kaufland

kaufland veggie banner l

kaufland

Odborníci diskutovali o potravinovom odpade

Tesco už po štvrtýkrát pod záštitou WWF (Svetový fond na ochranu prírody) na Slovensku zorganizovalo zaujímavú odbornú diskusiu pri okrúhlom stole k téme znižovania množstva potravinového odpadu.

 

tesco okruhly stol

Na fotke sprava: Martin Kuruc (CEO Tesco v SR), Marek Urdzík (PBS), Martin Polovka (NPPC), Zlata Smolková (MPRV SR) a moderátorka Daniela Piršelová (ÚMS). 

 

Vo štvrtok 28. októbra 2021 diskutovali v bratislavskej Mlynici zástupcovia reťazca, ale aj štátnej a verejnej správy, európskych inštitúcií a tiež odborníci z neziskového sektora. Tento rok sa diskusia sústredila na nasledovnú otázku: Kde končia nepredané a nezjedené potraviny?


Téma, kde končia nezjedené potraviny, je momentálne mimoriadne aktuálna. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) odhaduje, že ročne sa v celom dodávateľskom reťazci, z farmy až na tanier, vyhodí 1,3 miliardy ton potravín. Podľa novej štúdie WWF ďalších 1,2 miliardy ton skončí ako odpad na farmách.


Alarmujúca situácia


Ako v úvode diskusie uviedol Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku, čísla sú alarmujúce – nielen zo sociálneho a ekonomického hľadiska, ale aj z pohľadu zmien klímy, pretože potraviny, ktoré skončia ako odpad alebo strata, sú zodpovedné za viac ako 8 % globálnych emisií CO2.


„Z tohto dôvodu je dôležité znižovať straty a plytvanie potravinami v celom dodávateľskom reťazci, nielen v maloobchode, ale i v spotrebe či na strane dodávateľov. V Tescu si uvedomujeme význam tejto výzvy a pokračujeme v našej zodpovednej snahe – snahe každý deň pracovať tak, aby žiadne potraviny, ktoré sú vhodné na konzumáciu, nekončili ako odpad,“ hovorí M. Kuruc.


„V uplynulom roku sme uskutočnili množstvo aktivít, vďaka ktorým sa nám podarilo výrazne znížiť potravinový odpad. Prekračujeme dokonca náš stanovený cieľ - znížiť do roku 2030 potravinový odpad o polovicu. Aktuálne, k minulému roku, sa nám to podarilo už na úrovni takmer 70 percent. Vďaka dlhodobému partnerstvu s Potravinovou bankou Slovenska a jej lokálnymi partnermi sme v minulom roku darovali až 2079 ton potravín, a z tohto množstva bolo pripravených približne 5 miliónov porcií jedla. Zároveň budujeme aj také partnerstvá, aby sme prinášali ešte širšiu pozitívnu zmenu. Pri riešení výziev súvisiacich s potravinovým odpadom spolupracuje v rámci sveta s až 80 dodávateľmi, z toho 9 je stredoeurópskych. Máme dokonca prvého slovenského dodávateľa ovocia a zeleniny, ktorý spolu s nami zverejňuje svoje dáta o potravinovom odpade. Dôležité je spojiť sily a hľadať spoločné efektívne riešenia,“ dodáva M. Kuruc.


Zmena spotrebiteľského správania


Prítomní diskutujúci hostia sa zhodli, že kľúčové pre znižovanie objemu potravinového odpadu na Slovensku je zmeniť vzťah Slovákov k nakupovaniu potravín a získať správne a relevantné dáta o objeme vyhodených potravín v domácnostiach i maloobchodnej sieti. Veľakrát sa však dostupné údaje rozchádzajú, čo nie je z hľadiska realizovaných krokov a zmien ideálne. Zároveň je tiež dôležité pozorne počúvať ľudí z praxe so skúsenosťami, pretože ich postrehy sa potom dajú efektívne využiť napríklad v legislatívnom procese.


Vplyv minulej skúsenosti a zaužívaný stereotyp vo vzťahu k potravinám zdôraznil na tomto podujatí Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V minulosti sme podľa jeho slov zažili stav, kedy bol nedostatok potravín, a tak sme si ako spoločnosť vytvorili návyk opačným smerom. Aby sme mali pocit, že potraviny nebudú chýbať, boli sme naučení vo veľkom nakupovať a robiť si zásoby a to často výrazne nad rámec toho, čo sme dokázali spotrebovať. „V mnohých prípadoch však stále nevieme efektívne nakladať s potravinami,“ uvádza. Zároveň upozornil aj na niekdajší fenomén nadprodukcie, čo značí, že sa kedysi vyrábalo viac než sa mohlo spotrebovať.


Zlata Smolková z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podotkla, že potravinový odpad vznikajúci v domácnostiach je jedna, hoci obrovská zložka a tou druhou je potravinový odpad, ktorý vzniká v rámci produkcie potravín. Dodala, že ministerstvo otvorilo platformu s konkrétnymi krokmi, ktorej cieľom je predchádzať plytvaniu s potravinami. Z. Smolková zdôraznila potrebu neustále edukovať spotrebiteľov a nabádať ich k efektívnejšiemu nakladaniu s potravinami. Pozitívny je však podľa jej slov postoj mladšej generácie, pre ktorú už nie je typické realizovanie domácich potravinových zásob.


Dáta sú kľúčové aj v boji proti plytvaniu potravinami


Je dôležité merať objem vyhodených potravín, a to aj v domácnostiach, upozorňuje Martin Polovka, generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Podľa jeho slov si ľudia musia uvedomiť skutočnú hodnotu potravín, ktoré skončia v koši: „Efekt merania nám následne prinesie úspory. Vo chvíli, keď domácnosti začali merať spotrebu vody, klesla jej spotreba. Ak niečo meriame, tak si uvedomujeme, že za to platíme a sledujeme to pozornejšie.“


Najväčší dôraz je však potrebné klásť na relevantné a správne získané dáta o objeme vyhodených potravín a použitie jednotnej metodiky. Tieto dáta sa stanú podkladom pre prijatie ďalších nevyhnutných krokov. Dostupné dáta sa však neraz líšia čo vyvoláva, prirodzene, pochybnosti. M. Kuruc podotkol, že pre úspešnosť celej stratégie sú však nevyhnutné čo najpresnejšie dáta a na čo najreálnejšej úrovni.  Problém bol podľa jeho slov v tom, akým spôsobom sa v minulosti začali tieto dáta získavať, spracúvať a zhromažďovať. Často išlo o spriemerované dáta zozbierané z limitovaného počtu respondentov. Pozitívom však je, že analytické metódy sa v tejto oblasti už v rámci sveta štandardizujú čoho výsledkom sa stávajú veľmi presné údaje.


V oblasti merania a vyhodnocovania dát je Tesco na Slovensku lídrom – ako prvé začalo merať a transparentne uverejňovať dáta o objeme potravinového odpadu vo svojich prevádzkach už v roku 2016. Ako vysvetľuje M. Kuruc, reťazec merania poctivo vyhodnotil a prijal efektívne kroky v distribúcii, objednávaní a logistike. Výsledkom je aj úspešná dlhoročná spolupráca s Potravinovou bankou Slovenska, kam smeruje časť nepredaných potravín na darovanie ľuďom v núdzi, ako aj aktivity s dodávateľmi potravín, ktorých Tesco inšpiruje k meraniu objemu straty potravín počas procesu produkcie. Marek Urdzík z Potravinovej banky Slovenska vyzdvihol spoluprácu a uviedol, že keď sa zachráni potravina je to úspech a o to väčší, ak sa táto potravina dostane k ľuďom, ktorí ju následne využijú a teda ocenia.


Tesco podáva pomocnú ruku


Ďalší aktívny krok smerom k zníženiu plytvania potravinami Tesco predstavilo počas samotného podujatia. Katarína Pšenáková, poverená správkyňa Nadácie Tesco, oficiálne ohlásila spustenie druhej edície grantového programu Záchranári jedla.


V grantovom programe Nadácia Tesco podporí päť najlepších projektov zameraných na aktívnu podporu opatrení proti plytvaniu potravinami na Slovensku. Celkovo bude medzi päť víťazných projektov prerozdelená suma 25 000 €. O podporených organizáciách rozhodne komisia, ktorá vyberie päť víťazných projektov získavajúcich granty vo výške po 5 000 €.


Úloha samospráv spočíva v edukácii


Súčasťou diskusie v druhom bloku bola dôležitá téma, kde končia nezjedené potraviny z pohľadu samospráv. Zuzana Čachová, expertka na odpady pre Úniu miest Slovenska a špecialistka na odpadové hospodárstvo pre mesto Trenčín, kladie veľký dôraz na osvetu a vzdelávanie: „Z pozície miest sa snažíme edukovať našich občanov. Vieme, čo končí v smetnej nádobe, koľko to stojí a aký vplyv to má na životné prostredie. Ako mestá a obce sme tvárou tvár občanovi a vieme veľa zmeniť správnou osvetou spojenou s problematikou odpadov.“


Daniel Kleman, vedúci oddelenia životného prostredia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, upozorňuje na dôležitosť zmeny postoja obyvateľov. Podľa neho snahou je zmeniť pohľad ľudí tak, aby využívali produkty vo všeobecnosti čo najdlhšie. Ako zdôraznil, aj triedenie, aj recyklácia majú vplyv na životné prostredie – v poslednom období už vidno, že ľudia sa viac zamýšľajú nad týmito témami. Diskusia sa intenzívne dotýkala zavedenia povinného triedenia kuchynského odpadu v mestách a obciach na Slovensku.


Dôležitým momentom podujatia bolo pokračovanie v spoločnej snahe všetkých zainteresovaných strán – štátnych orgánov, samospráv, neziskového a súkromného sektora – spolupracovať na tom, aby sa v budúcnosti nevyhodila ani jedna potravina vhodná na konzumáciu.

 

Poznámka: Okrúhly stôl Tesco o problematike plytvania potravinami sa konal offline aj online 28. októbra 2021 v Bratislave.

 

Zdroj a foto: TESCO STORES

 

PR

 

Video

Prvé ohlasy spotrebiteľov na recykláciu plastov

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk