Zálohovanie jednorazových obalov sa onedlho stane realitou

Ako prvá krajina v regióne spustí Slovensko 1.1.2022 zálohovanie PET fliaš a plechoviek. Prípravy sú v plnom prúde, väčšina obchodníkov už v predstihu uviedla do prevádzky prvé recyklomaty. Dôležité je, aby sa v predajniach o pár mesiacov spustilo zálohovanie bez problémov a zdržaní.

 

plast flasa

 

Povinnosť zálohovať a dodržiavať výšku zálohy má každá prevádzka, ktorá predáva jednorazové zálohované obaly na nápoje. Prevádzky s predajnou plochou väčšou ako 300m2 majú aj zákonnú povinnosť zriadiť odberné miesto, odoberať odpady z obalov od zákazníkov a vrátiť im zálohy.


Zálohovanie má výrazným spôsobom znížiť objem plastových fliaš vo voľnej prírode, zlepšiť systém recyklácie či zlepšiť povedomie celého obyvateľstva v oblasti obehového hospodárstva. Cieľom Európskej únie, ale aj našich zákonodarcov, je dostať sa na úroveň zálohovania 90 % všetkých vyrobených obalov. To znamená, že každý človek by mal odovzdať 9 z 10 použitých plastových fliaš či plechoviek. Slovensko sa toto zaviazalo dosiahnuť už v roku 2025. Pre zaujímavosť, ročne sa na slovenský trh uvedie vyše miliarda PET fliaš a plechoviek. Z toho viac ako 400 miliónov končí na skládkach, voľne pohodených v prírode, riekach či pri cestách.


Opätovné využitie


Zálohovanie však nemá priniesť len odľahčenie životného prostredia. Prioritou, ktorá by mala spájať všetkých zúčastnených, je následná recyklácia vyzbieraných obalov. Vďaka nej sa prázdne fľaše a plechovky budú môcť ďalej spracovať a opätovne využiť.


„Na PET fľaše či plechovky sa pozeráme ako na niečo, čo si nekupujeme, ale požičiavame. Ide totiž o surovinu, ktorá sa dá využiť opäť, a to mnohými spôsobmi,“ vraví Roman Postl, konateľ spoločnosti TOMRA Collection Slovakia. Táto spoločnosť ako významný hráč v oblasti zálohovania a recyklácie, pôsobí v prebiehajúcich prípravách ako spoločník pre obchodníkov na slovenskom trhu.


Jedným z cieľov je dosiahnuť opätovné využívanie materiálu z PET fliaš a plechoviek na rovnaké použitie. V praxi by to malo vyzerať tak, že prázdne obaly sa po odovzdaní a spracovaní opäť stanú nápojovými obalmi. Výhodou je, že takýto proces môže prebehnúť aj viac ako raz a rovnaký materiál sa tak do obehu dostane opakovane. Z pohľadu udržateľnosti je práve takýto druh využitia zálohovaných obalov ideálny, keďže pri ňom surovina nie je degradovaná na druhotné použitie (down-cycling).


„Zálohový systém, ktorý tu budeme mať už v roku 2022, vítame. Z nášho pohľadu prináša hneď niekoľko pozitívnych aspektov – environmentálnych, ale aj ekonomických či trhových. Svetový trh už dlhodobo bojuje s nedostatkom rôznych vstupných výrobných materiálov, medzi ktoré patrí aj samotný PET. Jedným z dôvodov je aj fakt, že použité PET fľaše častokrát končia na skládkach alebo v spaľovniach namiesto toho, aby boli znovu využité. Tým, že použité PET fľaše putujú naspäť do obchodov a následne na recykláciu ochraňujeme nielen životné prostredie, ale vraciame primárny materiál naspäť do recyklačného procesu. Tým podporujeme v dnešnej dobe tak dôležité cirkulárne hospodárstvo. PET fľaše zo Slovenska budú zrecyklované na Slovensku a práve na Slovensku opäť použité na výrobu PET fliaš. Vzniká tak kompletne uzavretý recyklačný kruh. Na to, aby zálohový systém však splnil svoje environmentálne ciele, by mal celý proces recyklácie PET fliaš prebiehať na území našej krajiny. Zbytočné vývozy materiálu do zahraničia totiž iba navyšujú emisnú stopu,“ uvádza František Doležal, generálny riaditeľ recyklačnej spoločnosti General Plastic.

 

Recyklomaty


Aby celý tento systém fungoval bez problémov, je ešte treba podniknúť množstvo prípravných krokov a nepodceniť žiaden detail. Výsledkom prípravného procesu je okrem iného aj zavedenie recyklomatov, ktoré sa budú postupne objavovať v predajniach po celej krajine. Tieto sofistikované zariadenia poskytnú obchodníkom aj zákazníkom množstvo výhod. Ich úlohou bude prijímať, rozpoznávať, triediť, znehodnocovať a skladovať obaly. Zároveň zastrešia vrátenie zálohy zákazníkom. Obchodníci tiež privítajú pravidelné analýzy a reporty, ktoré títo technickí pomocníci poskytnú v dostatočnej miere. Recyklomaty síce znamenajú istú počiatočnú investíciu, avšak treba myslieť aj na to, že okrem okamžitých výhod sa finančné vklady vrátia aj z dlhodobého hľadiska. Skúsenosti z iných krajín, kde už zálohovanie aktívne prebieha, totiž ukazujú veľký zmysel a prínos využívania týchto zariadení.


Recyklomaty, ktoré budú postupne nainštalované v stovkách maloobchodných predajní po celom Slovensku, sa pritom podľa odborníkov a skúseností zo zahraničných trhov, môžu stať kľúčom k úspechu celého projektu. Keď sa spojí praktickosť automatov a opakovaná pozitívna skúsenosť zákazníkov so zálohovaním, miera vyzbieraných prázdnych obalov sa pravdepodobne výrazne zvýši.


Prevádzky, v ktorých nebudú recyklomaty nainštalované, musia zber a spracovávanie jednorazových obalov vykonávať manuálne. „Pre predajne je ručný zber obalov nepraktický a neefektívny. Takýto spôsob zaberie zamestnancom množstvo času a nehovoriac o tom, že zákazníci musia obaly odovzdávať priamo pri pokladniciach,“ hovorí R. Postl. Ľudia sa zrejme aj preto budú vracať do predajní, v ktorých môžu zálohovať obaly rýchlejšie a pohodlnejšie. Z tohto vyplýva, že efektívnejšia je investícia do recyklomatov.


Inštaláciou recyklomatov však starosti zďaleka nekončia, je dôležité myslieť aj na prípadné komplikácie a technickú podporu, aby všetko fungovalo tak, ako má. Kvalitná firma, ktorá tieto zariadenia poskytuje, garantuje preventívny servis aj akúkoľvek odbornú podporu. „Máme k dispozícii vyškolených technických pracovníkov, ktorí sa budú o recyklomaty starať priamo v predajni. Zároveň sú schopní na diaľku alebo priamo v obchodoch poskytovať obchodníkom podporu prakticky kedykoľvek,“ uvádza Juraj Otta, komerčný riaditeľ TOMRA.


Pripravenosť obchodníkov


„Kľúčom k úspechu tohto systému je nastavenie siete odberných miest, ktoré budú ľahko dostupné a pohodlné pre spotrebiteľov. Sme radi, že v spolupráci s vybranými prevádzkami v rôznych regiónoch už môžeme testovať potrebné procesy na oboch stranách. Zároveň sa ponúka príležitosť aj pre spotrebiteľa, vyskúšať si zálohovanie a pomôcť pripraviť Slovensko na úspešný štart tohto systému od 1.1.2022,“ povedala Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému.


Aká je pripravenosť obchodníkov na systém zálohovania? „Spoluprácu a pripravenosť obchodníkov, s ktorými Správca pravidelne komunikuje, hodnotíme pozitívne. Napriek mnohým výzvam, ktorým musia obchodníci čeliť v dôsledku krátkeho času na prípravu a implementáciu procesov, sú diskusie konštruktívne a mapa odberných miest, ktoré otvoria svoje brány od budúceho roka sa postupne zapĺňa. Máme spoločný cieľ rozbehnúť úspešný, efektívny a udržateľný zálohový systém pre spotrebiteľov. Určite je však dôležité na strane obchodu nepodceniť prípravu, komunikovať so Správcom, získať čo najviac informácií o systéme, zvážiť potreby a možnosti svojej prevádzky pre čo najlepšie nastavenie riešenia,“ uvádza pre RETAIL magazin.sk L. Morvai.


„V súčasnosti máme v systéme prihlásených celkovo takmer 2000 odberných miest z čoho je približne 1100 povinných odberných miest. Čo nás teší, je že chuť a odhodlanie zapojiť sa majú aj menšie prevádzky ako tie s plochou 300m2 a to dobrovoľne. Oslovilo nás takmer 900 dobrovoľných prevádzok, ktoré chcú zriadiť odberné miesto od januára 2022,“ vysvetľuje L. Morvai.


A aké sa predpokladá množstvo nainštalovaných automatov? „Z aktuálnych údajov predpokladáme od budúceho roka zapojenie približne 1600 prevádzok s automatizovaným odberom. Pokiaľ ide o ručný zber, na základe údajov prihlásených miest sa do systému prostredníctvom ručného odberu plánuje zapojiť približne 15% prevádzok,“ hovorí L. Morvai. Dopĺňa, že na slovenskom trhu je aktuálne 6 dodávateľov odberných automatov verifikovaných Správcom zálohového systému, z čoho 4 dodávatelia majú verifikované aj druhy automatov, ktoré je možné umiestňovať v odbernej sieti.


Skúsenosti iných


O spustení zálohovania jednorazových obalov sa na Slovensku hovorí už niekoľko rokov. V súčasnosti už desiatky krajín po celom svete fungujú systémom, že ľudia dostávajú za odovzdanú plastovú fľašu či plechovku vratnú zálohu. Po dlhých mesiacoch príprav sa napokon k tomuto kroku odhodlalo aj Slovensko a to ako prvá z krajín tohto regiónu.


„Naším spoločným cieľom je, aby sa konečne dalo s použitými obalmi ďalej pracovať, aby milióny fliaš nekončili zbytočne na skládkach a už vôbec nie vo voľnej prírode. Podľa skúseností zo zahraničia však vieme, že zálohovanie musí byť pre ľudí dostupné a praktické, inak bude celý systém neefektívny. A práve v tomto dokážu byť nápomocné aj recyklomaty,“ uvádza R. Postl.


Ako príklad toho, že proces zálohovania môže byť perfektne zabehnutý a funkčný poslúžia skúsenosti z niektorých krajín s najlepšími zálohovacími systémami. Ide napríklad o Nemecko, Holandsko, Fínsko, Dánsko alebo Litvu. Tieto krajiny dosahujú v súčasnosti priemernú návratnosť až 94 %.


Naklonení efektívnemu zálohovaniu sú podľa prieskumu Slovenskej agentúry životného prostredia aj Slováci. Až 86 % opýtaných v prieskume uviedlo, že zavedenie právnych predpisov týkajúcich sa zálohovacieho systému vníma pozitívne.


Dodržanie pravidiel


Odborníci zo sveta zálohovania v tejto súvislosti zároveň upozorňujú, že pri vracaní jednorazových obalov treba myslieť aj na niekoľko dôležitých zásad. „Plastové fľaše či plechovky musia byť odovzdané prázdne, nepokrčené a nepoškodené. Inak ich recyklomaty nebudú akceptovať. Rovnako treba dávať pozor na to, aby na fľašiach ostala čitateľná etiketa,“ vysvetľuje R. Postl.


A aký je potenciál systému zálohovania na Slovensku? Vyzbierať by sa malo až 1,2 miliardy prázdnych obalov, podľa odhadov by až 80 % obalov malo byť vrátených prostredníctvom recyklačných automatov.

 

redakcia
Zdroj: TOMRA, Správca zálohového systému n.o, redakcia


Ilustračné foto: Pixabay

 

Video

Pozvánka na Retail Summit 2021

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk