Ako môže počítačové videnie zvýšiť predaj?

Počítačové videnie sa v Európe stáva neoddeliteľnou súčasťou života. Výnimkou nie je ani Slovensko. Ako dokáže pomôcť v FMCG spoločnostiach? Výhody počítačového videnia v obchode nám priblížil Michal Savický, technologický vedúci počítačového riešenia Goods Checker v spoločnosti IBA Group.

 

pocitacove videnie1

 

S počítačovým videním sa často stretávame napríklad pri odomykaní smartfónov pomocou FaceID, využíva sa pri parkovacích senzoroch a bezpečnostných systémoch áut alebo pri rozpoznávaní a preklade textu v Google Translate. No prospešné je aj v maloobchode.

 

Počítačové videnie v maloobchode: výzvy a výhody

 

Automatizácia obchodných procesov, počítačové videnie a technológie umelej inteligencie môžu pomôcť minimalizovať vplyv pandémie na spoločnosti, podľa IDC to deklaruje 16 % európskych spoločností. Vďaka technológiám sú podniky schopné zefektívniť procesy, naučiť sa zvládať nedostatok zamestnancov a výpadky v logistike.

 

Počítačové videnie používa algoritmy na analýzu obrázkov alebo videí: rozpoznáva objekty a klasifikuje ich. Zdrojom dát v maloobchode sú napríklad sledovacie kamery alebo zamestnanecké smartfóny. Využitie počítačového videnia v maloobchode prispieva k zvyšovaniu predaja a ziskov, nakoľko:

 

● zlepšuje presnosť vystavenia tovaru v regáloch,
● skracuje čas potrebný na overenie a schválenie planogramov,
● zvyšuje efektívnosť inventarizácie a správy zásob,
● zlepšuje úroveň klientskych služieb a spokojnosť zákazníkov,
● zlepšuje analytiku a rozhodovanie založené na aktuálnych a kompletných údajoch.

 

Počítačové videnie môže v maloobchode zabezpečovať nasledovné úlohy:

 

1. Monitoring a analýza vystavenia tovaru. Systémy počítačového videnia pomocou monitorovacích kamier automaticky skenujú regály s tovarom a analyzujú ich. Zisťujú prítomnosť alebo neprítomnosť tovaru, polohu a počet SKU a tiež kontrolujú súlad vystavenia s planogramami.


2. Analýza správania kupujúceho. Počítačové videnie pomáha analyzovať pohyb zákazníkov v predajni, identifikovať „horúce“ zóny, vyhodnocovať čas strávený zákazníkmi pri určitých produktoch a identifikovať trendy správania.


3. Rozpoznávanie tovaru a obalov. Systémy počítačového videnia dokážu rozpoznať a klasifikovať produkty a ich obaly, čo pomáha pri inventarizácii a kontrole zásob.


4. Personalizovaný marketing a reklama. Počítačové videnie dokáže analyzovať údaje z monitorovacích kamier a určiť demografické charakteristiky kupujúcich, napríklad pohlavie či vek. Tieto údaje pomôžu vytvoriť portrét cieľového zákazníka a adresovať mu správnu marketingovú ponuku.

 

goods checker2

 


Praktické prípadové štúdie využitia počítačového videnia v spoločnostiach FMCG a maloobchode

 

PepsiCo, Nestlé a výrobca tabakových výrobkov analyzujú vystavenie v maloobchodných predajniach

 

PepsiCo a Nestlé využívajú počítačové videnie na kontrolu a analýzu vystavenia tovaru. Systémy počítačového videnia pomáhajú automaticky určiť prítomnosť a umiestnenie produktov v regáloch, ako aj zbierať údaje o ich predaji.

 

Veľký výrobca tabakových výrobkov zase používa aplikáciu Goods Checker. Ide o riešenie SaaS, ktoré automatizuje všetky fázy merchandisingu- vytváranie a úpravu planogramov, analyzovanie SKU na regáloch predajní, porovnávanie vystavenia s planogrammi a generovanie podrobných analýz. Goods Checker porovnáva fotografiu regálu s planogramom a nachádza nesprávne zobrazené alebo chýbajúce produkty, generuje podrobné analytické správy pre manažérov a pomáha pochopiť, či vystavenie produktov funguje, ako aj určiť ich podiel na regáli a podiel na regáli konkurentov.

 

  

Používanie počítačového videnia vo výsledku pomohlo zlepšiť viditeľnosť tovaru v regáloch i analýzu rozloženia a zvýšilo percento zhody s planogramami. Spoločnosti mohli navyše skúmať, ako fungujú rôzne stratégie vystavenia tovaru, aj aké faktory predaj produktov ovplyvňujú (napr. POS materiály). To všetko prispelo k vypracovaniu optimálneho planogramu a zvýšeniu predaja. Spoločnosti navyše lepšie porozumeli správaniu spotrebiteľov a mohli efektívne plánovať merchandisingové aktivity.

 

goods checker

 

WalMart rozpoznáva emócie zákazníkov


Americká maloobchodná spoločnosť Walmart testovala AI riešenie, ktoré rozpoznáva emócie návštevníkov. Ak je človek smutný, príde za ním konzultant a ponúkne mu pomoc. S podobným systémom experimentovali aj reťazce pizzérií. Obe spoločnosti dokázali zhodnotiť kvalitu práce zamestnancov a zlepšiť spokojnosť zákazníkov.

 

WalMart kontroluje prítomnosť tovaru na regáloch


Okrem rozpoznávania emócií zákazníkov využíva WalMart počítačové videnie aj na optimalizáciu správy zásob a produktového vystavenia. Systémy počítačového videnia automaticky sledujú prítomnosť tovaru v regáloch, pomáhajú optimalizovať jeho umiestnenie a personál upozornia, keď je potrebné zásoby doplniť. Tento prístup pomáha predchádzať stavom vypredania zásob, a teda stratám zisku.


Amazon vyvinul obchod bez pokladníkov


Významný internetový predajca vyvinul koncept obchodov Amazon Go, kde ľudia môžu nakupovať bez toho, aby museli prejsť cez pokladňu. Pri vstupe do predajne nakupujúci naskenujú QR kód pomocou mobilnej aplikácie Amazon Go. Účet osoby je prepojený s účtom v mobilnej aplikácii. Systém počítačového videnia predajne sleduje, ktoré produkty si zákazník vzal z regálov, a následne automaticky strhne z účtu zákazníka príslušnú čiastku. Pomáha to výrazne skrátiť čas čakania v radách, urýchliť proces platby a zlepšiť celkový zážitok z nakupovania.


pocitacove videnie2

 

FMCG a maloobchod sa na Slovensku rýchlo rozvíjajú. Silnie aj konkurenčné prostredie. Ak spoločnosť dokáže reagovať na zmeny, experimentuje a do svojich procesov začleňuje nové technológie a prístupy, je úspešná. Ak nie, postupne sa stáva nekonkurencieschopnou. Preto úspešné firmy sledujú trendy a sami testujú nové riešenia.

 

Výskum a prípadové štúdie ukazujú, že používanie počítačového videnia pomáha spoločnostiam zvýšiť predaj a vyhnúť sa stratám zisku, ku ktorým prichádza napríklad v dôsledku vypredania zásob. Zlepšenie efektivity inventarizácie, kontrola a hlbšia analýza vystavenia tovaru, analýza správania zákazníkov a identifikácia „horúcich“ zón predajne – to je len krátky zoznam úloh, ktoré možno riešiť s pomocou počítačového videnia. Vďaka inováciám si spoločnosti udržia náskok pred konkurenciou, dokážu generovať dodatočné príjmy, znižovať náklady a zvyšovať produktivitu.

 

Zdroj a foto: IBA GROUP

 

PR

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk