Kaufland Vianoce 2020

Kaufland Vianoce 2020

Kaufland Vianoce 2020

Zákazníci v dm nakupovali menej často, ale vo vyšších hodnotách

Spoločnosť dm drogerie markt potvrdila svojimi hospodárskymi výsledkami za uplynulý obchodný rok pozitívny trend z predchádzajúcich období, a to aj napriek pandemickej situácii.

 

dmhv20 v

 

Ročný obrat slovenskej pobočky dm narástol o 13,6% , keď dosiahol výšku takmer 267 mil. €. V uplynulom obchodnom roku realizovala dm na Slovensku investície vo výške približne 10 mil. €, z čoho najväčšia časť – 8,9 mil. € – bola určená na rozvoj pobočkovej siete.

 

V obchodnom roku 2020/2021 plánuje dm navýšenie investícií na približne 11 miliónov €. Náklady dm spojené s realizáciou opatrení  v súvislosti s covidom-19 sa vyšplhali do konca septembra 2020 na úroveň jedného mil. €.


Podiel dcérskych spoločností na celkovom obrate


Súhrnný obrat celej skupiny patriacej pod rakúsku dm drogerie markt predstavuje takmer 3 mld. €, čo znamená medziročný nárast o 5,3 %, pričom materská firma z Rakúska sa na tomto obrate podieľala sumou 980 mil. €. Podiel dcérskych spoločností na celkovom obrate skupiny zastrešenej dm drogerie markt Rakúsko tak predstavuje 67 %. Percentuálny rast sa prejavil aj na súhrnnom obrate celého koncernu dm (zahŕňa 13 krajín vrátane Nemecka), ktorý sa oproti obchodnému roku 2018/2019 zvýšil o 2,9 % na 11,5 mld. €.


Pokles zákazníckych nákupov


V porovnaní s obchodným rokom 2018/2019 sa znížilo množstvo zákazníckych nákupov na takmer 20,15 milióna, čo predstavuje približný pokles o 2,7 %. Napriek miernemu poklesu v počte zákazníckych nákupov, ktorý odráža zmenu nákupného správania zákazníkov v dôsledku pandémie, sa oproti minulému roku eviduje výraznejší nárast výšky priemerného nákupu zákazníkov. Zákazníci tak realizovali nákupy v menšej frekvencii, ale vo vyšších hodnotách. V obchodnom roku 2019/20 bol priemerný denný počet zákazníckych nákupov 55 040 a priemerný mesačný počet nákupov viac ako 1,678 mil.


„Tento rok nás zasiahla nová, dosiaľ nepoznaná situácia, ktorá nás učí žiť inak, tak spoločensky, ako aj ekonomicky. Aj keď naša spoločnosť nebola priamo zasiahnutá reštrikciami, pretože sme mohli a stále môžeme mať otvorené predajne a zásobovať ľudí produktmi dennej spotreby, stálo nás to veľa úsilia, ako aj finančných nákladov, ktoré sme investovali do ochrany zdravia našich spolupracovníkov a zákazníkov. Ako spoločnosť s vedúcim postavením na trhu sme si plne vedomí svojej povinnosti a zodpovednosti voči spoločnosti, voči svojim zákazníkom a všetkým spolupracovníkom,“ povedal Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.


Opatrenia a náklady dm spojené s covidom-19


V  neočakávanej a náročnej situácii, v ktorej sa ocitla nielen dm, bolo jej prvoradou snahou zabezpečiť ochranu spolupracovníkov a  zákazníkov. Hneď nato nadväzovala snaha zabezpečiť dostatok tovaru, ktorý sa v najhektickejšom období míňal enormnou rýchlosťou.


Do realizovaných opatrení na ochranu zdravia pri práci pre spolupracovníkov dm bol zahrnutý prídel antibakteriálnych gélov, ochranných rúšok a štítov, dezinfekčných sprejov, rukavíc, vitamínov a pracích prostriedkov nevyhnutných na údržbu ochranných rúšok. Taktiež bolo zavedené preventívne meranie teploty spolupracovníkom na všetkých pracoviskách bezkontaktným teplomerom alebo termokamerou.

 

dm dodržiavala aj zvýšenú dezinfekciu plôch a miest s kontaktom zákazníkov (vozíky a pokladnice), dezinfekciu rúk vo forme stojanov umiestnených pred vstupom do predajne a nainštalovala ochranné plexisklá na pokladniciach a informačné oznamy na dodržiavanie opatrení ÚVZSR.


Náklady dm spojené s realizáciou opatrení sa vyšplhali do konca septembra 2020 na úroveň jedného mil. €. Tieto náklady zahŕňajú prostriedky na ochranu zdravia spolupracovníkov a zákazníkov, dezinfekciu priestorov, mzdové náklady agentúrnych pracovníkov, SBS a mnohé ďalšie. Navyše bilancia hospodárskych výsledkov umožnila dm aj vyplatenie finančného príspevku takmer 1 700 spolupracovníkom v celkovom náklade približne 600 000 €. dm ako spoločnosť súdržná so svojimi spolupracovníkmi sa rozhodla vyplatiť príspevok aj tým spolupracovníkom, ktorí sa v čase pandémie priamo nepodieľali na chode spoločnosti. Myšlienka vyplatenia príspevku totiž nespočívala v odmenení spolupracovníkov za vykonanú prácu, ale v zmiernení nepriaznivých dôsledkov pandémie na ich každodenný život.


Rozvoj pobočkovej siete


Počet slovenských pobočiek dm sa v obchodnom roku 2019/2020 k 30. septembru 2020 zvýšil na 152. Do konca tohto kalendárneho roka plánuje dm na Slovensku otvoriť ďalšie dve nové filiálky, a to v Prešove a v Senci. Do konca nového obchodného roka (t. j. do 30. septembra 2021) by na Slovensku malo byť celkovo 158 filiálok dm. Dôsledkom neustáleho rozširovania pobočkovej siete je aj zvýšenie počtu spolupracovníkov dm. K 30. septembru 2020 mala dm drogerie markt na Slovensku 1 648 aktívnych spolupracovníkov, čo predstavuje medziročný nárast o 7,2 percenta. Celkovo dm zamestnáva 62 606 ľudí v 13 krajinách.


e-shop dm


Koncom tohto obchodného roka prešla webová stránka dm redizajnom v duchu „all-for-mobile“. Zákazníkom bolo okrem nového dizajnu, zameraného najmä na mobilné zariadenia, sprístupnených aj množstvo nových funkcií, ako napríklad Moje obľúbené produkty na jednom mieste či Posledný nákup. Zároveň po novom dostal zákazník možnosť ostať prihlásený vo svojom zákazníckom konte až 30 dní po prihlásení sa doň.


V januári spustila dm novú službu, a to možnosť získania štandardných bodov v rámci vernostného programu active beauty už aj za nákup cez e-shop. Následne, od júna, spustila dm vo svojom e-shope aj ďalšiu službu, a to možnosť získania extra bodov za nákup produktov zaradených do automatických aktivít zákazníckeho programu. Zbierať štandardné body programu active beauty môžu v e-shope dm nielen registrovaní zákazníci, ale aj tí, ktorí vykonávajú jednorazový nákup bez registrácie. Na zbieranie extrabodov je nutné, aby bol zákazník v čase objednávania prihlásený do svojho konta pre e-shop a do objednávky doplnil a potvrdil číslo svojej zákazníckej karty. Tieto extra body predstavujú tie isté body, ktoré by zákazník dostal za automatické aktivity počas nákupu vo filiálke dm, bez nutnosti ich predošlej aktivácie v kupónovom centre.

 

Od júna boli spustené aj každomesačné špeciálne automatické aktivity určené výhradne na nákupy v e-shope, ktoré sú zákazníkom k dispozícii vždy len na daný mesiac. Zákazníci e-shopu všetky možnosti zbierania bodov aktívne využívajú, pričom až takmer 60 % online nákupov je realizovaných so zákazníckou kartou.


Počas prvej vlny pandémie, keď neočakávane viacnásobne narástol počet objednávok, sa za pomoci filiálkového komisionovania s pracovníkmi filiálok podarilo rýchlo tento počet objednávok spracovať, a tak bolo zákazníkom v relatívne rýchlom čase zabezpečené štandardné doručenie objednaného tovaru.

 

Téma LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) je neustále dôležitá aj pre e-shop, kde sa dm snaží redukovať obalový materiál do takej miery, aby sa produkty zákazníkom dostali nepoškodené, ale aby bol zároveň vytváraný čo najmenší odpad. Z tohto dôvodu bolo zavedené okrem balenia do kartónov aj balenie do plastových obálok, ktoré majú výrazne menší dosah na životné prostredie ako bežná zásielka.

 

Zdroj a foto: dm drogerie markt

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW