COOP Jednota Nové Zámky je 70 rokov na trhu

Ide o progresívnu domácu maloobchodnú spoločnosť, ktorá sa neboji nových výziev a technológií. 70 rokov na slovenskom trhu sme zhodnotili s Ing. Štefanom Mácsadim, predsedom COOP Jednota Nové Zámky.

 

coop jednota NZ v

 

COOP Jednota Nové Zámky sa pod vašim vedením, pretransformovala na modernú obchodnú organizáciu a v súčasnosti patrí medzi silné podnikateľské subjekty, ktoré sa rýchlo adaptovali na podmienky modernej trhovej ekonomiky. Čo všetko sa vám s pomocou vášho tímu podarilo?

 

Súčasné výsledky družstva jednoznačne odzrkadľujú našu dlhoročnú a systematickú prácu. Na začiatku sme si zadefinovali stratégiu, na základe ktorej sme prijali množstvo dôležitých rozhodnutí podložených získanými vedomosťami. Pred transformáciou bola situácia obchodných problémov neporovnateľná so súčasnou, v podstate neexistovala konkurencia a boli celoštátne stanovené pevné ceny. Obchodník bol ten, ktorí diktoval vzťahy na trhu vďaka nedostatkovému podpultovému tovaru. Situácia sa začala meniť až po transformácii, kedy sa nám podarilo zmeniť od základu filozofiu podnikania.

 

 

 

„ Za najdôležitejšiu považujem zmenu myslenia našich zamestnancov a presvedčenie, že prvoradý v obchode je zákazník. Je za tým množstvo rozsiahlych školení všetkých pracovníkov. “ 

 


V rámci spoločnej koncepcie všetkých spotrebných družstiev sme sa preorientovali na predaj potravín a tovarov dennej potreby. COOP Jednota Nové Zámky sa do roku 1989 zaraďovala v rebríčku spotrebných družstiev na Slovensku do stredu tabuľky, či už z hľadiska tvorby maloobchodného obratu alebo z pohľadu celkovej efektivity činnosti. Po stabilizácii maloobchodného obratu nastal zásadný zvrat v reštrukturalizácii prevádzkových jednotiek s rozsiahlou investičnou výstavbou. Darilo sa nám úspešne zapĺňať obchodný priestor aj v regiónoch, kde iné spotrebné družstvá ustupovali.

 

coop jednota NZ 1


Nikdy ste sa nebáli výziev a napredovania. Na čo ste v rámci vašej spoločnosti najviac hrdý?


Ako prvá spoločnosť sme v roku 1998 otvorili veľkoplošnú prevádzkovú jednotku COOP Supermarket. A to nielen medzi spotrebnými družstvami, ale vôbec mimo Bratislavy, s predajnou plochou 1 500 m2. Momentálne je súčasťou reťazca Tempo. Prešli sme výraznou zmenou a modernizáciou technologického vybavenia prevádzkových jednotiek, vrátane informačných technológií a riadení procesov s využívaním centrálneho prepojenia všetkých prevádzkových jednotiek na ústredie nášho družstva.


V roku 1999 dosiahlo družstvo vďaka svojim výkonom umiestnenie v prestížnej TOP 10 prvej desiatke najväčších obchodných firiem na Slovensku. Postupne sme získali prvenstvo medzi všetkými spotrebnými družstvami systému COOP Jednota, ktoré si družstvo udržiava dodnes.


Ste autorom prvého vernostného systému formou nákupných kariet, ktorý je využívaný v obchodnej sieti už od roku 1994. Naďalej sa aplikuje v systéme spotrebných družstiev. Je pre vašich zákazníkov ešte stále zaujímavý?


Pomocou prepracovaného vernostného systému pre členov a zákazníkov, ktorí za svoju lojalitu získavajú finančné zľavy za nákupy, vrátila COOP Jednota Nové Zámky, SD svojim verným zákazníkom za 24 rokov existencie programu už 18 240 tis. €. Svedčí to o obľúbenosti a využívaní zákazníckych kariet. K mesiacu január 2020 evidujeme viac ako 90 600 majiteľov týchto kariet. Držiteľov nákupných kariet motivujeme a pravidelne im ponúkame exkluzívne akciové ponuky, dokonca si môžu uplatňovať zľavy u vybraných externých partnerov, ktorí sú zapojení do tohto vernostného systému (cestovné kancelárie, kúpele, predajne nábytku, elektroniky a podobne).

 

coop jednota NZ 4


Presadzujete a podporuje maximálnu elektronizáciu a transparentnosť celého systému riadenia obchodných procesov. Vašou základnou filozofiou je všestranný osobný rast, poznávať a nebáť sa prijímať nové veci. A tak ste sa v roku 2013 rozhodli zaviesť elektronické cenovky v predajni TEMPO v Nových Zámkoch. Ako sa osvedčili?


Supermarket TEMPO Nové Zámky bol prvý maloobchodný reťazec na Slovensku, ktorý zabezpečili najrozsiahlejšiu inštaláciu elektronických cenoviek na predajnej ploche. Tieto cenovky posúvajú vývoj v komunikácii so zákazníkom i v rámci prevádzkovej jednotky a organizácie procesov v spoločnosti výrazne dopredu. Pomohli nám zatraktívniť dizajn predajne, ale aj ušetriť náklady na papier či tonery. Umožňujú nám zobrazovať QR-kódy, ktoré sú čitateľné smartfónmi. Prínosom týchto cenoviek je neomylnosť ceny, čitateľnosť a zníženie prácnosti. Zmena cien sa dá vykonať z jedného miesta za pár minút. Personál má teraz väčší priestor na to, aby sa venoval zákazníkom alebo prevádzke predajne.

Elektronické cenovky nám zároveň poskytujú dôležité informácie, napríklad o najbližšej dodávke tovarov, o stave tovarov na sklade a môžu byť tiež využité na poskytovanie rôznych ponukových a marketingových informácií. Momentálne ich máme nainštalované v najväčších prevádzkach TEMPO a SMI, postupne ich zavádzame aj do ostatných predajní. Pozitívne reakcie od zákazníkov potvrdili správnosť nášho rozhodnutia. Oceňujú ich prehľadnosť, aktuálnosť, jednotný vzhľad, odlíšenie akciovej ceny farebným rámikom a to, že tovar sa nachádza na rovnakom mieste v regáli.

 

coop jednota NZ 5


Pôsobíte v špecifickom regióne, na juhu Slovenska. Sú vaši zákazníci v niečom iní ako tí v ostatných častiach Slovenska? Koľko a aké predajne prevádzkujete?


Oblasť nášho pôsobenia zasahuje do troch okresov /Nové Zámky, Levice, Komárno/, kde prevádzkujeme sieť 105 maloobchodných predajní, lahôdkársku výrobňu a stredisko praktického vyučovania. Oblasť južného Slovenska je špecifická tým, že časť našich prevádzok sa nachádza v blízkosti hraníc s Maďarskou republikou. Sledujeme to aj na spotrebiteľskom správaní zákazníkov a ich zvýšenom cezhraničnom pohybe v prípade výhodných nákupov. Pozitívnym ťažiskom nášho regiónu je úrodná oblasť s vhodnými podmienkami pre pestovanie ovocia a zeleniny, či výroba regionálnych špecialít.

 

 

 

„ Máme pozitívny prístup k podpore regionálnych výrobcov a pravidelne zaraďujeme do predajní kvalitné sezónne výrobky. “ 

 


Zákazníkom ponúkame čerstvé ovocie a zeleninu od miestnych pestovateľov i tovar od regionálnych dodávateľov, čo veľmi oceňujú.


Spotrebiteľ sa mení. Má stále väčšie nároky a očakávania. Ako o neho neprísť v tak silnom konkurenčnom prostredí?


Zákazník má k dispozícii veľký výber tovarov a vidno to aj na jeho nákupnom správaní. Dostupnosť ponuky, čerstvého tovaru pri poskytovaní kvalitných služieb je už samozrejmosťou. Snažíme sa umiestňovať naše predajne v blízkosti koncentrácie zákazníkov a organizovať ich tak, aby mali jednoduchú orientáciu i prehľad, čím im šetríme čas strávený nákupmi. Našim zákazníkom zároveň prinášame pridanú hodnotu v doplnkových službách a inováciách. Pokiaľ sa skĺbia všetky tieto kritériá, zákazník sa do predajne rád a pravidelne vracia.


Aby bola spoločnosť silná a stabilná, musí disponovať kvalifikovanými pracovníkmi. V tejto oblasti je to však v súčasnosti neľahké. Ako vnímate trh práce a kvalifikovaných pracovných síl vo vašej spoločnosti?


Aktuálne zamestnávame 1070 ľudí pri veľmi nízkej fluktuácii, ktorá je na úrovni do 5%. Ku kvalifikovaným pracovníkom vedie dlhodobá cesta všestranného rozvoja a priebežného vzdelávania, ktorú našim pracovníkom v rámci vzdelávacieho procesu zabezpečujeme počas celého roka. Plán vzdelávania sa zameriava na individuálny rozvoj, odborné, normatívne, jazykové a počítačové školenia či konferencie. Pokiaľ zamestnanci cítia podporu, adekvátnu úctu, sú docenení a sú zapájaní do procesov firmy, pričom rozumejú jej cieľom, tak sú ochotní pracovať na maximum a nad odchodom sa nezamýšľajú.

 

coop jednota NZ 2


Ekológia, trvalá udržateľnosť, vysledovateľnosť pôvodu potravín, transparentné potraviny či neplytvanie potravinami. Témy, ktoré rezonujú v podnikateľskej sfére a majú spoločného menovateľa - spoločenskú zodpovednosť. Ako sa vám darí napĺňať ciele týchto oblastí?


Ekológia a aspekt trvalej udržateľnosti sú v dnešnej dobe veľmi diskutované, populárne a v rámci spoločenskej zodpovednosti sa im nemôžeme a ani nechceme vyhýbať. Celý systém COOP Jednota uplatňuje slogan „Jednotne ekologicky“ pri využívaní recyklovateľných nákupných tašiek a obalov na nebalené potraviny, čím prispieva k ceste trvalej udržateľnosti. V našich veľkoformátových predajniach sme zaviedli novinku a začali testovať opakovane využiteľné papierové nákupné krabice. Teší ma, že mnohých zákazníkov táto možnosť oslovila. Z predaja sme tiež vyradili plastový jednorazový riad a nahradili ho výrobkami z cukrovej trstiny a bambusu.


Pokiaľ ide o zariaďovanie nových predajní a pri realizácii redizajnov, už niekoľko rokov investujeme do energeticky úspornej chladiarenskej a mraziarenskej techniky, ktorá dokáže ušetriť až 20 % elektrickej energie. Najjednoduchšou cestou k zabezpečeniu vysledovateľnosti pôvodu potravín je podpora Slovenska, domácich výrobcov. COOP Jednota Nové Zámky, s.d., ako slovenský obchodný reťazec ponúka na pultoch svojich predajní až 70% podiel slovenskej produkcie od regionálnych dodávateľov.

 

coop jednota NZ 3


Rok 2020 je pre spoločnosť COOP Jednota Nové Zámky významným medzníkom. Oslavujete 70 rokov na trhu. V spoločnosti pôsobíte od roku 1986 a tento rok ste oslávili aj 30 rokov na poste predsedu COOP Jednota Nové Zámky. Ako by ste zhodnotili vaše vízie na začiatku s tým, kde sa dnes vaša spoločnosť na trhu nachádza? Ste spokojný?


Už len skutočnosť, že môžeme hovoriť o 70 ročnej histórii jednej regionálnej firmy, nie je maličkosť. Preto som na naše dosiahnuté úspechy hrdý. História firmy, ktorej som súčasťou, to nie sú len čísla. Je to príbeh a samotná cesta, ktorou sme dosiahli naše postavenie.


Aké máte plány na najbližšie roky?


Našou stálou prioritou je spokojný zákazník a k naplneniu tohto cieľa prispôsobujeme všetky úlohy. Z pohľadu strategického plánovania na roky 2020-2022 je to zabezpečenie kontinuálneho rastu maloobchodného obratu prostredníctvom otvárania nových predajní, skvalitňovania nákupného prostredia kľúčových formátov, ponukou kvalitného čerstvého tovaru domácej regionálnej produkcie, zvyšovaním podielu vlastnej značky COOP produktov ako aj budovaním a posilňovaním identity nášho reťazca. Máme takisto záujem nadväzovať v nastúpenom trende zavádzania moderných informačných technológií a podporovať ekologickú myšlienku. Aby sme však mohli byť úspešní vo svojich vytýčených zámeroch a zákazníkom prinášali len tie najkvalitnejšie služby, musíme rovnako ako doteraz, systematicky pokračovať v samovzdelávaní a vzdelávaní našich zamestnancov.

 

Pripravili: Jana Kuklová, mk
Foto: COOP Jednota Nové Zámky

 

PR 

 

Video

Retail Summit 2021 v 100 sekundách

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk