11 obľúbených analytických nástrojov pre retail

Portál Place Tech požiadal skupinu odborníkov, aby uviedli ich obľúbené inovácie pre analýzu návštevnosti, pohybu a zákazníckeho správania, ktoré majú v súčasnosti pomôcť maloobchodníkom. Čo uviedli?

 

11 analytickych nastrojov

 


1. Place Dashboard

 

S postupujúcim vývojom pandemickej situácie vo Veľkej Británii sprístupňuje Place Dashboard celonárodný pohľad na vývoj vzorcov správania ľudí v centrách miest. Používatelia aplikácie sa môžu zadarmo zaregistrovať, aby získali prístup k štatistikám správania ľudí vo viac ako 1 900 centrách miest vo Veľkej Británii. 


2. Gyana


Táto platforma poskytuje podnikom z rôznych odvetví od maloobchodu až po financie a stavebný sektor prostriedky na analýzu pohybu ľudí a ďalších geolokačných údajov a údajov o mobilite, čím firmám poskytuje jedinečný pohľad na atribúty, podľa ktorých je možné posúdiť životaschopnosť daného miesta. Teda napríklad kde otvoriť alebo odkiaľ stiahnuť obchody prípadne ako oceniť konkrétnu nehnuteľnosť. Medzi klientov Gyana patria Barclays, McKinsey, BCG, EY, PwC, Colliers, Ellandi, Knight Frank, Realty Income alebo Vodafone. 

 

Pozn. red.: Na Slovensku sa analýzou lokalizačných dát zaoberá napríklad Market Locator. Zachytáva denné priestorovú dynamiku obyvateľstva.


3. Placense


Pomáha obchodníkom pochopiť súvislosť medzi správaním ľudí a fyzickým miestom. Placesense tak premieňa údaje z aplikácií na agregované a anonymizované prehľady v reálnom čase. Poskytované metriky zahŕňajú počet návštev zákazníkov, trvanie návštevy, frekvencie návštev, (nákupné) cesty zákazníkov, pohlavie, vekové skupiny, úrovne príjmu, spôsoby dopravy a ďalšie súvisiace demografické charakteristiky. Veľkou výzvou vždy bolo dodržiavanie GDPR a pravidiel ochrany súkromia. Placense funguje v rámci pravidiel a silnou stránku je práve inteligentné vyváženie informácií s diskrétnosťou (prísny ohľad na súkromie a povolenie použiť údaje zo strany zákazníkov).


4. Safegraph


SafeGraph Places sa geograficky zameriava na USA. Jedna časť balíka produktov spoločnosti využíva dataset 6 miliónov tzv. bodov záujmu (Points-of-Interest) s podrobnými informáciami o návštevách obchodov a údajmi o peších. Umožňuje firmám pôsobiacim v oblasti maloobchodu a developmentu nahliadnuť do analýz v reálnom čase a získať vhľady (insights). Nástroj je užitočný aj z toho titulu, že tradičné prognózy založené na historických dátach možno po pandémii a karanténe vyhodiť do koša.


5. Dent Reality


Na prvý pohľad je to aplikácia s rozšírenou realitou (augmented reality), ktorá na základe ich nákupného zoznamu prevedie nakupujúcich k produktom, ktoré chcú nájsť vo fyzickom obchode. Údaje, ktoré táto aplikácia prináša maloobchodníkom, im umožňujú identifikovať príslušné produkty na základe nákupného zámeru kupujúceho, histórie nákupu a umiestnenia produktov v obchode a posielať nakupujúcim odporúčania či prispôsobiť svoje podnikanie.  


6. Pygmalios


Aplikácia slovenskej firmy Pygmalios „Real Time Occupancy Management“ bola vyvinutá, aby pomohla maloobchodníkom reagovať na obmedzenia počtu zákazníkov na ploche predajne počas pandémie. Presné snímače nainštalované pri vchode do obchodu dokážu nahradiť prítomnosť živého zamestnanca. Vďaka senzorom systém formou „semafóru“ reguluje počet zákazníkov. Zelená znamená, že majú povolený vstup do obchodu, červená signalizuje, že množstvo zákazníkov dosiahlo odporúčaný limit.


7. Locomizer

 

Špecialista na maloobchodnú reklamu, ktorý umožňuje klientom „používať technológiu ako„ zväčšovacie sklo“. Inými slovami aplikácia na báze „biological intelligence“ (pozn. red. tradične sa používa pojem business intelligence) pomáha zadávateľom určiť presnú polohu a doručiť posolstvo správnym ľuďom v správny čas. Spája publikum a lokalitu. Vedeli ste napríklad, že ľudia, ktorí pravidelne navštevujú fitness centrá obvykle chovajú aj domáceho maznáčika? Medzi klientov Locomizer patrí napríklad HEINEKEN, Subway, Peugeot alebo Adidas. 


8. Location Sciences


Inzerenti plytvajú miliónmi dolárov za zhromažďovanie údajov o polohe, ktoré ale buď neprispieva k ich marketingovým cieľom, alebo je úplne zbytočné a výsledky reklamných kampaní sú mizerné. To ovplyvňuje výsledky predaja a celú marketingovú stratégiu. Nástroj Verify je overovacia platforma, ktorá ponúka nezávislé analýzy a autentifikáciu presnosti a kvality reklamných údajov cielených na konkrétnu lokalitu.

 

9. Placer.ai


Platforma vznikla v Kalifornii a Izraeli. Zaoberá sa analytikou pešieho pohybu zákazníkov a využíva na to anonymizované údaje o polohe z bázy vyše 30 miliónov zariadení. Realitno-konzultačná spoločnosť Cushman & Wakefield len nedávno oznámila uzavretie dohody s Placer.ai, ktorá zvýši schopnosť tejto firmy pomáhať klientom prijímať rozhodnutia na základe údajov o ich portfóliách, najmä v sektore maloobchodu. Medzi klientov Placer.ai patria Tishman Speyer, Caesars Entertainment, Waterstone Properties, NewMark Merrill Companies, JLL.

 

10. Mallcomm


Mallcomm patrí pod spoločnosť Toolbox Group pôsobiacu vo viac ako 22 krajinách. Platforma Mallcomm spája ľudí na všetkých úrovniach riadenia retailu a umožňuje im jednoduché a efektívne zapojenie, správu, zabezpečenie a prevádzku ich fyzického a digitálneho prostredia. Spoločnosť poskytuje inovatívne riešenia založené na vhľadoch zamerané na spoluprácu so zákazníkmi, nájomcami nákupných centier, komunitou a všetkými zúčastnenými stranami s cieľom zdieľať skúsenosti, zvýšiť lojalitu a predaj a merať návratnosť investícií. Medzi klientov patria také spoločnosti ako Unibail-Rodamco-Westfield, Savills, British Land a CBRE.


11. Hoxton Analytics


Riešenie používa nízkoúrovňové kamery na anonymné počítanie peších. Uplatňuje sa na nákupných uliciach, high street, ale tiež v nákupných centrách. Medzi používateľov riešenia patria napríklad Bruntwood Works, JLL, Transport for London. Akadémia expertov PlaceTech sa skladá zo 100 odborníkov v oblasti nehnuteľností a technológií.

 

 

Pripravil: Juraj Turzo

Zdroj: https://placetech.net/products/10-of-the-best-retail-data-tools/

 

Video

Hašlerky oslavujú 100 rokov

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW