Pomôžte si v horších obdobiach finančnou injekciou

Rok 2020 nebol jednoduchý a mnohým podnikateľom a obchodníkom priniesol nemalé problémy. Každý sa ich samozrejme chce čím skôr zbaviť. V neľahkých časoch ponúkajú prostredníctvom rôznych produktov pomocnú ruku aj banky. Aké sú aktuálne možnosti?

 

uvery 2020 v

 

 

Tatra banka a.s., Linda Lalinská


Podnikatelia s históriou podnikania minimálne 12 mesiacov môžu v našej banke využiť jedinečnú ponuku na trhu a to financovanie so zárukou Európskeho investičného fondu. Naša banka v rámci programu zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) podporuje podnikateľov a spoločnosti do 10 zamestnancov úvermi do 50 000 € s výhodnou úrokovou sadzbou, bez poplatku za záruku a so zľavou z poplatku za spracovanie. Úvery majú splatnosť maximálne 5 rokov a je možné ich využiť na krytie prevádzkových alebo investičných potrieb. O úver so zárukou Európskeho investičného fondu môžu požiadať aj podnikatelia s daňovou evidenciou alebo živnostníci, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky.


Okrem tejto špeciálnej ponuky má Tatra banka v ponuke pre malých a stredných podnikateľov aj bezúčelový úver až do výšky 160 000 € v podobe splátkového alebo kontokorentného úveru, s maximálnou splatnosťou 6 rokov a bez hmotného zabezpečenia úveru (len dohoda o ručení). Klienti, ktorí aktívne využívajú Business účet alebo Živnostenský účet, ktorý je vedený na ich IČO, majú tiež možnosť využiť online čerpanie predschváleného podnikateľského úveru priamo v ich mobile či Internet bankingu a to až do výšky 70 tisíc €. Tatra banka sa taktiež zapojila do Antikorona programov a poskytuje klientom aj tzv. úvery so štátnou zárukou z programov SIH Antikorona1 aj SIH Antikorona 2. Sadzba pre tieto úvery je do 1,9% ročne pre malé a stredné podniky a do 3,9% ročne pre mikro podniky.

 

 

Všeobecná úverová banka, Dominik Miša


K štandardným úverovým možnostiam sme v poslednej dobe pridali len záručné programy a možnosti odkladov. Banka však naďalej pokračuje vo financovaní podnikateľských subjektov, nemáme pritom žiadne výraznejšie obmedzenia z pohľadu financovania. Financujeme tak klientov, ako aj neklientov banky. Možnosti čerpania úverov z pohľadu obdobia sú v réžii podnikateľských subjektov a ich potrieb financovania. Určite by sme v tejto súvislosti radi spomenuli aj nový produkt pre podnikateľov a firmy v našej banke a to MONITOR. Ide o moderný nástroj, ktorý pomôže firmám minimalizovať riziká v podnikaní a nadviazať nové obchodné príležitosti.

 

 

ČSOB, Anna Jamborová


S cieľom poskytnúť všetky dôležité informácie spojené so súčasnou situáciou a možnosťami financovania, sme pre klientov – podnikateľov vytvorili špeciálnu podstránku https://www.csob.sk/podnikatelia-firmy/koronavirus. Počas pandémie sme možnosti financovania rozšírili o riešenia so štátnymi zárukami, aj o preklenovacie úvery z programu COSME Covid-19, so zárukami Európskeho investičného fondu. Pre získanie úverových produktov nie je podmienkou, aby záujemca bol klientom našej banky. Možnosť môžu využiť aj noví klienti. Produktová ponuka sa líši tak podľa veľkosti podniku, ako aj účelu použitia týchto financií – teda či ide o investíciu do rozširovania a expanzie podnikania, preklenutie súčasnej situácie, kedy je nevyhnutné prevádzkové financovanie a podobne. Tak, aby sme vedeli čo najlepšie reagovať na potreby našich klientov.

 

V súčasnej situácii sa na nás podnikatelia obracajú veľmi často práve so žiadosťou o informácie týkajúce sa prevádzkového financovania. Na druhej strane, sú aj spoločnosti, ktoré teraz potrebujú viac investovať do rozšírenia biznisu či jeho prispôsobenia súčasnej situácii. Klient môže kedykoľvek kontaktovať banku, prejsť si s poradcom svoju aktuálnu situáciu a aktuálne dostupné nástroje, ktoré jemu a jeho podnikaniu zo strany banky pomôžu.

 

 

UniCredit Bank, Zuzana Ďuďáková


Naša banka patrí v oblasti financovania malých a stredných podnikov k lídrom na lokálnom trhu. Poznáme firmy, ich potreby, sme s nimi v dennodennom kontakte. Vieme posúdiť kvalitu podnikateľských subjektov a pomáhať pri rozvoji a napredovaní firiem. Klientom poskytujeme rôzne formy prevádzkového financovania, či už podporujeme ich rozvoj cez spolufinancovanie ich investičných zámerov prostredníctvom úveru, alebo veľmi známej formy – prostredníctvom leasingu. Rovnako disponujeme zdrojmi na výhodnejšie financovanie kvalitných regionálnych projektov. Klienti sa môžu uchádzať o zvýhodnené úvery a garancie. Pracujeme na zjednodušovaní procesu poskytovania úverov, resp. prístupnosti výhodných zdrojov pre malých a stredných podnikateľov, prispôsobujeme sa aktuálnej ekonomickej situácii.


Pokiaľ ide o úverovanie počas pandémie koronavírusu, banka aj naďalej pokračuje v zodpovednom úverovaní firiem, v súlade s individuálnym prístupom a zodpovedným posudzovaním rizika. UniCredit Bank je súčasťou garančných programov. Nové garančné programy sú zamerané na segment podnikateľov a na malé a stredné podniky, ale i na segment veľkých firiem s väčším počtom zamestnancov – podpora sa tak dostane prakticky ku všetkým ekonomickým subjektom na slovenskom trhu. Úvery sú poskytované za veľmi výhodných cenových podmienok. Pri splnení definovaných podmienok nie je nutné navyše platiť poplatok za záruku, záruku je možné použiť na prevádzkové aj investičné financovanie. Môžu ich využiť firmy zo všetkých regiónov na Slovensku a súčasťou je i možný odklad splátok na prvých 12 mesiacov. Výsledné programy sú prístupné pre každého, od podnikateľov až po veľké podniky.

 

 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Martin Hrušovský


Naša banka sa zameriava na podporu a rozvoj malého a stredného podnikania, pričom svojim portfóliom špecifických úverových produktov a kompetentným klientskym servisom pomáha pri realizovaní biznis plánov, a to nielen v oblastiach podnikania, ale zohľadňuje potreby aj užšie vymedzených skupín, ako sú farmári, začínajúci či mladí podnikatelia. V rámci nových projektov banka svojim klientom ponúka EÚver-ROZVOJ, ktorého výhodou sú atraktívnejšie úrokové sadzby v porovnaní s ponukami iných komerčných bánk. V čase vypuknutia pandémie koronavírusu banka operatívne prijala opatrenia na pomoc svojim klientom vo forme odkladu splátok alebo dočasným znížením splátok úverov. Zároveň spustila poskytovanie špeciálneho zvýhodneného úverového produktu PODNIKATEĽ 2020 pre súčasných aj nových klientov na podporu udržania prevádzky malých a stredných podnikov a zmiernenie negatívnych následkov pandémie.

 

Od augusta 2020 banka začala poskytovať ďalší produkt Úver SIH s cieľom podporiť finančnú kondíciu a peňažný tok podnikov, udržať zamestnanosť a zabrániť kolapsu podnikov v tomto nepriaznivom období, a to vo forme záruky za úver a odpustenia poplatku za záruku. Úvery sú určené pre segment MSP, t.j. žiadatelia ktorí zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov, majú ročný obrat < 50 mil. € alebo majú celkovú ročnú bilančnú sumu < 43 mil. €. V rámci štandardných kritérií nemôžu vykazovať záväzky po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam a taktiež záväzky po lehote splatnosti voči iným veriteľom a zároveň musia spĺňať najmä finančné kritériá resp. podmienky bonity na základe úverovej analýzy.

 

 

Privatbanka, a.s., Iveta Makatura


Naša banka sa primárne zameriava na financovanie malých a stredných podnikov. Ku všetkým požiadavkám na financovanie banka pristupuje individuálne a podmienky úverového obchodu nastavuje flexibilne s prihliadnutím na podnikateľský zámer klienta, ako aj charakter jeho podnikania. Podrobnejšie informácie k aktuálnej ponuke financovania je možné nájsť na webe našej banky.

 

 

V rámci menšieho redakčného prieskumu sme oslovili aj ďalšie väčšie banky, ktoré pôsobia na Slovensku, možnosť širšie sa vyjadriť k danej téme ale nevyužili.

 

 

Pripravil: dk
Ilustračné foto: Shutterstock.com

 

Video

Hašlerky oslavujú 100 rokov

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW