Predávame slovenské, podporujeme potravinovú sebestačnosť Slovenska

Slovenskosť, lokálnosť, čerstvosť a cenová výhodnosť sú kľúčovými atribútmi, ktoré napĺňajú stratégiu najväčšej slovenskej maloobchodnej siete COOP Jednota. Aj v období energetickej krízy a nestability prináša COOP Jednota istotu spolupráce pre viac ako tisíc lokálnych dodávateľov. Rozprávali sme sa s Jánom Bilinským, predsedom predstavenstva, COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo.

 

Ján Bilinský 

Družstvá začali vznikať v 19. storočí ako reakcia individuálnych výrobcov na vtedajšie nepriaznivé ekonomické a sociálne podmienky. Ako hodnotíte uplynulé obdobie z pohľadu vývoja obchodu na Slovensku a zmien na trhu v súvislosti s energetickou krízou?

 

Rok 2022 sa niesol v znamení turbulencií, ktoré súviseli s aktuálnou situáciou vo svete i na domácom trhu. Doznievanie pandémie, konflikt na Ukrajine, surovinová kríza a jej dopady, rastúce ceny energií, pohonných hmôt a inflácia s dvojciferným číslom. Slovenskí poľnohospodári a výrobcovia sa dostali do situácie, kedy prestávajú byť konkurencieschopní, čo nie je pozitívne ani pre slovenský obchod. Zdražovanie sme pocítili pri nákupných cenách od našich dodávateľov, a samozrejme, v rámci zvýšených prevádzkových nákladov našej obchodnej siete. Rokovania s dodávateľmi prebiehali intenzívnejšie, čo bolo ovplyvnené celkovou situáciou na domácom i zahraničnom obchodnom trhu. Tlak na ceny je v čase krízy podstatne citeľnejší v celom dodávateľskom reťazci, preto sme zamerali hlavne na „ustráženie“ cien v rámci citlivého prístupu k cenotvorbe, primárne základných potravín.

 

Zákazník reaguje na dvojcifernú infláciu zmenou nákupného správania. Pociťujete zmenu spotrebiteľského správania pri vašich zákazníkoch?

 

Nákupné správanie zákazníkov sa mení, čo minulý rok ovplyvnila hlavne neistota spôsobená výrazným nárastom výdavkov slovenských domácností. Zákazník je opatrný, orientuje sa na zvýhodnené a akciové ponuky. Nákupné rozhodnutia sa čoraz viac opierajú o dôsledný výber produktov i množstva. Spotrebitelia sa zároveň chcú vyhnúť plytvaniu. V minulom roku sme zaznamenali nárast predaja produktov vlastných značiek. Tento trend pokračuje aj v roku 2023. Prémiový značkový tovar nakupuje zákazník s rozvahou a v menších množstvách. Preto od začiatku roka pokračujeme v nastavenom zodpovednom prístupe k tvorbe cien základných potravín a vďaka korektným vzťahom s dodávateľmi tvoríme cenovo dostupnú ponuku pre všetkých. Našim najdôležitejším cieľom je spokojný zákazník.

 

Stali ste sa tiež súčasťou iniciatívy obchodných reťazcov s názvom Protiinflačná garancia. Ako vnímate túto aktivitu?

 

Spoločným cieľom iniciatívy je, aby sme udržali spotrebiteľské ceny základných potravín v prijateľných hladinách bez škodlivej regulácie trhu s tým, že korektné vzťahy s našimi obchodnými partnermi budú zachované. Je to nepochybne krok v ústrety slovenskému spotrebiteľovi a je prejavom spoločenskej zodpovednosti nášho družstevného obchodného systému, ktorého poslaním je aj poskytovanie hodnôt v rámci verejného záujmu. Náš prístup pri zostavovaní zoznamu položiek bol založený na dvoch základných princípoch. Do zoznamu sme zahrnuli základné potraviny, aby zostali dostupné pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Zároveň sme sa v súlade s našou konzistentnou obchodnou politikou zamerali na slovenskú produkciu, ktorá je pre nás kľúčová a predpokladáme, že táto iniciatíva sa v obchodnej praxi prejaví zvýšením predaja slovenských potravín. Považujem za dôležité zdôrazniť, že táto iniciatíva sa týka režimu bežných cien. Zároveň sa i naďalej realizuje cenovo najvýhodnejší akciový predaj, ktorý je však obmedzený kratšími časovými intervalmi.

 

Ako zdôrazňujete, reprezentujete slovenský maloobchodný systém, ktorý ponúka prioritne produkty od slovenských producentov. Aký je aktuálny podiel predaja slovenských potravín v sieti COOP Jednota?

 

Reálny predaj slovenských potravín v COOP Jednote viac ako 70%, čo je najviac spomedzi všetkých potravinových sietí pôsobiacich na Slovensku. Snahou našej domácej maloobchodnej siete je aj v náročnom období vysokých cien a energetickej krízy rozvíjať spoluprácu práve so slovenskými dodávateľmi a výrobcami. Našou víziou je neustále posilňovanie pozície najväčšieho slovenského reťazca a podpora domácej ekonomiky a hospodárstva. Do pozornosti intenzívnejšie vstúpilo portfólio našich vlastných značiek, ktoré pre zákazníkov predstavujú výhodnú alternatívu k značkovým produktom. A tu treba zdôrazniť fakt, že až 85% produktov našich vlastných značiek pochádza od slovenských dodávateľov.

 

Spomínali ste privátne značky a ich rastúci podiel, i fakt, že až 85% dodávateľov vašich vlastných značiek pochádza od slovenských dodávateľov. Ako vnímajú spotrebitelia produkty vlastných značiek? Dôverujú ich kvalite a slovenskému pôvodu?

 

Alternatívou v podobe výhodnejšej ceny, avšak nie na úkor kvality, sú pre našich zákazníkov práve produkty vlastných značiek. Dôkazom obľúbenosti u spotrebiteľov je aj pravidelné oceňovanie v súťaži Voľba spotrebiteľa – Najlepšia novinka. V maloobchodnom reťazci COOP Jednota sa pri produktoch vlastných značiek kladie dôraz na transparentnosť, férovosť a cenovú výhodnosť pre spotrebiteľa. Hlavnými kritériami pri výbere dodávateľov vlastných značiek sú kvalita, bezpečnosť a -slovenský pôvod. Každý výrobok musí spĺňať prísne kritériá na zaradenie do portfólia. Cenovo výhodnejšie produkty, uvádzané pod vlastnou značkou, sú rovnako kvalitné ako tie značkové. Každý rok sú pravidelne kontrolované v akreditovaných laboratóriách nielen na Slovensku, ale v zahraničí. Aj vďaka dôsledným kontrolám môže maloobchodný systém COOP Jednota umiestňovať na výrobkoch vlastných značiek logo Garancia COOP kvality.

 

Miera potravinovej sebestačnosti Slovenska sa dlhodobo pohybuje na hranici 40%. Aké kroky by podľa Vás pomohli zvýšiť potravinovú sebestačnosť Slovenska?

 

Intenzívnejšia komunikácia zo strany vládnych inštitúcií a v rámci v celej agro-potravinárskej vertikály. Téma potravinovej sebestačnosti Slovenska musí byť spoločnou témou číslo jeden pre všetkých, počnúc štátom, poľnohospodármi, potravinármi a končiac obchodníkmi. Aby sa potravinová sebestačnosť na Slovensku zlepšila, dôležitý je aktívny prístup a návrh komplexnej koncepcie rozvoja slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu na báze spoločnej odbornej diskusie všetkých zainteresovaných. Izolované aktivity neprinášajú želaný efekt. Odborná a systematická koncepcia rozvoja slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva vrátane podpory maloobchodného predaja potravín na vidieku je otázkou spoločenskej zodpovednosti nás všetkých.

 

Regionálne Jednoty majú možnosť obohatiť svoje tovarové portfólio typickými miestnymi špecialitami od lokálnych dodávateľov, s ktorými spolupracujú, čo je určite pozitívny moment v rámci potravinovej sebestačnosti. Predajne COOP Jednoty tak ponúkajú svojim zákazníkom v rôznych regiónoch odlišné produkty. Považujete to za konkurenčnú výhodu?

 

Určite áno. Široká paleta lokálnych produktov symbolizuje rozmanitosť regiónov. Zároveň táto spolupráca prináša ekonomickú udržateľnosť lokálnych producentov. Regionálne COOP Jednoty spolupracujú s lokálnymi pekármi, mäsiarmi a spracovateľmi či výrobcami mlieka a mliečnych produktov. Navyše, vďaka svojmu lokálnemu pôvodu potraviny „cestujú“ minimálne, čím zabezpečujeme maximálnu čerstvosť a kvalitu. V neposlednom rade je našou snahou prehlbovať i spoluprácu s malými slovenskými pestovateľmi ovocia a zeleniny. Zameraním sa na nákup lokálneho slovenského ovocia a zeleniny v rámci vlastnej značky Zelovoc, sa aj v tejto oblasti sústreďujeme na zabezpečenie cenovej výhodnosti pre zákazníka.

 

redakcia

Foto: archív J. Bilinského/ COOP Jednota

 

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk