kaufland

kaufland veggie banner l

kaufland

Zálohovanie si rýchlo osvojili ľudia po celom svete

Slováci sa k nim pridajú. Hovorí Roman Postl, konateľ spoločnosti TOMRA Collection Slovakia. Zálohovanie jednorazových obalov sa na Slovensku spustí už o niekoľko mesiacov.

 

roman postl

 

Roman Postl v rozhovore vysvetľuje, ako bude celý systém fungovať, čo čaká ľudí v predajniach a prečo je zálohovanie len prvým krokom v dlhodobom procese.

 

Prečo je práve zálohovanie jednorazových obalov nevyhnutné pre lepšiu budúcnosť?


Vďaka zálohovaniu odbremeníme našu prírodu o množstvo odpadu, čo však nie je jediné pozitívum. V spracovaní a nakladaní s obalmi bude konečne usporiadaný systém, ktorý na Slovensku doteraz chýbal. Budeme mať prehľad v množstve jednorazových obalov a budeme s nimi môcť efektívne nakladať.

 

V akom štádiu sú momentálne prípravy smerujúce k spusteniu systému zálohovania na Slovensku?


Spoločne s obchodníkmi, ktorí pôsobia na slovenskom trhu a so Správcom zálohového systému, v týchto týždňoch a mesiacoch pracujeme na výslednej podobe systému zálohovania. Ten sa podľa zákona má spustiť 1. januára 2022 a dovtedy musia byť dotiahnuté ešte mnohé detaily. Už dnes však vieme, kde a akým spôsobom budú ľudia odovzdávať prázdne obaly, máme vyriešenú logistiku aj spracovanie obalov.

 

Ako sa k tomuto kroku postavili obchodníci?


Zálohovanie berú ako príležitosť. Vedia, že prvotné náklady, ktoré do systému vložia, sa im vrátia v podobe spokojných zákazníkov. Zároveň si uvedomujú svoj diel spoločenskej zodpovednosti a radi priložia ruku k dielu. Všetci vieme, že len vďaka spoločnému úsiliu môžeme vybudovať zelenšiu budúcnosť aj pre ďalšie generácie.

 

Prečo je práve cirkulárna ekonomika smer, ktorým by sa malo hospodárstvo uberať?


Slovensko sa aktuálne riadi podľa tradičného lineárneho modelu produkcie. Výrobné spoločnosti využívajú pri výrobe produktov prírodné zdroje a odpad, ktorý pri procese a spotrebe vzniká, sa vyhadzuje. Tento postup však vedie k plytvaniu, je nešetrný k prírode, neefektívny a dlhodobo neudržateľný. Cieľom cirkulárnej ekonomiky, alebo inak povedané obehového hospodárstva, je pozerať sa na výrobky z iného pohľadu. Keď produkt dosiahne koniec svojho životného cyklu, nevyhodí sa, ale obaly sa opätovne použijú, alebo recyklujú. Takýmto spôsobom môžeme zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, či dokonca im vytvárať nové hodnoty.

 

TOMRA pôsobí v mnohých krajinách po celom svete. Ako funguje zálohovanie v iných krajinách, napríklad na severe Európy?


Za všetko hovoria čísla – napríklad v Dánsku, Fínsku či Litve dosahuje návratnosť jednorazových obalov až 94 %, v Nórsku je to 89,5 %. Práve táto hranica je zároveň akýmsi záväzkom, ktorý prijala celá Európska únia. Postupne by všetky štáty, vrátane Slovenska, mali byť schopné vyzbierať 90 % vratných PET fliaš a plechoviek.

 

tomra2409

 

Je zložité vysvetliť širokej verejnosti význam zálohovania?


Celý systém je naozaj jednoduchý a praktický. Najmä z tohto dôvodu ľudia nielen v Európe, ale po celom svete, prijali zálohovanie veľmi rýchlo ako bežnú súčasť života. Dokonca, podľa prieskumu, ktorý bol robený na Slovensku, až 80 % Slovákov vníma právne predpisy prijaté v súvislosti so zálohovaním ako správne riešenie nakladania s odpadmi.

 

Čo teda bude musieť spotrebiteľ s obalmi robiť?


Stačí ich priniesť do obchodu, vhodiť do pripravených recyklomatov alebo odovzdať pri pokladnici. Pri vrátení prázdnej PET fľaše alebo plechovky na recykláciu dostane zákazník zálohu naspäť. Cieľom je priniesť pre zákazníka používateľskú skúsenosť na tej najvyššej úrovni, jednoduchý a efektívny systém.

 

TOMRA razí cestu využívania takzvaných recyklomatov. Prečo sú také dôležité pre úspech projektu?


Pre obchody je ručný zber obalov nepraktický a neefektívny. Takýto spôsob zaberá zamestnancom veľa času a zákazníci musia obaly odovzdávať priamo pri pokladniach. Vďaka zhromažďovaniu obalov na jednom mieste sa šetrí predajný priestor obchodu a úlohy sú automatizované, čím sa šetrí pracovná sila. Zároveň bude vrátenie zálohy zákazníkovi vďaka automatu bezchybné.

 

Aký postoj k recyklačným automatom zaujali obchodníci na slovenskom trhu?


Naše recyklomaty sa postupne objavia v stovkách obchodov po celom Slovensku. To dokazuje, že obchodníci pochopili význam a výhody recyklomatov. Napríklad v krajinách Škandinávie sa až 80 % zákazníkov rozhodne vrátené zálohy minúť opäť v potravinách. Zároveň sa približne 45 % zákazníkov vracia do tých obchodov, ktoré ponúkajú najlepšiu skúsenosť so zálohovaním a recyklomatom ako takým.

 

tomra2409b

 

Akú úlohu zohráva zálohovanie v koncepte cirkulárnej ekonomiky?


Vďaka zálohovaniu sa prázdne obaly vrátia do obchodov. Zber PET fliaš a plechoviek je preto skutočne prvým a kľúčovým krokom k recyklácii a k cyklu čistej recyklácie. Od 1. januára 2022 si Slováci kúpia obsah fľaše alebo plechovky, ale samotný obal si len zapožičajú. Je to veľký krok k ekologickejšej budúcnosti a štartér pre cirkulárnu ekonomiku hospodárstvo.

 

Zálohovanie sa považuje za prvý krok k dosiahnutiu spoločného cieľa, a teda k odbremeneniu životného prostredia. Čo by malo nasledovať?


Je potrebné si uvedomiť, že zálohovanie je len prvým krokom. Očakávame, že sa postupne vyzbiera až 1,2 miliardy prázdnych obalov, s ktorými sa bude môcť ďalej pracovať. Cieľom je efektívna recyklácia, udržateľnosť a predĺženie životnosti jednotlivých materiálov. Týmto spôsobom dosiahneme to, že do voľnej prírody sa bude dostávať výrazne menej plastu v porovnaní s tým, ako to bolo doteraz.

 

Roman Postl

Vždy, keď vidí v prírode vyhodený plastovú fľašu, stúpne mu tlak. Telom aj dušou je oddaný životnému prostrediu a myšlienke obehového hospodárstva. Má za sebou už viac ako 20 rokov skúseností v oblasti zálohovania a recyklácie. V súčasnosti vedie obchodnú jednotku TOMRA East Central Europe a jeho pôsobnosť siaha od technického zázemia až po najvyššie stupne riadenia. TOMRA aj vďaka jeho práci za rok zhromaždí viac ako 40 miliárd prázdnych obalov a dodáva 7 z 10 recyklomatov po celom svete. Ťažko nájdete niekoho, kto vie viac o účinných systémoch zálohovania a recyklácie obalov.

 

redakcia
Zdroj a foto: TOMRA

 

PR

Video

Prvé ohlasy spotrebiteľov na recykláciu plastov

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk