Ako reaguje retail na energetickú krízu?

Prednedávnom som bol v jednom bratislavskom nákupnom centre a vypadol prúd. Kaderníci si svietili smartfónmi, niektorí obchodníci vytiahli papierové paragóny, ale väčšina personálu sa postavila do dverí a nevpúšťala do prevádzok zákazníkov. Na podzemnom parkovisku svietilo len núdzové osvetlenie. Takýto „blackout“ síce predstavuje extrémny scenár, no i tak sa treba pripraviť na šetrenie.

 

energie v

 

Pandémia bola zdvihnutým varovným prstom. Spotrebitelia si uvedomili, že zodpovednosť voči životnému prostrediu je dôležitá a príroda dokáže celé ľudstvo ohroziť v podobe voľným okom neviditeľného vírusu. Práve pandémia a tlak spotrebiteľov akcelerovali mnohé environmentálne programy a aktivity maloobchodníkov. Pribudli ekologické obaly, cirkulárne modely, spätný odber nosených / používaných výrobkov, ktoré opäť nájdu uplatnenie, ale aj eticky vyrábané produkty. Súhrnne môžeme takéto aktivity retailu zahrnúť pod koncepciu „green retailing“. Týka sa však aj pridávania solárnych panelov na maloobchodné prevádzky či nákupné centrá alebo nahrádzania osvetlenia predajní energeticky úspornými alternatívami. Green retailing možno vnímať ako súčasť širšej agendy ESG.


Ďalším dôvodom intenzívnejšej orientácie na zelené riešenia je ruská invázia na územie Ukrajiny, následné reštrikcie zo strany EÚ a vysoká závislosť na fosílnych palivách z Ruska a Ukrajiny. Na výrazný nárast cien plynu v dôsledku obáv z úplného výpadku jeho dodávok zo strany Ruska, rastú aj ceny elektriny. V Európe sa veľká časť elektriny vyrába práve z plynu, ceny oboch komodít sú tak previazané. Odklon od fosílnych palív a dôraz na obnoviteľné zdroje energie (OZE) tak zrejme bude v blízkej v budúcnosti ešte naliehavejší.


Energia z obnoviteľných zdrojov a opatrenia EÚ


Žiaľ, podiel energie z obnoviteľných zdrojov dosiahol na Slovensku v roku 2020 iba 17 %. Krajinou s najvyšším podielom energie z OZE je Švédsko, ktoré dosahuje hodnotu 60,1 %. Vysoký podiel OZE evidovala táto škandinávska krajina najmä v prípade hrubej spotreby elektriny (74,5 %) a v prípade tepla a ochladzovania (66,4 %).


Za štatistickým údajom 17 % sa však skrýva aj to, že nárast podielu OZE nebol u nás spôsobený len navýšením množstva energie z obnoviteľných zdrojov. Vďaka pandémii sa markantne znížila celková spotreba energie a tiež spotreba energií z fosílnych palív, a to predovšetkým v doprave, keďže bolo niekoľko lockdownom a obmedzené cestovanie. Dobrou správou je, že potenciál na zvýšenie podielu OZE naša krajina má. Popri dreve, bioplyne či energie z vody a slnka môže byť v nasledujúcich rokoch vhodnou možnosťou napríklad dosiaľ naplno nevyužívaná geotermálna energia.


Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) potvrdzuje, že riešením energetickej krízy sú úspory, zvyšovanie energetickej efektívnosti a práve masívny rozvoj obnoviteľných zdrojov. „Slovenská republika má výhrady voči šetreniu energiami a stále rigídne trvá na svojom zastaralom a mimoriadne pomalom prístupe k úsporám, energetickej efektívnosti a skutočnému rozvoju OZE,“ konštatovala koordinátorka SKI Kateřina Chajdiaková.


Európska komisia (EK) iba 14. septembra predstavila plán na riešenie súčasnej energetickej krízy. Plán zahŕňa povinné zníženie spotreby energií o 5 % v tých najvyťaženejších hodinách, ale aj uvedenie špeciálneho solidárneho príspevku pre vybrané odvetvia. Príspevok sa má odratúvať z nadmerných ziskov vygenerovaných pomocou ropy, zemného plynu, uhlia a rafinácie. Financie budú presmerované zraniteľným skupinám obyvateľov. Pre energiu získavanú z OZE, lignitu alebo jadra navrhuje EK stanoviť cenový strop vo výške 180 EUR/MWh. EK zároveň skonštatovala, že kľúčom k riešeniu súčasnej situácie je aj trvajúca silná podpora zelenej energetickej politike EÚ, čo sa zhoduje aj s tvrdením SKI.


Aktivity zahraničných obchodníkov


Pozrime sa na to, ako na energetickú krízu a OZE reaguje retail v zahraničí. V Nemecku už nariadili vo verejných budovách nevykurovať chodby a znížiť teploty na pracoviskách. Nesmú byť trvalo otvorené dvere obchodov, ktorých priestory sa vykurujú. Zväz nemeckého maloobchodu (HDE - Handelsverband Deutschland) už ohlásil, že obchodníci podmienky splnia, nakoľko šetrenie energiou patrí dlhodobo do agendy moderného retailu. Nemožno nespomenúť napríklad prevádzku, ktorá bola predstavená počas tohtoročného Retail Summitu. Ide o supermarket REWE Green Farmin, otvorený v máji 2021. Obchod je postavený z dreva, využíva 100% obnoviteľnú energiu a tiež dažďovú vodu na polievanie rastlín na strešnej farme ako aj na sanitárne zariadenia a čistenie.


Medzi ďalšie šetriace opatrenia v Nemecku patrí vypínanie osvetlenia reklám a svetelných reklamných plôch od 22:00 do 16:00 nasledujúceho dňa. Výnimkou sú miesta, kde svetelná reklama slúži v noci zároveň ako verejné osvetlenie. Dobrovoľným šetriacim opatrením obchodníkov je napríklad vypínanie eskalátorov mimo nákupných špičiek.


Ako uviedla TASR s odvolaním na agentúru DPA všetky budovy spadajúce do verejnej správy v Španielsku, rovnako ako ani obchodné domy, kiná, pracoviská, hotely, stanice či letiská nebudú môcť svoje priestory v lete ochladzovať na menej než 27 stupňov Celzia a v zime vykurovať na viac ako 19 stupňov Celzia. Obchody a podniky musia mať najneskôr do 30. septembra nainštalované automatické otváranie dverí. Cieľom tohto nariadenia je zabrániť úniku teplého či studeného vzduchu.


Česká pobočka reťazca Albert informuje na svojej stránke, že teplotné senzory, ktoré Albert začal testovať koncom roka 2020, sa osvedčili. Aktuálne ich využíva vo viac ako 70 predajniach a ďalej ich rozširuje. Inovácia, ktorá automaticky stráži stabilitu teploty vo vnútri chladničiek, mrazničiek a samoobslužných pultov, upozorní personál predajne v prípade akejkoľvek chyby. Okrem ešte dôkladnejšej starostlivosti o kvalitu potravín tak senzory pomáhajú aj s úsporou energií. V ostatných obchodoch strážia teplotu chladených a mrazených produktov zamestnanci manuálne pomocou bezkontaktných povrchových teplomerov.

 

Obchodný reťazec Lidl v Česku skončil s nabíjaním elektromobilov zadarmo vo svojich štyridsiatich prevádzkach. Opatrenie vysvetľuje tým, že sa zdvihla cena elektriny a tiež tým, že majitelia elektroáut pri obchodoch nabíjali bez toho, aby išli nakupovať, čím bránili využiť túto výhodu ľuďom, ktorí naopak počas nabíjania chceli zároveň aj nakupovať. Ceny sa reťazec snažil nastaviť priaznivo. Aktuálne si Lidl účtuje 5,90 Kč/kWh pri pomalom, takzvanom AC dobíjaní a 6,90 Kč pri rýchlom DC dobíjaní.


Rakúsko takisto predstavilo súbor opatrení, ktoré majú pomôcť prekonať energetickú krízu. Opatrenia v zmysle úspor energie sa sústreďujú najmä na priemysel a verejný sektor, naopak opatrenia v zmysle dotácií a kompenzácií sú zamerané na finančnú pomoc domácnostiam. Podľa analýzy na webe Energy Industry Review tento typ opatrení rieši aj Česká republika, Belgicko, Poľsko, Lotyšsko, Estónsko, Litva, Rumunsko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko či Británia.


Maloobchodné siete Colruyt a Ahold v Belgicku pre Reuters potvrdili, že majú trvalo udržateľné energetické programy, ktoré šetria energiu natoľko, že nie sú nútené prijímať núdzové opatrenia.


Na životné prostredie veľmi dbá rakúsky Immofinanz, ktorý prevádzkuje vyše 100 retailparkov STOP SHOP. Napríklad STOP SHOP v srbskom meste Lazarevac získal ekologický certifikát BREEAM In-Use. Všetky STOP SHOP-y v Maďarsku boli vybavené nabíjacími stanicami pre elektromobily, po ktorých budú nasledovať retail parky v ČR. Nový retail park v Taliansku bude čoskoro fungovať s fotovoltaickým systémom a bude dodávať energiu do verejnej elektrickej siete. Priamočiara architektúra jedného podlažia retail parkov, znižuje spotrebu energie na umelé osvetlenie a vykurovanie chodieb a výťahov, ktoré je bežné v niekoľkoposchodových projektoch s podzemnými parkoviskami.


Nákupné centrá prechádzajú na úsporné osvetlenie


Pokiaľ ide o Slovensko, tak väčšina nákupných centier a retail parkov nasleduje agendu „green retailingu“ vytýčenú nadnárodnými vlastníkmi. Napríklad aj VIVO! Bratislava (z portfólia Immofianz) po poslednej rekonštrukcii prešlo na moderné úsporné osvetlenie. Pre používateľov elektromobilov je tu tiež k dispozícii bezplatná nabíjacia stanica.

 

Osvetlenie v centre je riadené podľa prevádzkových hodín centra – teda svieti sa naplno vtedy, keď je centrum otvorené a svetlo sa utlmí v nočných hodinách. Každý mesiac manažment centra vyhodnocuje, aká je aktuálna situácia v spotrebe energií a následne sa prispôsobujú „markery“ (t.j. logistika riadiacich strojov, aby sa centrum správalo ekonomicky a ekologicky a nevykurovalo vtedy, keď to nie je potrebné).


Na nový ekologickejší systém LED osvetlenia prešlo počas rekonštrukcie v roku 2019 aj Eperia Shopping Mall v Banskej Bystrici. V Arkadia Shopping Park v Trnave zasa vymenili všetky interiérové svietidlá za úspornejšie LED osvetlenie už v roku 2016. Celková ročná spotreba elektrickej energie sa znížila o vyše tretinu.


EPERIA Shopping Mall má ekologický certifikát BREEAM na úrovni Excellent v schéme BREEAM International New Construction 2016. Ako jedno z prvých centier na Slovensku ponúklo svojim návštevníkom aj 2 nabíjačky pre elektromobily. EPERIA už pri stavbe zohľadnila možnosti spätného získavania tepla a mala moderný systém osvetlenia. Aupark Bratislava získal certifikát BREEAM In-Use na úrovni „double Excellent“ po prvý raz v roku 2014, potom opakovane v rokoch 2017 a 2020, pričom v roku 2020 dosiahlo nákupné centrum zatiaľ najvyššie bodové ohodnotenie. V nočných hodinách Aupark cielene redukuje mieru produkcie svetelného znečistenia - medzi 23. a 7. hodinou znižuje intenzitu vonkajšieho osvetlenia na minimum, čím zároveň aj šetrí energiu. Centrum podporilo aj rozvoj cyklodopravy a elektromobilitu. Poskytuje 33 nabíjacích staníc pre elektromobily.


Pri kúrení a chladení využíva bratislavský Aupark aj vlastnosti pre prestup tepla obvodových konštrukcií (steny, strecha, okná, dvere). V roku 2014 nakúpil manažment centra 25 000 MWh Zelenej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Všetky nákupné centrá Avion v Česku aj na Slovensku osvetľujú úsporné LED svietidlá manažované systémom inteligentného svietenia DALI. Centrá už 13 rokov nakupujú len elektrinu z obnoviteľných zdrojov.


V bratislavskom Avione sú tiež inštalované vysokoefektívne klimatizačné jednotky s veľmi nízkou spotrebou energií. Avion má osem elektrostaníc vybudovaných v spolupráci so spoločnosťou GreenWay, ale okrem nich poskytuje aj priestor pre zdieľané bicykle a miesto pre dobíjanie elektrokolobežiek. V súlade s green retailingom bolo postavané aj obchodné centrum Nivy, ktorého súčasťou je autobusová stanica. Hoci je stanica na -1 podlaží, o svetlo sa okrem úsporného LED osvetlenia starajú aj tzv. anglické dvorce, čo sú v podstate obrie svetlíky, čím sa šetrí energia na umelé osvetlenie.


Spoločným menovateľom green retailingu na Slovensku je prechod na úspornejšie technológie a podpora elektromobility (teda znižovanie závislosti na konvenčných pohonných hmotách). Kým nové centrá majú tieto technológie už v štádiu projektu, staršie sa ich snažia implementovať pri rozsiahlejších rekonštrukciách. Ako deklarovali manažmenty viacerých nákupných centier, dbajú tiež na pravidelné vykonávanie servisných úkonov všetkých technológií, aby tieto pracovali čo najefektívnejšie, a teda čo najmenej zvyšovali účty za energiu a zaťažovali životné prostredie.


Reťazce už roky idú príkladom


„Obchodníkov sa dotýka energetická kríza rovnako, ako celého podnikateľského sektora na Slovensku. Ide o skokové nárasty nákladov, ktoré sa nedajú bez dodatočných opatrení absorbovať. Už v súčasnosti niektorí obchodníci idú za spotové ceny, iným zas končí fixácia koncom tohto roka. Obchodníci budú preto pristupovať k dodatočným opatreniam na šetrenie energie a celkovo aj k šetreniu všetkých nákladov. Opatrenia budú individuálne, podľa možností každého obchodníka, napríklad ako koordinovaný home office na centrále, zníženie teploty v obchode, stíšenie nočného svetla alebo reklamných bannerov a podobne. Očakávame preto čo najrýchlejšie kroky na centrálnej európskej úrovni alebo na lokálnej slovenskej úrovni k stabilizácii cien energií, keďže aj v rámci jednotného európskeho trhu sú výrazné rozdiely v cenách energií v rámci členských krajín, čo negatívne pôsobí na konkurencieschopnosť slovenského priemyslu. Tiež to zvyšuje aj riziko nárastu cezhraničného nákupu, keďže napríklad susedné Poľsko má výrazne nižšiu cenu elektrickej energie ako je na Slovensku,“ komentoval súčasnú situáciu Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).


Energie pritom šetria obchodné reťazce už dlhodobo. Napríklad Lidl využíva spätné získavanie tepla z chladiarenských a mraziarenských zariadení (rekuperácia). Lidl sa získaním certifikácie EDGE naprieč predajňami po celej krajine stal u nás lídrom v tejto oblasti v maloobchode. Dodajme, že podmienkou na získanie EDGE certifikácie je aspoň 20% úspora v troch kategóriách: energia pri prevádzke, spotreba vody a energetická náročnosť pri výrobe stavebného materiálu. Certifikované budovy musia byť výrazne ohľaduplnejšie k životnému prostrediu a zdrojom v porovnaní s bežnými budovami v danej oblasti.


Koncept supermarketov Fresh, ktorý prevádzkuje firma Labaš, má napríklad chladiacu technológiou talianskej značky Costan so zodpovedným prístupom k životnému prostrediu. Teplo z vitrín sa rekuperuje a prevádzka ním ohrieva úžitkovú vodu. Predajňa disponuje úsporným LED osvetlením.


COOP Jednota podobne ako český Albert implementovala komplexný monitoring chladiacich zariadení. Monitoring je založený na internete vecí (IoT), teda na senzoroch-meračoch, ktoré v dohodnutých intervaloch odosielajú namerané dáta do platformy. Tam sa ukladajú a po transformovaní do zrozumiteľnej formy užívateľského rozhrania si zodpovedný pracovník jednoducho vo forme grafov či tabuliek zobrazí záznamy o nameraných teplotách, vlhkosti či spotrebe energie v konkrétnom čase. Dáta zo senzorov sú posielané cez existujúcu mobilnú sieť. V prípade neštandardnej situácie – napríklad pri výraznom náraste teploty pri dlhšie otvorených dverách chladničky - systém automaticky odošle alarm vo forme SMS správy, prípadne e-mailu. Predajne sa tak môžu vyhnúť neželaným energetickým i finančným stratám a zodpovední pracovníci predajne majú istotu pravidelnej kontroly podmienok skladovania potravín ešte nad rámec vyžadovaný legislatívou.


Energetická kríza presahuje odvetvie retailu


Energetická kríza sa síce dotkne komerčných retailových nehnuteľností, ale ako sme v článku prezentovali, ich správcovia a majitelia sú pripravení kríze čeliť. Podobne sa zelenou cestou vydal aj industriálny sektor, ktorý je úzko spojený s rozvojom e-commerce. V porovnaní s inými sektormi sú retail a industrial vo využívaní OZE značne popredu. Skutočný problém sú nehnuteľnosti rezidenčné.


Z analýzy sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 vyplýva, že približne 340 000 rodinných domov možno považovať za energeticky neefektívne a potrebujú hĺbkovú obnovu. „Potenciál na hĺbkovú obnovu z hľadiska dotačnej schémy má však až 580 000 rodinných domov, čo je takmer 54 % všetkých domov na Slovensku,“ uviedol nedávno Richard Paksi, analytik odbornej platformy Budovy pre budúcnosť.

 


10 tipov, ako ušetriť energiu v obchode


1. Ak sa svetlá alebo iné zariadenia nepoužívajú, tak ich vypnite (nestačí uviesť do spánkového módu, ale vypnúť zo siete).
2. Ak to je možné, využite prirodzené osvetlenie. Vytiahnite žalúzie a roztiahnite závesy.
3. Stlmte osvetlenie v priestoroch, ktoré nie sú určené pre zákazníkov, napríklad v skladoch.
4. Udržujte vonkajšie dvere zatvorené.
5. Priestory neprekurujte ani príliš nechlaďte. Ak znížite chladenie (klimatizáciu) o jeden stupeň, môžete ušetriť 4 až 5 % spotreby energie.
6. Udržiavajte vetracie otvory a registre HVAC čisté.
7. Vyhodnoťte prevádzkové hodiny vo vzťahu k energii a tržbám. Často je ekonomickejšie otvárať neskôr alebo zatvárať skôr (prípadne oboje).
8. Ak je predajňa zatvorená, vypnite vendingové automaty, ktoré obsahujú nechladené produkty.
9. Zbavte sa zriedka používaných telefónnych/faxových liniek, prípadne iných zariadení, ktoré spotrebúvajú energiu.
10. Zapojte zamestnancov do vašej iniciatívy na úsporu energie, napríklad aby neplytvali, zhasínali, ak nie je potrebné svietiť a podobne. 


 

Juraj Turzo
Zdroj: TASR, Euromonitor, SAMO, SKI, BPB, stránky uvedených nákupných centier.

 

Ilustračné foto: Shutterstock.com

 

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk