Koronavírus zvýraznil dôležitosť predaja z dvora

Záujem o čerstvé lokálne potraviny rastie aj na Slovensku. Do istej miery tomu pomohla pandémia koronavírusu. Spotrebiteľ žiada bezproblémovo dostupné, kvalitné a domáce potraviny, ktoré nie sú spojené s potravinovými kauzami.

 

predajzdvora v

 

Pojmom „Predaj z dvora“ označujeme činnosť prvovýrobcu, ktorý predáva vlastnoručne vyprodukované potraviny, avšak v menších množstvách, priamo konečnému spotrebiteľovi, vo vlastnom mene a s tým, že utŕžené peniaze idú na jeho účet. Záujem slovenských spotrebiteľov o tento typ nákupu postupne rastie, teraz o niečo rýchlejšie. Predaj z dvora je tak z hľadiska budúcnosti vysoko perspektívnou záležitosťou.


„Záujem sa priamoúmerne zvyšuje s vyskytujúcimi sa potravinovými kauzami. Ľudia chcú vedieť odkiaľ potravina, ktorú kupujú pochádza, ako bola pestovaná, kde boli chované zvieratá a pod.,“ konštatuje pre RETAIL magazin.sk Zuzana Homolová zo Zväzu ekologického poľnohospodárstva Ekotrend Slovakia.


Záujem o obilie


Medzi potraviny, ktoré sa týmto spôsobom najčastejšie na našom území predávajú, patrí mlieko, mäso, vajcia, takisto sezónne ovocie a zelenina. Pandémia koronavírusu prispela aj k zvýšeniu záujmu o kváskovanie, čiže pečenia domáceho chleba. V tejto súvislosti začali mnohí našinci vyhľadávať aj takú komoditu akou je obilie. Konkrétne ide o špaldu a raž.


Sezónnosť


Predaj z dvora funguje pravdaže úplne inak ako bežná maloobchodná predajňa. Ľudia sú zvyknutí, že väčšina potravinových tovarov je v maloobchodnej sieti k dispozícii počas celého roka. To isté ale často žiadajú aj od farmárov. Lenže mnohé najobľúbenejšie potraviny majú sezónny charakter a tak si napríklad na čerstvé ovocie alebo zeleninu z farmy treba počkať. Z. Homolová je presvedčená, že väčšina zákazníkov dostatočne vníma kolobeh sezónnosti potravín (alebo sa to učí) a tie produkty, ktoré sú typicky sezónne, žiadajú len v čase ich prirodzeného výskytu v našich zemepisných šírkach. Úroveň povedomia o skutočne spracovaných potravinách z vlastnej prvovýroby je však podľa jej slov horšia.


V znamení sucha a koronavírusu


Na úspešnosť farmárskej sezóny vplýva viacero faktorov. Extrémne sucho, ktoré poznačilo tohtoročnú jar alebo koronavírus zďaleka nepatria medzi jediné komplikácie farmárov.


„Aktuálna situácia nám ukázala, že viac vnímame predovšetkým tie ohrozenia, ktoré sú predmetom medializácie a pritom sme často ohrozovaní oveľa väčšími rizikami. Na tie žiaľ veľakrát nereflektujeme,“ upozorňuje Z. Homolová. Otázku nedostatku zrážok je napríklad podľa jej slov možné riešiť v menších farmách precíznym vodným manažmentom a rôznymi spôsobmi zadržiavania vody. „Sucho a koronavírus zároveň zvýraznili opodstatnenosť zvyšovania regionálnej produkcie a lepšej dostupnosti potravín na miestnej úrovni,“ konštatuje Z. Homolová.


Najmä mladí nakupujúci


Predaj z dvora má na Slovensku dve veľké skupiny priaznivcov. Sú to najmä mladé rodiny, ktorým viac záleží na tom čo zjedia, zaujíma ich pôvod potravín a vedia oceniť domáce lokálne potraviny. Druhou dôležitou skupinou sú ľudia s rôznymi civilizačnými ochoreniami. Títo spotrebitelia využívajú predaj z dvora najmä preto, že ide o domáce potraviny, v ktorých sa nevyskytujú prídavné látky.

 

Propagácia týchto predajcov, ako aj ich výrobkov, sa uskutočňuje v súčasnosti najmä ústnym podaním, často pozitívna skúsenosť jedného zákazníka privádza k predajcovi ďalších záujemcov. Internetový predaj týchto produktov nie je možný.


Spolupráce medzi sebou


Predaju z dvora sa darí najmä v tých slovenských lokalitách, kde prvovýrobcovia dokážu medzi sebou dobre spolupracovať. Farmy si totiž väčšinu produkcie dokážu vypestovať sami. Ak ale niečo predsa len nemajú, vedia si to vybartrovať s farmami, ktorému sú s nimi spriaznené.


Evidenciu týchto predajcov vedie na Slovensku Regionálna veterinárna a potravinová správa. K presným číslam, koľko ich na našom území momentálne pôsobí, je sa zložité dopátrať. Z. Homolová konštatuje, že veľa z týchto predajcov funguje bez riadnej registrácie. Tá totiž znamená strpieť aj prípadnú kontrolu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. „Som však presvedčená, že najlepším kontrolórom je v tomto prípade sám spotrebiteľ.“


Z údajov, ktoré má Z. Homolová k dispozícií vyplýva, že rozmiestnenie predajcov z dvora je viac menej rovnomerné po celom Slovensku. Najviac ich v súčasnosti pôsobí v Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji.


Pokiaľ ide o spoluprácu s obchodníkmi, ktorá by mohla byť zaujímavá, ide zatiaľ o problematickú záležitosť. „Obchodníci väčšinou takýto tovar nechcú, pretože prvovýrobca to musí nahlásiť na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu a s tým súvisia ďalšie kontroly a povinnosti. Navyše tým, že obchodníci sú platcami DPH, tovar sa okamžite predražuje, čo v tomto prípade nie je ideálne,“ konštatuje Z. Homolová.


Príliš veľa regulácie


Predaj z dvora je u nás zatiaľ nadmerne regulovaný, čo neumožňuje jeho dostatočný rozvoj. „Pri prijímaní právnych noriem je primárne riešený dozor, je príčinou nepotrebných a bezvýznamných opatrení. Riziká nie sú nezávisle posúdené a predpisy sa doteraz prijímali ad hoc, viac menej na politickú objednávku. Stále sa pritom zväčšovala bariéra medzi tvorcami noriem a verejnosťou. Veríme, že nastala nová doba a mocní tejto krajiny už pochopili, aké dôležité je mať vlastné kvalitné potraviny. Veď farmy by mali byť akýmisi potravinovými bankami pre štát,“ dodáva Z. Homolová.

 

 

Michal Ondruš
Ilustračné foto: Shutterstock.com

 

Video

New Retail Summit 2020 v 1 minúte

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW