Toaletný papier vroloval do tretieho tisícročia

Vedeli ste, že na celom svete sa ročne použije až 42 miliónov ton toaletného papiera? Podľa prepočtov je to asi 184 miliónov roliek, na ktorých je namotaných 22 miliárd kilometrov komodity, bez ktorej si nevieme predstaviť svoje posedenia na toalete.

 

tento les 

Týka sa to najmä nás, obyvateľov vyspelejšej časti sveta. Asi dve tretiny toaletný papier takmer nepoužívajú, a to najmä v Afrike a veľkých častiach Ázie. Napriek tomu je jeho spotreba obrovská a treba preto myslieť na udržateľnejšiu budúcnosť.


Svetový trh nie je možné zásobovať bez toho, aby sme sa nezamysleli nad dôsledkami pre životné prostredie. Je možné sledovať rôzne trendy viac či menej ekologickej výroby toaletného papiera. Je na spotrebiteľoch, či sa tiež vydajú ekologickejšou cestou. Tá jediná má však zmysel na začiatku tretieho tisícročia. Toaletný papier je získavaný primárne zo stromov, a preto nie je jedno z akých, keďže nadmerná ťažba je pre prírodu zničujúca.


Aká je spotreba toaletného papiera?


Pre porovnanie, podľa portálu statista.com je celková spotreba papiera vo svete rôzna. Vedie USA s vyše 300 kilogramami papiera na osobu ročne, u nás v EÚ je to o dosť menej, asi 180 kilogramov. V USA sú na prvom mieste aj v spotrebe toaletného papiera, bežný obyvateľ minie 12,7 kilogramu ročne, čo je asi 140 roliek. Pre porovnanie, napríklad v Číne je to len 4,4 kilogramu. V Európe minie najviac toaletného papiera obyvateľ Nemecka, a to asi 12 kilogramov alebo 136 roliek ročne.


Slovensko nepatrí medzi najväčších spotrebiteľov. Odhaduje sa, že použijeme menej ako deväť kilogramov toaletného papiera na osobu ročne. Stále však patríme v rámci svetového priemeru k intenzívnejším užívateľom mäkkých, často viacvrstvových variant v rámci toaletnej hygieny. A preto nie je jedno, aký toaletný papier používame.


Trendy v udržateľnosti


Vo svete bolo najprv obľúbené používanie recyklovaného papiera. Záleží od spôsobu spracovania, ale jeho ekologickými nevýhodami sú výrazné používanie chemických prostriedkov, spotreba vody pri recyklácii a nižšia kvalita papiera. Na trhu nájdeme aj variant vyrobený z bambusu či cukrovej trstiny. Výhodou je, že tieto plodiny rýchlo dorastajú. Špeciálne bambus je nenáročný na zavlažovanie. Na druhej strane sa takýto papier dováža zo vzdialených krajín, čím sa vytvárajú dodatočné emisie pri transporte.


Ide o jeden z dôvodov, prečo sa väčšina pozornosti stále sústreďuje na to, ako sa dokážeme vyrovnať s výrobou toaletného papiera zo stromov predovšetkým v rámci Európy. Popri recyklácii teda vstupujeme do tretieho tisícročia s výzvou získavania celulózy, základnej suroviny na jeho výrobu, z udržateľného lesného hospodárstva.


Napríklad Fínsko patrí ku krajinám, ktoré majú ochranu lesov a ich udržateľnosť ako jednu z národných stratégií. Fínske spoločnosti majú tieto prístupy vo svojej DNA. Dobrým príkladom je Metsä Tissue, ktorá na Slovensku vyrába vo svojom žilinskom závode produkty pod značkou Tento. Nedávno predstavila na našom trhu nový rad toaletných papierov vyrobených zo 100 % celulózy pochádzajúcej práve z udržateľne obhospodarovaných lesov, vo veľkej miere z Fínska. Získavanie celulózy sa deje v spracovateľských závodoch, kde sa snažia napĺňať ciele udržateľného rozvoja stanovené OSN. To znamená primárne míňať čo najmenej vody, nezaťažovať prírodu chemikáliami a vypúšťať čo najmenej CO₂. To si vyžaduje aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny.


Budúcnosť patrí celulóze


Dostupnosť a kvalita recyklovaných drevných vlákien momentálne klesá. Musia totiž prejsť procesom starostlivého čistenia, pri ktorom sa spotrebuje veľké množstvo vody a energie. Naopak výroba papierových produktov z udržateľnej celulózy dosahuje viac ako 90 % efektívnu spotrebu materiálu, v porovnaní s približne 60 % mierou využitia pri recyklovaných vláknach. Výroba jednej rolky si vyžaduje o 40 % menej surovín ako jej ekvivalent z recyklovaných vlákien.


Zdroj a foto: Metsä Tissue

 

PR

 

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk