medzi jednotlivými krajinami často výrazne líši. Uviedli ste výsledky za Slovensko. Ako je to v okolitých krajinách?


V Čechách poznalo známku Fairtrade v roku 2015 približne 27 % ľudí, ale napríklad v Rakúsku až 90 %. Nemôžeme sa prirodzene s vyspelejšími krajinami porovnávať, fairtradové výrobky sa tu predávajú viac ako 20 rokov, tieto krajiny majú odlišnú kúpnu silu a viac sa zaujímajú o etický pôvod tovaru. V mnohých krajinách je už dokonca trh s fairtradovými výrobkami nasýtený, u nás nie, preto stále môžeme počítať s dynamickejším rastom ponuky aj predaja.


Na Slovensku tento tovar nie je veľmi viditeľný, zrejme chýba väčšie odhodlanie obchodníkov ponuku pripravovať alebo rozvíjať...


Obchodníci pritom dokážu ovplyvniť veľa, stále sme ale vo fáze, kedy je trh s fairtradovými produktami veľmi mladý hoci príležitosti sú veľké. Dôležité je nebáť sa, byť v niečom prvý a spustiť vlnu ďalšieho záujmu.


Aká je vo všeobecnosti ochota predajcov ponúkať fairtradové tovary?


Ochota ponúkať fairtradový tovar sa výrazne zvyšuje, je to trend, ktorý ide ruka v ruke s odhodlaním podporovať lokálnych pestovateľov, dbať na ochranu životného prostredia apod. Zatiaľ prevláda stále relatívne malé povedomie o tom, čo presne certifikácia Fairtrade znamená, akí dodávatelia tieto suroviny ponúkajú a aká je pridaná hodnota pre obchodníka. Evidujeme záujem maloobchodných sietí, predpokladám, že v blízkej dobe predaj fairtradových výrobkov začne byť stále viac zaujímavý aj pre menšie nezávislé predajne.


Ako sa vyvíja záujem v iných, vyspelejších krajinách Európy?


Maloobchodné reťazce vnímajú predaj fairtradového tovaru ako štandard. Taký je trend. Súvisí to samozrejme aj s vyšším povedomím zákazníkov a tým pádom vyšším dopytom po týchto produktoch. V západnej Európe je pre renomované firmy dôležité mať doklad o tom, že nakupujú udržateľným spôsobom a neprispievajú k vykorisťovaniu prvovýrobcov.


Čo zo sortimentu výrobkov Fairtrade vykazuje momentálne rastúci predaj?


Veľké príležitosti vidíme napríklad pri kakau. V roku 2017 sme na Slovensku zaznamenali nárast predaja výrobkov s fairtradovým kakaom o 212 % . Veľkou príležitosťou pre slovenských obchodníkov by mohli byť aj už spomenuté banány – zatiaľ žiadny slovenský predajca pravidelne neponúka fairtradové banány, čo je úplne v rozpore s trendom v západnej Európe. V susednom Rakúsku má každý štvrtý predaný banán certifikáciu Fairtrade.


Kto z obchodníkov patrí na Slovensku k najväčším predajcom potravín s certifikáciou Fairtrade?


Medzi troch najvýznamnejších predajcov patrí Tchibo, kaviarenská sieť v rámci čerpacích staníc OMV a Lidl. Tchibo ponúka fairtradovú kávu vo svojich kaviarňach a aj vo svojich predajniach. K ďalším významných predajcom patrí Miko káva, Kaufland, Tesco, sieť dm drogerie markt. Od roku 2018 predáva svoje čokoládové cukrovinky aj rakúska spoločnosť Gunz. Väčšinu sortimentu tvoria cukrovinky s obsahom fairtradového kakaa a v kaviarenských reťazcoch je to samozrejme káva.


Zaujímavý sa zdá byť aj nepotravinársky sortiment. Na čo by ste v tejto súvislosti upozornili?


U nepotravinového tovaru sú skvelé príležitosti napríklad pri bavlne alebo rezaných kvetoch. Fairtradovú bavlnu je už možné na Slovensku kúpiť, ponuka je ale stále obmedzená. Fairtradové rezané kvety na Slovensku zatiaľ nikto neponúka, čo sa určite v najbližších rokoch zmení. V Českej republike už pôsobí prvý veľkoobchod, ktorý ponúka ruže s certifikáciou Fairtrade.


Aké výhody plynú z toho, ak sa obchodník rozhodne predávať fairtradové produkty?


Medzi výhody patrí to, že daný obchodník nakupuje svoje suroviny udržateľným spôsobom. Môže sa to zdať byť z krátkodobého hľadiska nepodstatné, ale v dlhodobej perspektíve je to zásadné.

 

 

„ Tým, ako sa postupne zvyšuje dopyt po takýchto produktoch, predstavuje predaj fairtradových výrobkov pre obchodníkov možnosť, ako dať jednoznačne najavo svoj záujem o udržateľnosť. “ 

 

V tomto roku plánujeme viac investovať do komunikácie výhod Fairtrade, zapojenie do našich aktivít môže byť pre partnerov zaujímavou príležitosťou.


Je možné niekde získať školenia, tipy a odporúčania ako správne ponúkať, prezentovať a predávať fairtradové produkty?

 
Tento rok, vo februári, organizujeme pre našich partnerov školenie, ktoré sa bude týkať certifikácie Fairtrade a pripravujeme ho priamo s audítorom spoločnosti Flocert. Školenie sa koná v Prahe, ale je otvorené aj slovenským firmám, ktoré sa o získanie certifikácie zaujímajú. Je skvelé, keď sa firmy, ktoré fairtradové výrobky ponúkajú, rozhodnú využiť tento fakt vo svojej komunikácii. V Rakúsku má množstvo firiem postavenú svoju komunikáciu práve na tom, že usilujú o udržateľnosť a predávajú fairtradové výrobky. Ďalej je možné sa zapojiť do našich akcií – napríklad na konci marca organizujeme veľkú expozíciu v rámci festivalu Evolution v Prahe Holešoviciach.


Ako môže obchodník prispieť k tomu, aby sa zákazník o tieto tovary viac zaujímal? Bolo by efektívne vyhradiť im napríklad v regáloch špeciálne miesto?


Fairtradové výrobky by mali byť zaradené medzi ostatnými výrobkami. Pokiaľ totiž niekto kupuje kávu alebo sušienky, bude mať možnosť vybrať si fairtradovú variantu alebo konvenčnú. Našim cieľom je prispieť k tomu, aby sa Fairtrade stalo normou. Určite pomôže sprievodná komunikácia – či už priamo v regáloch, alebo v tematických letákoch. Je fajn vysvetľovať zákazníkom, aká je pridaná hodnota Fairtrade a ako konkrétne Fairtrade pomáha v krajinách, kde pôsobí. S touto komunikáciou sme schopní jednotlivým obchodným partnerom veľa pomôcť.


Veľká Británia je podľa mnohých štatistík krajinou, kde sa týmto tovarom vždy výborne darilo a aj teraz darí. Zmenilo sa na tomto niečo?


Áno je to tak, hoci uvidíme, čo s britským trhom urobí Brexit. Medzi veľmi úspešné trhy patrí Rakúsko, Nemecko alebo napríklad Švajčiarsko. Dôvodov môže byť viac, určite to bude silná ekonomika daných krajín a tiež tradícia posledných približne 25 rokov.


Aké fairtradové produkty dnes patria v týchto krajinách k najpredávanejším?

 
Medzi najpredávanejšie patria banány a aj kakao, ktoré je na vzostupe vďaka zjednodušeným podmienkam pre spracovanie.


Čo dnes pokladáte za najväčšiu prekážku záujmu o fairtradové potraviny? Často sa spomína vyššia cena...

 
Nie som si vedomá zásadných prekážok. Vyššia cena je skôr mýtus, pri káve alebo kakau to tak vôbec byť nemusí. Presvedčili nás napokon o tom maloobchodné reťazce, ktoré ponúkajú fairtradové výrobky za ceny porovnateľné s cenami konvenčných výrobkov podobnej kvality. Rozdiel bude pri banánoch a bavlne, ale je to spôsobené ich nezmyselne nízkou cenou väčšiny konvenčných výrobkov. Určitou prekážkou môže byť stále relatívne malé povedomie zákazníkov a akýsi pocit, že individuálnym spotrebiteľským správaním nie je možné nič zmeniť. Ja si ale myslím, že je to naopak – v dobe klimatických zmien a množstve ďalších negatívnych vplyvov je udržateľné pestovanie a výroba absolútnou nutnosťou.


certifikacna znamka fairtrade m

 

Certifikačná známka FAIRTRADE je dokladom toho, že výrobok spĺňa požiadavky certifikácie Fairtrade. Viac na fairtrade-slovensko.sk

 

Pripravil: Daniel Košťál 

foto: archív H. Malíkovej

 

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW