Rok 2020 posunul spoločnosť Hornbach dopredu

Rok 2020 a prebiehajúca pandemická situácia preverila pripravenosť a akcieschopnosť tejto spoločnosti pružne reagovať na novovzniknutú situáciu.

 

hornbach presov v

 

Prioritnou úlohou bola ochrana zdravia a zabezpečenie maximálnej bezpečnosti pre zamestnancov a zákazníkov. „Potvrdilo sa, že skúsenosti, ktoré sme mali z iných krajín zameraných na zavádzanie bezpečnostných a hygienických opatrení, akými sú obmedzenia predaja, čiastočné uzatvorenie alebo regulácia počtu osôb v predajni, sa podarilo úspešne aplikovať aj na Slovensku. Vďaka tomu sme všetky nariadenia prijaté vládou Slovenskej republiky splnili bez akýchkoľvek ťažkostí,“ vysvetľuje David Kolář, marketingový riaditeľ spoločnosti Hornbach pre Slovensko.

 


Koronakríza súčasne podporila transformáciu maloobchodu v súvislosti s vývojom technológií a zmenami v spotrebiteľskom správaní. Aj zákazníci projektového marketu Hornbach si v minulom roku osvojili nové techniky nakupovania. „Zvýšil sa záujem o službu samoobslužného nakupovania Self-Scan, kedy si zákazníci sami už počas nakupovania naskenujú tovar pomocou aplikácie. Žiadanou bola aj služba objednania tovaru online a vyzdvihnutia na výdajnom mieste niektorej z prevádzok, vrátane možnosti vyzdvihnutia priamo v drive-in časti. V maximálnej možnej miere sme tiež podporovali bezhotovostnú platbu – platobnou kartou alebo platbu mobilom,“ dopĺňa D. Kolář.


Príklad z Prešova nasledovali prevádzky v celej Európe


Spoločnosť chce ísť príkladom v oblasti znižovania spotreby energií a úspory emisií CO2 nielen širokou ponukou sortimentu, ale aj prevádzkou vlastných predajní. V roku 2020 sa podarilo zrealizovať niekoľko projektov, ktoré viedli k úspore energií v predajniach, napríklad LED osvetlenie, systém inteligentného riadenia budov a pod.


Po úspešnej testovacej prevádzke v novootvorenej predajni v Prešove pristúpilo vedenie spoločnosti Hornbach koncom februára 2020 k výmene žiariviek aj v materskej predajni v Bornheime, pričom nasledovalo aj ďalších 124 prevádzok po celej Európe. Jasnejšie osvetlenie uličiek regálov zlepšuje zážitok z nákupu a spríjemňuje prácu v marketoch. Na druhej strane, technológia LED prináša tiež výrazné ekologické a ekonomické výhody. „Inšpiráciou k tomuto kroku bola predajňa v Prešove, ktorá je kompletne vybavená LED osvetlením,“ dodáva D. Kolář.


Hornbach sa na jar roka 2020 aktívne angažoval aj v otázke dôležitosti biodiverzity – druhovej rozmanitosti hmyzu – v našich záhradách a mestách. Hornbach už v roku 2016 vyradil zo svojho sortimentu všetky produkty obsahujúce nebezpečný glyfosát a nahradil ich šetrnými prostriedkami na biologickej báze. „Rapídny úhyn hmyzu má negatívny dosah na produkciu potravín, liečiv i ekonomiku. Našou filozofiou je zodpovedný prístup k prírode. Preto sa snažíme upozorňovať na dôležité témy a čo najviac rozširovať sortiment ekologických produktov. Teší nás, že naši zákazníci zdieľajú rovnaký cieľ a chcú fungovať v súlade s prírodou,“ upozorňuje D. Kolář.


Triedenie odpadu


Špeciálnu pozornosť venuje spoločnosť aj správnemu triedeniu a spracovaniu odpadu. Počas celého roka je každej predajni Hornbach k dispozícii zberné miesto, kde môže ktokoľvek bezplatne odovzdať menší aj väčší elektroodpad – od bateriek, cez žiarivky až po kosačku na trávu. Na jar 2020 preto spoločnosť získala „zelený certifikát“ za odovzdaný elektroodpad a batérie.


Aktívne tiež vyzýva zákazníkov, aby zodpovedne pristupovali k triedeniu obalov. Smetné nádoby na separovaný odpad sú im preto k dispozícii hneď pri pokladniciach na všetkých predajniach. Obaly zo zakúpených výrobkov tak môžu zákazníci nechať priamo v predajni, pričom majú istotu správneho roztriedenia a spracovania odpadu z obalov.
Reťazec sa usiluje pri vývoji obalov, predovšetkým pre vlastné značky, prichádzať s riešeniami, ktoré minimalizujú odpad. Papierové bločky sa napríklad vyrábajú technológiou priateľskou k životnému prostrediu bez nežiadúcich chemických prímesí.


Problematickými z hľadiska vplyvu na životné prostredie sú aj ohňostroje a petardy, ktorými sa zvykne oslavovať príchod nového roka. Hornbach sa pripojil k predajcom, ktorí sa rozhodli zrušiť voľný predaj zábavnej pyrotechniky. Cieľom tohto zákazu je nielen ochrana voľne žijúcej zvery, ale tiež zamedzenie vzniku škôd na majetku, zraneniam a obťažovaniu obyvateľov. „Zastávame názor, že manipulácia so zábavnou pyrotechnikou by mala byť ponechaná výlučne profesionálnym firmám, ktoré sa na takýto druh zábavy špecializujú,“ argumentuje D. Kolář.


Lokálna pomoc komunitám


„Kladieme dôraz na zodpovednosť za svoje okolie, spoločnosť a životné prostredie. Preto sme sa rozhodli podporiť tých, ktorým záleží na čistote ulíc, chodníkov, parkov či historických pamiatok a neváhajú sami priložiť ruku k dielu,“ vysvetľuje D. Kolář. Spoločnosť finančne podporila 14. ročník projektu Naše Mesto, významného podujatia firemného dobrovoľníctva v strednej Európe, ktoré organizuje Nadácia Pontis.


Zoznam aktivít neobsahoval tento rok, kvôli hygienickým opatreniam, tradičné aktivity v domovoch pre seniorov. Aktivity však boli doplnené o analýzu triedeného odpadu či čistenie nelegálnych skládok. Dobrovoľníkom sa spoločne podarilo vyzbierať 720 vriec odpadu, vyčistiť lesy, mestské a komunitné záhrady, zrenovovať oplotenia, revitalizovať zeleň v mestách a pod.


Okrem toho v súvislosti s koronakrízou spoločnosť prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity adresne podporila viaceré rodiny v Prievidzi, ktoré sa ocitli v zložitej sociálnej situácii. Finančný dar vo výške 5550 eur putoval na materiálnu pomoc v podobe trvanlivých potravín, hygienických potrieb a spotrebného tovaru.

 

Zdroj a foto: Hornbach

 

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk