Od marca sa na spotrebičoch menia energetické štítky

Vybrané kategórie elektrických spotrebičov budú mať onedlho nové energetické štítky. Časť produktov tak definitívne príde o znamienko +. Výrobky sa po novom rozdelia do energetických tried A-G.

 

energeticke2021 v

 

Nové energetické štítky vstúpia do platnosti 1. marca. „Pre predajcov táto zmena prináša prácnosť spojenú s výmenou štítkov za nové, ktorá bude prebiehať od 1. do 18. 3. 2021 tak v predajniach, ako aj v e-shopoch. Zmena sa týka väčšiny sortimentu bielej techniky a všetkých televízorov, konkrétne ide o nasledovné kategórie: práčky, práčky so sušičkou, umývačky riadu, chladničky, mrazničky, chladničky na víno, chladiace spotrebiče s funkciou priameho predaja, televízory a elektronické displeje. To sú tisíce produktov, ktoré ponúkame našim zákazníkom. Zmeny v predajniach navyše nie je možné uskutočniť skôr než 1. 3. 2021. Až po tomto dátume je možné nový energetický štítok, ktorý je už súčasťou väčšiny ponúkaných spotrebičov, vystaviť v predajni,“ vysvetľuje František Vámoši, marketingový manažér NAY. 


Mení sa metodika merania


Vzhľadom k tomu, že s novými energetickými štítkami sa zavádzajú aj nové pravidlá zaraďovania spotrebičov do energetických tried, tak najvýraznejším rozdielom je zaradenie toho istého spotrebiča do rôznej triedy na novom a starom energetickom štítku. „Kým na starom energetickom štítku mohol byť spotrebič v triede A+++, je možné, že na novom energetickom štítku bude mať tento istý spotrebič energetickú triedu napr. C alebo D. Zmenila sa totiž metodika merania, ktorá vo väčšej miere zohľadňuje reálne podmienky, v ktorých väčšina zákazníkov domáce spotrebiče v domácnostiach používa,“ špecifikuje F. Vamoši.


Potreba nových štítkov je tiež reakciou na fakt, že po poslednej aktualizácii energetických štítkov sa väčšina spotrebičov zaradila do skupín A+, A++, A+++. Ostatné triedy, dokonca aj trieda A, zostali takmer bez produktov. ,,Odlišnosti v úspore práčok v triede A+ a práčkami so štítkom A++ sú pritom značné a medzi susednými triedami môžu pokojne vzniknúť až 20 % rozdiely v spotrebe,“ opisuje aktuálny stav Daniel Dobeš, produktový manažér DATARTu.


„Výrobcom sa vďaka zlepšovaniu technológií podarilo postupne zaradiť väčšinu svojich produktov do najúspornejších tried v daných produktových skupinách. Zmysel tohto zaraďovania sa ale postupne z hľadiska zákazníka vytratil, keďže väčšina spotrebičov má najvyššiu energetickú triedu, hoci v skutočnosti sú rozdiely medzi nimi značné,“ hovorí F. Vamoši.


Pribudne QR kód a zmizne znamienko +


Spotrebiče budú po novom radené len do kategórií A-G, kedy v kategórii G budú zaradené tie najmenej úsporné modely. Od nových označení si Európska komisia sľubuje lepšiu orientáciu zákazníkov v ponuke spotrebičov, s čím súhlasí aj D. Dobeš z DATARTu: ,,Nové označenie triedami A-G bez ďalších znamienok spotrebiteľom jednoznačne umožní jednoduché rozpoznanie najúspornejších modelov a sprehľadní momentálnu ponuku produktov na trhu.“


Na štítkoch pribudne tiež QR kód, ktorý po naskenovaní presmeruje spotrebiteľov do online databázy EPREL, kde si môžu detailnejšie porovnať jednotlivé modely spotrebičov. Na nových energetických štítkoch nájdu v závislosti od druhu výrobku nielen spotrebu elektriny, ale aj spotrebu vody na každý umývací či prací cyklus, skladovaciu kapacitu aj hladinu vydávaného hluku.

 

energeticke stitky 2021


Dva štítky


Nové energetické štítky musia obchodníci v danom termíne zaviesť a sprístupniť zákazníkom kamenných predajní aj e-shopov. Obchodníci však už teraz čelia otázkam, prečo niektoré produkty obsahujú dva energetické štítky s rozdielnymi energetickými triedami. Od novembra 2020 sú totiž výrobcovia povinní pri prvom uvedení produktu na európsky trh vkladať do balení dva štítky, starý aj nový.


,,Zákazníci sa nemusia zľaknúť, ak v krabici s novou práčkou našli dva štítky, jeden s označením A+++ a druhý s označením triedy D. V dôsledku nových smerníc sa energetické triedy A a B vyprázdnia, a tak sa produkty z vyšších kategórií posunú nižšie. Cieľom tohto kroku je, aby vznikol priestor pre ešte úspornejšie spotrebiče,“ vysvetľuje D. Dobeš.


Prechod na nové pravidlá


Zmeny obchodníci s elektronikou intenzívne komunikujú. Značka DATART informuje svojich zákazníkov o tejto zmene už dlhšie a snaží sa tak prispieť k hladkému prechodu na nové energetické štítky. Informáciami na energetických štítkoch sa totiž pri kúpe spotrebiča riadi, podľa vyjadrenia zástupcov DATARTu, takmer 80 % spotrebiteľov.


,,Je pre nás dôležité, aby sme vedeli čeliť otázkam zákazníkov. Naši elektrošpecialisti v predajniach majú dostatok vedomostí na to, aby im vedeli poskytnúť relevantné odpovede a na našom webe sa im rovnako snažíme vysvetliť, k akým zásadným zmenám dôjde a aký je ich zámer. Dôležité je, aby sme im pravidelne pripomínali, že presunom spotrebičov do nižších kategórií nedochádza k zmene energetickej účinnosti produktov, len k ich prehľadnejšej kategorizácii,“ vysvetľuje Sabina Boudová, marketingová manažérka DATARTu. 


,,Na výmenu a zapracovanie nových energetických štítkov v e-shope budeme mať 14 dní. Zmeny sa dotknú tisícok produktov, čo si vyžaduje plné nasadenie a 100 % pripravenosť, aby sme od 1. marca spĺňali všetky povinnosti, ktoré sa na nás vzťahujú,“ dodáva S. Boudová. Značka DATART aktuálne pracuje na príprave informačných materiálov pre zákazníkov e-shopu i kamenných predajní a pripravuje sa na implementáciu zmien v online prostredí.


Zmeny intenzívne komunikuje svojim zákazníkom aj sieť elektropredajní NAY. „Vysvetľujeme ich na našej web stránke www.nay.sk, formou článkov aj bannerov, takisto zmeny komunikujeme v newsletteroch a na sociálnych sieťach. Zákazník musí dostať včas všetky najdôležitejšie informácie,“ dodáva F. Vamoši.

 

redakcia
Zdroje: DATART, NAY
Ilustračné foto: DATART, Shutterstock.com

 

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk