kaufland

kaufland veggie banner l

kaufland

Národná bločková revolúcia

Začiatkom tohto roka v tichosti skončila národná bločková lotéria. eKasa a pokladničné bločky však medzitým uviedli zaujímavejšie novinky.

 

blocky


Národná bločková lotéria, ktorá bola spustená v roku 2013, mala pomôcť pri nerepresívnom potláčaní daňových únikov a daňových podvodov. Finančná správa SR skutočne evidovala pokles pochybení v súvislosti s pokladničnými bločkami medzi rokmi 2013 a 2015 o zhruba 20 %. Po sedem a pol roku, konkrétne 22. februára 2021, sa konalo posledné žrebovanie a Národná bločková lotéria zanikla.


Hneď v marci však pozornosť vzbudili modré pokladničné bločky. Kaufland aj Lidl ich nasadili postupne vo všetkých predajniach na celom Slovensku, i keď v súlade s ekonomikou fungovania najprv spotrebovali rolky bieleho termopapiera – mimochodom ročná spotreba siete hypermarketov Kaufland je okolo 400 000 roliek.


Čím sú modré bločky zaujímavé? V prvom rade technológiou výroby - sú produkované bez zbytočnej chémie, a teda na rozdiel od klasického bieleho variantu sú recyklovateľné, možno ich vyhodiť do modrých zberných nádob na papier. Použitý papier pochádza z trvalo udržateľného lesného hospodárstva, čiže má certifikát udržateľnosti FSC (i keď sa vynárajú isté pochybnosti o greenwashingu zo strany FSC). Dôležitý je aj fakt, že modré bločky sú svetlostále a farbostále, teda zaručujú dlhú čitateľnosť a sú zdravotne nezávadné. Modré bločky sú rovnako ako biele odolné voči vode, slnečnému žiareniu alebo mastnote. Blok slúži aj ako daňový doklad a niekedy je ho potrebné uchovávať niekoľko rokov. Je však potrebné dodať, že modré bločky nie sú nejaký slovenský unikát, v zahraničí sa používajú už dlho. Podobne ako rôzne varianty pokladničných systémov eKasa.


eKasa: pozor na výmenu autentifikačných údajov!


Na Slovensku máme aktuálne 16 POS terminálov na 1000 obyvateľov, pričom európsky priemer je 32 terminálov na 1000 obyvateľov. Práve eKasa a s ňou spojené prenosné terminály a terminály v mobilných aplikáciách majú okrem iného pomôcť dobehnúť priemer a uľahčiť tak konečnému spotrebiteľovi platbu za nákup. On-line eKasa u nás nahradila systém elektronických registračných pokladníc (ERP). Ďalšími výhodami eKasy pre podnikateľov sú napríklad automatizovaný a prehľadný systém aj to, že účely ERP po novom plní aj počítač, tablet alebo mobil. Odpadli tiež náklady na prevádzku, keďže nie sú potrebné servisné organizácie a ani uzávierka, pretože prechod medzi účtovnými dňami je kontinuálny.


V susednom Česku spustili EET – elektronickú evidenciu tržieb a eKasu už v roku 2016. Zrod eKasy však ani v ČR ani u nás neprebiehal jednoducho. Kameňom úrazu bolo na Slovensku napríklad to, že do pôvodne čisto softvérového riešenia pribudla v roku 2018 nutnosť mať certifikovaný hardvér (fiskálny modul). Celé plošné spustenie eKasy sa tak natiahlo o ďalšie mesiace.


Od 1. júla 2019 teda eKasa funguje a priniesla so sebou aj systém tzv. elektronických bločkov. Obchodníci tak cez virtuálnu pokladňu vygenerujú pokladničný bloček, systém im ponúkne možnosť tlače alebo zaslania bločka elektronicky. Keďže sa blíži druhé výročie implementácie eKasy, podnikatelia (vrátane obchodníkov) musia vymeniť autentifikačné údaje nahraté v online registračných pokladniciach. „Súbor autentifikačných údajov, ktorý máte nahratý vo vašej ORP (on-line registračná pokladnica) má platnosť dva roky od vystavenia. Jeho výmena je jednoduchá. Pokladnica vás 30 dní pred ukončením platnosti súboru autentifikačných údajov upozorní automaticky. Na portáli Finančnej správy SR v e-kasa zóne podnikateľa požiadajte o nové autentifikačné údaje. Staré môžete ponechať platné, nemusíte im venovať pozornosť (zneplatní sa automaticky po uplynutí jeho platnosti). Do pokladnice si nahrajte nové autentifikačné údaje podľa pokynov výrobcu pokladnice. Výmenu môžete vykonať aj skôr ako 30 dní pred uplynutím jeho platnosti,“ uvádza sa na webe Finančná správa.


Výmena autentifikačných údajov sa týka zhruba 76 000 zariadení. Väčšina online registračných pokladníc, na základe oznámení výrobcov, nevyžaduje žiadnu úpravu. Avšak Finančná správa odporúča i tak kontaktovať výrobcov, pretože pri niektorých riešeniach je potrebné aktualizovať aj celý firmware.


Všetko sa digitalizuje, bločky pretrvávajú


Dostávame sa k tlači bločkov. Dôležité je spomenúť, že pred vytlačením bločku a jeho odovzdaním zákazníkovi sa údaje o predaji odosielajú na Finančnú správu. Systém eKasa každej tržbe priradí Identifikátor pokladničného dokladu, ktorý je aj na účtenke ako 37 miestny kód a unikátny QR kód. Ten si môže pomocou aplikácie „Over doklad“ overiť aj bežný spotrebiteľ.


Počas pandémie sa hotovosť stala epidemiologickým problémom. Ľudia obmedzili platby „kontaminovanými“ peniazmi a začali preferovať bezhotovostné a bezkontaktné platby. Platby hodinkami, kľúčenkou, prsteňom alebo mobilom rástli o desiatky percent. Jediné, čo pretrvalo, sú „kontaminované“ tlačené bločky.


Prečo ich obchodníci stále tlačia, keď eKasa umožňuje posielanie bločkov aj na e-mail? Nuž zákazník nesmie byť obchodníkom nijako nútený do elektronického zasielania bločkov. Mnohí zákazníci ani e-mail nemajú. Podnikatelia preto majú tlačiarne, aby mohli tlačiť pokladničné doklady resp. tlačia ich rovno bez opýtania, aby sa nemuseli s každým zákazníkom dohadovať. Platiaci človek totiž musí s elektronickým zaslaním súhlasiť a musí o elektronickú verziu bločku požiadať ešte PRED vytlačením pokladničného dokladu. „Podnikateľ si splní zákonnú povinnosť, ak odovzdá zákazníkovi pokladničný doklad. V akej forme ho odovzdá je na obojstrannej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim. Zákonnou požiadavkou na ORP/VRP je vedieť vytlačiť doklad, z toho vyplýva, že tlačiareň musia mať vždy,“ píše sa v stanovisku Finančného riaditeľstva SR pre RETAIL magazin.sk.

 

Akonáhle je už doklad raz vytlačený, nie je možné zaslať ho elektronicky. Platí, že ak už raz poslal obchodník doklad zákazníkovi e-mailom, nemôže ho už vytlačiť. Doklad je totiž možné vytlačiť alebo zaslať elektronicky iba raz. Obchodník môže zákazníkovi bločik podať do ruky, položiť na pult alebo pribaliť k nákupu – to zákon exaktne nerieši. Avšak nie je možné doklad poslať dodatočne oskenovaný e-mailom alebo v obálke poštou. Za takéto počínanie hrozí pokuta od 330 do 3 300 €. Dôležitý je teda originál bločku. Pre kópie bločku a ich uchovávanie platia iné pravidlá.


„Mobilná aplikácia s názov GP funguje na všetkých telefónoch s operačným systémom Android 8 a s NFC čipom. Platby kartami môžu obchodníci prijímať kdekoľvek, kde je dátový signál. Ak zákazník potrebuje o platbe doklad, môže si ho nechať odoslať cez SMS, emailom alebo cez QR kód,“ uvádza sa v tlačovej správe Global Payments, ktorá túto novinku predstavila vo februári 2021. „GP tom je platobný terminál, nevydáva daňový doklad v zmysle zákona (na to slúži eKasa). Potvrdenka/bločik je potvrdením pre účely platobného styku, toto zákazník v princípe nepotrebuje. Reklamácie dokáže vyriešiť so svojou bankou, ktorá mu kartu vydala (všetky transakcie vidí v elektronickom bankovníctve alebo vypíše z účtu), a to platí na globálnej úrovni, nielen pre Slovensko,“ spresňuje pre RETAIL magazin.sk Erik Brinkáč, riaditeľ vývoja Global Payments.


Riešenie GP tom je určené napríklad pre taxikárov, kuriérov, trhovníkov, remeselníkov, lekárov či menšie predajne. Aplikáciu je možné doplniť aj o pokladničné systémy (spomínanú eKasu), čo ocenia najmä sezónni podnikatelia, ktorí si už nebudú musieť kupovať žiadne ďalšie zariadenia. Samotný telefón neuchováva žiadne citlivé dáta o platbe. Celé riešenie je plne certifikované a absolvovalo všetky bezpečnostné certifikácie. Pri platbe s potrebou vloženie PIN kódu sa na displeji objaví špeciálna plávajúca klávesnica, do ktorej kupujúci zadá PIN. Klávesnica sa pohybuje, aby nebolo možné podľa odtlačkov prstov zistiť zadané údaje.


Keď chce obchodník poslať zákazníkovi bloček zo systému eKasa a klient s tým súhlasí, tak je obchodník podľa GDPR oprávnený spracúvať pre tento účel osobný údaj kupujúceho, t.j. jeho e-mail. Niektoré riešenia však umožňujú zadať zákazníkovi e-mail bez toho, aby sa v systéme uložil, teda celý proces je anonymný a v súlade s GDPR. Zopakujme však, že podľa vysvetlenia Finančného riaditeľstva podnikateľ môže zákazníkovi ponúknuť možnosť zaslania bločku elektronicky a zákazník sa môže rozhodnúť, či bude akceptovať elektronickú formu bločku. Sú zákazníci, ktorí nemajú technické možnosti na zobrazenie elektronického dokladu a z toho dôvodu musí byť vždy možnosť tlače dokladu, aj to pre prípad, že zákazník s elektronickým odovzdaním dokladu nesúhlasí.


Čo všetko má byť a môže byť na bločku?


Novela zákona o používaní ERP, ktorá nadobudla účinnosť 21.7.2020 napríklad zrušila povinnosť podnikateľa vyobrazovať pokladničný doklad na každom predajnom mieste, a to v záujme zníženia administratívnej záťaže. Zákon č. 289/2008 Z.z. v§ 8 ods. 1 hovorí o pokladničnom doklade. Na pokladničnom doklade vyhotovenom ORP alebo VRP (virtuálnou registračnou pokladnica) sú napríklad:


- kód pokladnice e-kasa klient,
- dátum,
- čas,
- celková suma platenej ceny,
- unikátny identifikátor dokladu,
- overovací kód podnikateľa.


Na off-line pokladničnom doklade vyhotovenom ORP sú napríklad:


- kód pokladnice e-kasa klient,
- dátum,
- čas,
- celková suma platenej ceny,
- podpisový kód podnikateľa,
- overovací kód podnikateľa.

 

blocky


Čo má a môže byť uvedené na druhej bločku zákon nešpecifikuje. Často sa tam teda objavuje inzercia, alebo v prípade diskontu Lidl napríklad informácie o výhodách ekologického modrého bločku. Novinkou je aj zoradenie položiek nákupu do skupín bez ohľadu na to, v akom poradí boli pri pokladni naskenované. „Zmenu zoradenia produktov na pokladničnom bločku do kategórii sme zaviedli na konci roka 2020 z dôvodu lepšej a rýchlejšej orientácie a ako ústretový krok voči zákazníkom,“ uviedla Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland-u.


Čo keď technika zlyhá a bloček vybledne?


Určitou nevýhodou eKasy je fakt, že musí byť neustále pripojená na internet pretože transakčné údaje odosiela v reálnom čase Finančnej správe. Ak sú obchodníci napríklad na vysokohorských chatách alebo na iných miestach, kde nie je signál, aj mobilný internet, má 30 dní na to, aby tržby dodatočne zaslal do systému eKasa. Pokladničné doklady v tomto „off-line“ prípade tlačí bez 37 miestneho identifikátora.


Ak sa obchodníkovi pokazí celý prístroj uprostred plnej prevádzky, je tu papierový paragón. Každý paragón musí podnikateľ opäť po opravení prístroja zaevidovať aj do systému eKasa, konkrétne do 10 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka pokladnice obnovená. Kópie paragónov a k nim vytvorené pokladničné doklady je potrebné archivovať minimálne 5 rokov.


Častým problémom spotrebiteľov je strata, znehodnotenie alebo vyblednutie bločku. Zákonom nie je stanovené, akým dokladom má spotrebiteľ preukázať kúpu tovaru. Musí však hodnoverne preukázať, že výrobok bol zakúpený u daného predajcu a je ešte v záruke. Ako náhrada bločku môže teda poslúžiť záručný list alebo aj výpis z účtu, z ktorého jasne vyplýva, že tovar bol zakúpený u daného obchodníka a v akom dátume. Pri prevzatí reklamácie nemožno zákazníkovi vziať originálny bloček, hrozí za to pokuta.


Obchodníci by mali v prípade uplatňovania reklamácie prijať aj pokladničný blok, ktorý bol odfotený a uložený pomocou aplikácie eBlok. Podľa informácií z webu prevádzkovateľa tejto aplikácie, je to dostatočne hodnoverný doklad. Reklamácie však nerieši Finančná správa, ale spadajú do kompetencie Slovenskej obchodnej inšpekcie.

 

Členom NAY Extra klubu napríklad ponúka slovenská sieť s elektronikou NAY archiváciu bločkov. Reťazec teda odkladá bločky z nákupov z predajní aj e-shopu. Doklady archivuje až 6 rokov. Podmienkou je registrácia do klubu a použitie klubovej karty pri každom nákupe. Reťazec deklaruje, že dokáže do 3 mesiacov od nákupu dodatočne priradiť nákup ku klubovej karte. Doklady sú archivované elektronicky v databáze vernostného systému, teda poškodenie alebo strata plastovej kartičky nemajú vplyv na ich uchovanie.


„Pre našu zákaznícku kartu a Kaufland-apku pripravujeme viaceré novinky vrátane archivácie pokladničných bločkov. O všetkých nových možnostiach budeme používateľov včas informovať,“ uviedla pre RETAIL magazin.sk L. Vargová.    

 

Ekologické konštatovanie  


Používanie ORP/VRP je nástrojom, ktorým chce štát zabezpečiť, aby podnikatelia nevystavovali napríklad príjmové pokladničné doklady, ktoré potom nezaúčtujú do účtovníctva či inak nepriznajú. Je to istým spôsobom duplicitná činnosť, lebo podnikatelia i tak musia zo zákona viesť účtovníctvo. Navyše povinnosť mať ORP/VRP sa týka iba niektorých podnikateľských subjektov, nie celého biznis sektora.


Národná bločková revolúcia sa teda nekoná. Skutočnou revolúciou by bol stav, ak by všetci prešli len na elektronické zasielanie účteniek / bločkov. Svet by bol potom ľahší o niekoľkých ton nerecyklovateľného papiera ročne.

 

Juraj Turzo
Zdroj: oslovené subjekty, https://www.podnikajte.sk/

https://www.financnasprava.sk/ 

 

Ilustračné foto: autor, Shutterstock.com

 

Video

Prvé ohlasy spotrebiteľov na recykláciu plastov

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk