10 osvedčených tipov pre zlepšenie miest predaja

Ak chcete v súčasnom maloobchodnom prostredí vyniknúť, emocionálne väzby sú kľúčové. Ponúkame vám desať tipov, ako môže vaše miesto predaja lepšie pracovať vo váš prospech, aj v prospech vašich zákazníkov.

 

Dago 10tipov

 

1. Vytvárajte prehľadné úseky


Poskytnite očiam vašich zákazníkov ústredné orientačné body a postarajte sa o jasné vertikálne a horizontálne usporiadanie, pomôžte im v orientácii. Využite grafické prvky, ktoré upútajú pozornosť. Uvedomte si, že čoraz viac zákazníkov sa pozerá skôr dole než nahor, predovšetkým tí, ktorí pri nakupovaní držia smartfóny.

 

2. Pripomenutím potreby dochádza k zvýšeniu predaja


Fungujú regálová čelá a druhotné umiestnenie, kde je ponúkaných napríklad viac značiek a ktoré pripomínajú príležitosť alebo udalosť, pre ktorú ich zákazníci môžu potrebovať. Stimulujte pocity súvisiace so spotrebou! Čím bližšie sa nakupujúci priblíži k okamihu spotreby, tým lepšie.

 

3. Vytvárajte zážitky založené na skúsenostiach


Zavádzajte novinky výzvou na ich vyskúšanie alebo na POP médiách komunikujte informáciu, že to tak robia ostatní. Vyvolávajte pozitívne emočné skúsenosti tým, že v mieste predaja ukážete rodiny a priateľov, ktorí si užívajú spoločné chvíľky pri spotrebe dobrých vecí. Keď ostatným ukážete potešenie iných ľudí z výrobkov, aktivujete u zákazníkov zrkadlové neuróny a tým spôsobíte, že po takomto výrobku rýchlo zatúžia. Komunikujte ako výrobok zlepšuje životy a zabezpečuje, aby sa zákazník cítil lepšie. Kľúčové je potom spoznať emočné spúšťače vašej cieľovej skupiny v súvislosti s vašimi produktmi.

 

4. Dvaja fungujú lepšie ako jeden


Zobrazenie dvoch ľudí na POP komunikácii je vždy lepšie ako zobrazenie jedného. Je to lepšie predovšetkým pre ženy, ktoré sú sociálne prepojenejšie. Zabezpečte, aby boli ľudia stredobodom POP médií.

 

Dago 10tipov

 

5. Žena je iná ako muž


Majte tiež na pamäti, že muži a ženy pozerajú na svet odlišne. To, čo vyvolá skvelý dojem u žien, môžu muži vnímať negatívne a naopak. Napríklad predstava ženy, ktorá varí večeru na Štedrý deň alebo zdobí vianočný stromček, môže byť pre ženy stresujúca, predstavujú si totiž rozsah vynaloženého úsilia. Kým muž to môže vnímať ako príjemné alebo neutrálne. Avšak predstava rodiny, ktorá spoločne zdobí stromček, je pozitívna pre obe pohlavia.

 

6. Odovzdávajte jednoduché a jasné posolstvá


Nakupujúci nemajú čas čítať. Ktoré tri slová by si mali zapamätať po prezretí vašej POP komunikácie? Tam, kde je to možné, používajte namiesto slov obrázky alebo symboly, aby ste zvýšili šancu, že zákazníci vaše posolstvo spracujú. Nezabudnite, že čím viac času nakupujúci zmysluplne strávi pri pohľade na vašu POP komunikáciu a výrobky, tým je pravdepodobnejšie, že aj nakúpi. Pomôže vám aj dodržiavanie Frazierovho pravidla 3-4-5, ktoré hovorí, že komunikácia v mieste predaja má byť nastavená tak, aby ju zákazník pochopil do troch sekúnd, aby bola vidieť zo štyroch smerov a komunikovala maximálne piatimi slovami alebo elementami.

 

7. Zachovajte prehľadnosť


Nechajte výrobok vždy vyniknúť, nevytvárajte medzi ním a zákazníkom žiadne bariéry, napríklad komplikovanými POP médiami. Jednoduchý a otvorený fyzický dosah je pre interakciu s produktom kľúčový. Čo najstručnejšie a najjasnejšie zdôraznite dôvod, prečo ho má zákazník tu a teraz kúpiť.

 

8. Na výbere farieb záleží


Na položky žltej, oranžovej alebo červenej farby sa nakupujúci pozerajú dlhšie. Tieto farby preto podporujú impulzívny nákup. Studené farby, ako napríklad zelená, môžu byť upokojujúce a viac spájané so zdravím. Účinnosť farieb však závisí na súhre s obsahom posolstva. Kľúčová je taktiež konformita s navyknutou farebnosťou konkrétnych produktov a značiek. Je zároveň dôležité, aby ste zaistili vizuálny kontrast s ostatnými položkami, ktoré sú vystavené v bezprostrednej blízkosti.

 

Dago 10tipov

 

9. Vyniknite v dave


V spleti komunikácie a výrobkov je dôležité vyniknúť. Pozornosť nakupujúcich vám pomôže získať použitie POP médií, ktoré majú zaoblené hrany, jedinečný tvar a ikonický branding. Skvelým spôsobom, ako upútať pozornosť, je aj novinka. Rovnako tak komunikácia, ktorá privedie ľudí späť do detstva, kde bývajú ich spomienky obvykle ružovejšie, než je vnímanie ich súčasného života.

 

10. Využívajte technológie


Aktivujte zmysly nakupujúcich zvukom, vôňami a pohybom. Pozvite ich a ich deti k vzájomnej interakcii prostredníctvom tlačidiel a výberu z ponuky, rozšírte im možnosti mimo miesta predaja prostredníctvom omnichannel stratégií. Pracujte s dátami v prospech maximálnej relevantnosti a zákazníckej spokojnosti.

 

Daniel Jesenský, DAGO, s.r.o.

 

Ilustračné foto: DAGO

 

Video

Hašlerky oslavujú 100 rokov

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW