Slováci odovzdali už vyše 212 miliónov obalov s písmenom „Z“

Spotrebiteľom je k dispozícii už viac ako 2 500 odberných miest, kde môžu vrátiť zálohované plastové fľaše a nápojové plechovky. Následne ich spracováva triediace centrum pri Novom Meste nad Váhom.

 

tomra 622a 

„Napriek tomu, že je zálohový systém stále v rozbehu, tešíme sa prvým 212 miliónom vrátených zálohovaných plastových fliaš a plechoviek. Prvotné analýzy nám hovorili, že nábeh bude miernejší a spotrebitelia budú potrebovať nejaký čas, aby si zvykli. Realita ukazuje, že ten čas bol oveľa kratší,“ konštatuje Mária Trčková, generálna riaditeľka Správcu zálohového systému.

 

„Systém zálohovania PET fliaš a plechoviek od nápojov na Slovensku sa vďaka silnej spolupráci medzi kľúčovými hráčmi rozbehol dobre, čo je viditeľné najmä na množstve vyzbieraných nápojových obalov,“ hovorí Roman Postl, Managing Director spoločnosti TOMRA Collection Slovakia. Spotrebitelia si podľa jeho slov nový systém rýchlo osvojili, chápu jeho význam pre životné prostredie a väčšina je s jeho fungovaním spokojná*. To isté platí o obchodníkoch, ktorí prejavujú pokračujúci záujem o inštalácie nových zálohomatov vo svojich predajniach.


Koniec prechodného obdobia


Záver júna 2022 je zároveň koncom prechodného obdobia, keď na pultoch predajní ešte mohli byť popri nových zálohovaných nápojových obaloch aj tie zo starých zásob, bez písmenka „Z“. Od 1. júla 2022 to už nebude možné. Cieľ dostať čo najviac obalov od nápojov do recyklačnej slučky, očistiť od nich životné prostredie a spaľovať menej odpadu je vďaka tomu na dosah.


„Od prvého júla si môžeme povedať, že zálohový systém je spustený naplno a na Slovensku sa predávajú už len nápoje v zálohovaných plastových fľašiach a plechovkách. Pracujeme na rozširovaní siete odberných miest, znižovaní prípadných nedostatkov nového systému a zvyšovaní jeho efektivity,“ dodáva M. Trčková.

 

tomra 622

 

Moderné triediace centrum


Dôležitou súčasťou slovenského zálohového systému je triediace centrum na spracovanie plastových fliaš a plechoviek pri obci Kočovce-Rakoľuby pri Novom Meste nad Váhom. Tu sa zhromažďujú vyzbierané PET fľaše a plechovky z celého Slovenska a následne sa s využitím automatizácie triedia a pripravujú ako materiál na recykláciu.

 

„Práve vďaka zálohovému systému vieme vyzbierať materiál vyššej kvality, ktorý sa dá efektívne využiť pri výrobe nových obalov, čím sa šetria prírodné zdroje, znižuje sa množstvo použitej energie, a tým aj emisie CO2,“ upozorňuje M. Trčková.

 

Prvotné vytriedenie suroviny podľa druhu materiálu robí samotný zálohomat, a to hneď po odovzdaní nápojového obalu spotrebiteľom. Triediace centrum v Rakoľuboch však spracováva aj obaly pochádzajúce z ručného zberu, teda z predajní, v ktorých nie je k dispozícii zálohomat. Spracovanie týchto obalov vo forme nestlačených PET fliaš a plechoviek (na rozdiel od stlačených obalov zo zálohomatov) je technicky náročnejšie a vyžaduje aj vyšší stupeň kontroly.

 

tomra 622c

 

„Nasadenie moderných zálohomatov zjednodušuje triedenie a spracovanie druhotných materiálov, a tým pomáha skvalitňovať celý recyklačný systém. Je to významný krok z pohľadu stále rastúcej spotreby, a teda aj obehu nápojových obalov pre lepšiu budúcnosť,“ upozorňuje R. Postl. V otázkach rozširovania automatizovaného zberu s pomocou zálohomatov je optimistický: „Záujem o zálohomat dnes prejavujú aj prevádzkovatelia menších predajní, pretože si to žiadajú ich zákazníci. Tí sa často podľa toho aj rozhodujú, v ktorej predajni budú nakupovať,“ dodáva R. Postl s odvolaním sa na prieskum** spoločnosti TOMRA.

 

* Podľa prieskumu TOMRA – postoj Slovákov k zálohovaniu (marec 2022) je so systémom zálohovania na Slovensku spokojných 60 % opýtaných.


** Podľa prieskumu TOMRA – postoj Slovákov k zálohovaniu (marec 2022) začalo z dôvodu komfortnejšieho zálohovania (lepší zálohomat/recyklomat, lepšie podmienky pre manipuláciu a pod.) chodiť do iného obchodu 10 % opýtaných a ďalších 5 % o tom uvažovalo.

 

Zdroj a foto: TOMRA

 

PR

 

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk