Fungovanie spoločnosti LPP v COVID dobe

Skúsenosti z prvej vlny pandémie potvrdzujú, že za súčasných, stále neistých trhových podmienok je kľúčom k prežitiu podnikania dokonalá pripravenosť na rôzne scenáre.

 

LPP04


Úspech dosahujú firmy, ktoré sú schopné rýchlo sa prispôsobiť novej realite. Tá je založená predovšetkým na online predaji.


Urýchlenie zmien


Pre spoločnosť LPP bol tento rok začiatkom rozsiahlych zmien, ktoré určili nový smer v jej obchodnej stratégii pre obdobie po pandémii. Technologická, logistická a predajná transformácia, ktorá bola naplánovaná touto poľskou odevnou spoločnosťou na ďalšie tri roky, prebehla vo veľmi krátkom čase. Novej realite sa spoločnosť prispôsobila vďaka plnej integrácii a harmonizácii všetkých predajných kanálov a štruktúr a pomenovala to ako Omnichannel.

 

LPP02


V súčasnosti sa IT tím v spoločnosti LPP vyrovná veľkosti najväčších IT spoločností v Poľsku. Spoločnosť LPP si vytvorila vlastné riešenia, ktoré sú uspôsobené na mieru jej potrebám. Pandémia bola pre LPP silným inovatívnym impulzom, ktorý urýchlil prácu na projektoch, činnosti rozplánované na tri roky bola spoločnosť schopná dokončiť za niekoľko týždňov. To umožnilo efektívne využiť dynamicky rastúci rozsah online objednávok, a generovať výnosy z tohto kanála na úrovni, ktorá umožňovala kompenzovať nulové príjmy z predaja v „kamenných“ prevádzkach.


Program „Mustang“


Skutočná a úplná integrácia predaja v LPP je založená na dvoch základných pilieroch. Prvým sú organizačné zmeny spočívajúce v kombinácii štruktúr určených na podporu jednotlivých kanálov. Vďaka tomu zavedený model, založený na integrovanom prístupe a spolupráci, umožnil zefektívniť tok informácií, zlepšiť správu znalostí o jednotlivých predajných kanáloch a predovšetkým vyvinúť metódu prezentácie produktu a komunikácie so zákazníkom. Táto je konzistentná pre všetky body kontaktu so zákazníkom. To, čo umožnilo úplnú transformáciu, boli aj aktivity v oblasti logistických systémov a IT systémov, ktoré ich podporujú.

 

LPP03


Spolu s aktivitami, ktoré sa týkajú oblasti zlepšovania distribučnej siete začala LPP pracovať na implementácii programu „Mustang“ (Multichannel Stock Management) a jeho kľúčového prvku - projektu „Defrost“ - stratégie pre ďalšiu transformáciu. Vďaka zavedeným zmenám je spoločnosť schopná integrovane riadiť celú skladovú zásobu, čo znamená, že tovar je v danom okamihu nasmerovaný na miesto, kde je to potrebné, z miesta, ktoré zaisťuje najrýchlejšiu dodávku príjemcovi.

 

 

 

„Implementácia projektu Defrost umožnila uvoľniť tovar v predajniach na účely predaja v rámci elektronického obchodu, a tak sa vyhnúť jeho presunu do výpredajov. Defrost zaisťuje lepšie využitie potenciálu obchodov na implementáciu objednávok elektronického obchodu, zníženie logistických nákladov a zvýšenie prevádzky v obchodoch.“

 

 

Fulfillment Center


Súčasťou zmien je aj rozšírenie skladu typu Fulfillment Center na Slovensku, v rámci stratégie rozvoja a podpory online predaja na stredoeurópskych trhoch. Sklad v PNK Park SEREĎ prevádzkuje LPP so svojim logistickým partnerom, so spoločnosťou Quehenberger Logistics, ktorá zabezpečuje všetky skladovacie činnosti pre tri z piatich módnych značiek LPP (Reserved, Cropp, House, Mohito a Sinsay). Logistické riešenie pokrýva všetky procesy od prichádzajúceho tovaru, vychystávania, balenia a odovzdania až po správu vráteného tovaru.

 

LPP01


Fulfillment Center mal pôvodne pokrývať plochu 25 000 m2, s možnosťou rozšírenia o ďalších 7 000 m2 v nasledujúcich troch rokoch. Spoločnosť sa vzhľadom na intenzívny rast tržieb v stredoeurópskom regióne, ako aj na dynamický nárast dôležitosti elektronického obchodu v príjmovej štruktúre LPP, rozhodla tieto plány urýchliť.


Rozšírenie kapacity na 32 000 m2 umožňuje využívať zariadenie v cross-dockovom modeli, ktorý kombinuje operácie typické pre online predajné služby s dodávateľským reťazcom kamenných obchodov v strednej Európe.

 

Rozvoj medzinárodnej distribučnej siete


Rozhodnutie otvoriť na Slovensku sklad je súčasťou stratégie spoločnosti pre rozvoj jej medzinárodnej distribučnej siete. Lokalita a samotné zariadenie spĺňajú niekoľko kritérií, ako sú: blízkosť kľúčových trhov pre LPP, dostupnosť pracovných síl a technická špecifikácia budovy, ktorá umožňuje implementáciu najmodernejších intralogistických technológií a automatizácie skladov.

 

LPP05


Budova je rozdelená na dve časti, prvá s rozlohou 17 000 m2 je väčšinou venovaná manuálnej prevádzke. Druhá časť (15 000 m2) je venovaná automatickým riešeniam a cross-dockovým operáciám s tovarom, ktorý je určený pre obchodný reťazec. Je tiež vybavená vysokými skladovacími regálmi pre zabezpečenie dostatku skladovacích priestorov pre región strednej Európy. Celková skladovacia plocha na tento účel zahŕňa až 2 040 paletových priestorov. Napriek relatívne krátkemu času, ktorý uplynul od spustenia prevádzky, dosiahol maximálny počet výrobkov, ktoré vstúpili a opustili sklad za jeden deň, 152 000 kusov.

 

 

 

„Táto investícia umožňuje ponúknuť všetkým zákazníkom značiek LPP zo stredoeurópskeho regiónu doručenie nasledujúci pracovný deň a na niektorých miestach aj doručenie v ten istý deň.“

 


Okrem štandardných automatických riešení, ktoré sú používané v LPP logistických zariadeniach, bude sklad na Slovensku vybavený tromi jedinečnými inštaláciami. Tie budú postavené v spolupráci s Vanderlande - najväčším dodávateľom automatizácií do skladov na svete. Súčasťou zariadenia bude vreckový triedič so systémom dopravníkov s riadiacimi tunelmi RFiD a takzvaný prepravný triedič, ktorý automatizuje proces odosielania objednávok.

 

Pri rozsahu uskutočňovaných operácií a celkovej perspektíve v rámci stredoeurópskeho trhu, bola nevyhnutnosťou implementácia pokrokovej automatizácie skladu, ktorá zákazníkom v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku zabezpečí okamžité dodanie objednaného tovaru a výrazne zvýši konkurencieschopnosť LPP na týchto trhoch.

 

Všetky kroky, ktoré nedávno podnikla spoločnosť LPP, a implementované organizačné, logistické a technologické zmeny sú dôležitou zárukou v prípade ďalších obmedzení v tradičnom obchode a sú prirodzenou reakciou spoločnosti na novú situáciu v odevnom priemysle.

 

Zdroj a foto: LPP

 

PR

 

Video

Hašlerky oslavujú 100 rokov

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW