To, či káva dozreje, nebýva isté

Káva patrí k vyhľadávaným horúcim nápojom. Aj na Slovensku stále rastie počet jej konzumentov. Príbeh kávy môže mať niekedy podobu strastiplnej cesty. Fairtrade sa usiluje o to, aby to tak nebolo. Pozitívnym príkladom je produkcia kávy v rámci družstva Tie Melon La Nich KLum.

 kava

 

Družstvo sa nachádza na juhu Mexika a produkuje kávu podľa štandardov Fairtrade. Jeho názov v doslovnom preklade znamená: „Kvety našej zeme nás spájajú“ Kvetnato znejúci preklad symbolizuje hlboké prepojenie začlenených pestovateľov kávy s prírodou. Zaujímavosťou je, že všetci členovia družstva majú indiánsky pôvod a patria k národom Chol a Telltales.


Družstvo Tiemelonlá Nich K Lum bolo založené ešte v roku 1986, najmä z ekonomických dôvodov a kvôli pretrvávajúcej nespravodlivosti v tejto oblasti. Prv boli pestovatelia schopní predať svoju úrodu iba priekupníkom, tzv. „coyotes“, ktorí často určovali cenu nekalými, podvodnými praktikami.


Vďaka založeniu družstva môže každý zainteresovaný pestovateľ spolurozhodovať, komu a za akých podmienok družstvo svoju kávu predá. Pestovatelia z Tiemelonlá v tejto fáze začali spolupracovať so združením pestovateľov UCIRI v pohorí Oaxaca, ktoré im pomáhalo produkciu kávy vyvážať. Pestovatelia sa postupne osamostatnili a začali si zabezpečovať všetko sami – od pestovania až po export. Ich najvýznamnejšími predajnými trhmi sú momentálne Rakúsko a Nemecko.

 

kava


Tri roky po založení, v roku 1989, uskutočnilo družstvo významný krok v boji proti ďalším rizikám, ktoré ohrozujú ich živobytie. Uvedomili si totiž neustále sa znižujúcu kvalitu pôdy a ekologické problémy, ktoré sú spôsobené konvenčným hospodárením a využívaním chemických hnojív a pesticídov. Rozhodli sa tak pre bio pestovanie.


Podľa ekologických princípov 


Prechod na čisto organickú produkciu a vstup do programu „Café Orgánico“ bol pre členov Tiemelonlá vítanou zmenou. Ekologické pestovanie kávy je pritom omnoho náročnejšie ako pestovanie konvenčné. V rámci nového prístupu družstvo používa výlučne organické hnojivá, ktoré si dokonca samo vyrába kompostovaním dužiny kávovníkových plodov, suchého lístia, zelených rastlín, hnoja, vápna a popola. Každý ekologicky pestovaný kávovník vyžaduje prihnojovanie s využitím 3 až 10 kg organického hnojiva ročne. Na ochranu pred škodlivým hmyzom, ktorý často napáda kávovníky, družstvo používa špeciálny druh huby, ktorú si pestuje vo vlastnom laboratóriu. Medzi kávovníkmi tiež vysádzajú stromy, ktoré poskytujú tieň, zabraňujú erózii, chránia kríky pred prílišným slnkom a v neposlednom rade regulujú vzdušnú vlhkosť. Ekologické hospodárenie však prinieslo družstvu aj ekonomické výhody. Za kávu vypestovanú v bio kvalite totiž dostávajú viac financií.


Odborní poradcovia


Tiemelonlá Nich K Lum je od roku 1999 obchodným partnerom firmy EZA Fairer Handel (rakúsky predajca fairtradovej kávy, čaju, čokolády a ďalších fairtradových výrobkov), ktorá zaručuje drobným pestovateľom minimálnu cenu 140 dolárov za stolibrové balenie (45,36 kg) vypraných kávovníkových zŕn Arabica v štandarde Fairtrade. Pokiaľ je výkupná cena na svetovom trhu vyššia, dostanú pestovatelia cenu vyššiu. Pokiaľ výkupná cena klesne pod minimálnu cenu, dostanú pestovatelia túto minimálnu cenu, t.j. 140 USD za stolibrové balenie.


Okrem toho pestovatelia získajú príplatok za dodržanú bio kvalitu – 30 dolárov za stolibrové balenie naviac. Samotné družstvo dostane aj fairtradový príplatok, čo je ďalších 20 dolárov za sto libier kávy. To, ako s fairtradovým príplatkom družstvo naloží, určujú kolektívne všetci jeho členovia. Členovia Tiemelonlá si volia správnu radu a dvoch zástupcov na regionálnom alebo obecnom zhromaždení. Fairtradový príplatok je investovaný do spoločných projektov, asi štvrtina z neho je určená na zvýšenie kvality produkcie. Niekoľko členov družstva absolvovalo aj špeciálne školenia a stali sa z nich poradcovia v otázkach ekologického pestovania pre ďalších členov družstva. Zároveň kontrolujú pestovanie priamo v teréne. Členovia sa môžu zúčastniť aj ďalších vzdelávacích programov zameraných okrem iného aj na špecifické zloženie pôdy vhodné pre ekologické pestovanie kávy.

 

kava


Okrem hlbokého spojenia s prírodou prináša tradičný spôsob života národov Chol a Tzeltales aj ďalší aspekt. Členmi družstva sú predovšetkým muži, ktorí sú hlavami rodín. Preto existujú aj ďalšie programy, ktoré sú hradené z fairtradového príplatku a sú cielené na podporu žien. Ponúkajú im možnosť vzdelania v oblasti zdravotnej starostlivosti, výživy a základov remesiel.


Hrozba zničenia úrody


Napriek ekologickému spôsobu hospodárenia, zostáva pre členov družstva hrozbou jeden veľký problém - kávová hrdza. Táto nebezpečná hubová choroba je schopná pripraviť farmárov o celú úrodu. Naposledy sa objavila v roku 2015 a zničila až polovicu úrody menších pestovateľov. Príčinou častejšieho výskytu kávovej hrdze sú výrazné klimatické zmeny.


„Účinky zmeny klímy sú aj v tejto oblasti citeľné. Napríklad dážď prichádza v nezvyčajnom období, dochádza k posúvaniu tradičných sezón, v porastoch kávovníkov sa vyskytuje viac škodcov a je stále náročnejšie s nimi bojovať. Káva zreje oveľa rýchlejšie, a preto sa aj skôr zbiera,“ hovorí pestovateľ kávy Gregorio Méndez Moreno.


Fairtrade podporuje pestovateľov aj preto, aby sa dokázali lepšie prispôsobiť závažným dôsledkom súvisiacich so zmenou klímy. Ponúka im napríklad školenia, kde sa zoznamujú s konkrétnymi spôsobmi, ako bojovať proti dôsledkom klimatických zmien. Podporovaná je aj obnova kávovníkových plantáží a to nahrádzaním starých kávovníkov mladšími a odolnejšími jedincami.


Drobní pestovatelia sa tiež učia efektívne bojovať proti škodcom, erózii pôdy a jej kyslosti, a tým predchádzajú stratám úrody.

 


„Od roku 1986 pracujem ako poľnohospodár a pestujem kávu, poznám dobre svoje remeslo. Vďaka ekologickému spôsobu pestovania a optimálnej lokalizácie plantáže, dosahujem jednu z najvyšších kvalít kávy. V kombinácii s Fairtrade je to môj kľúč k úspechu. Navyše získavam za kávu, ktorú vypestujem lepšiu cenu, a ešte ju môžem pestovať aj s ohľadom na životné prostredie. Zvolil som si cestu udržateľnosti a našiel som tú najlepšiu možnosť, akú som si mohol želať,“ dodáva Gregorio Méndez Moreno.

 

Pripravil: dk
Zdroj a foto: Fairtrade International

 

 

PR

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk