Distribučné centrá obchodných reťazcov

Každá retailová sieť potrebuje funkčné zásobovanie. Reťazce preto investujú do skladov a logistiky, implementujú „zelené“ riešenia a zefektívňujú interné procesy a spoluprácu so špeditérmi. Pozreli sme sa bližšie na jednotlivé distribučné centrá ôsmich najúspešnejších predajcov potravín pôsobiacich na Slovensku.

 

distribucne centra retazce v

 


Lidl

Tento diskont má rozsiahle distribučné centrum v Seredi, menšie v Nemšovej a Záborskom. Najzaujímavejšie je však centrum v Seredi, ktoré funguje od roku 2016. Nesie prestížne národné ocenenie v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby - VISIO 2020. Sereď pritom nebola vybraná náhodne, ale s ohľadom na dopravnú dostupnosť a s prihliadnutím na už existujúce veľkosklady Lidl. Napokon obchodná cesta medzi Prahou a Budapešťou tu viedla už v štrnástom storočí. Generálnym zhotoviteľom stavby bola spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, rozšírenie skladu realizovala firma TOPA STAV. V novom veľkosklade našlo prácu približne 200 ľudí. V celom komplexe je inštalované LED osvetlenie. Chladiarenské zariadenie na chladenie používa zmes na prírodnej báze. Teplo získané z chladenia sa v seredskom veľkosklade sa využíva na vykurovanie, čím opäť klesá energetická náročnosti budovy. Ďalším ekologickým opatrením je zadržiavanie dažďovej vody na pozemku prostredníctvom systému vsakovacích nádrží. Samozrejmosťou sú nabíjacie stanice pre elektromobily. Do roka 2030 chce totiž Lidl zabezpečiť, aby 75 % ich vozového parku malo alternatívny pohon, a tak dosiahnuť 30 % neutralitu v doprave. Inými slovami: 30 % flotily by malo mať pohon na elektrinu, vodík alebo bioplyn.


Zaujímavosť: Distribučné centrum Lidl v Seredi získala ako prvá industriálna budova na Slovensku certifikáciu BREEAM v najvyššom stupni Outstanding.

 

 

Tesco

Azda najznámejším skladom britskej spoločnosti Tesco je distribučné centrum v katastri obce Beckov, V tom čase išlo o najmodernejšie distribučné centrum v strednej Európe. V súčasnosti Tesco prevádzkuje distribučné centrum v Petrovanoch (kam sa presunulo z Nižnej Šebastovej) a má aj obrie centrum v Prologis Parku – Galanta Gáň. Podľa medializovaných informácií má tiež k dispozícii 35 000 m2 pri Senci pri distribúciu odevov pre strednú Európu a má vo viacerých ďalších logistických centrách prenajaté kapacity.


V sklade v Beckove má Tesco uskladnené štyri množiny produktov: čerstvé potraviny, trvanlivé potraviny, mrazené potraviny a nepotravinársky tovar. Využíva vlastnú brandovanú flotilu návesov, ale dopravu zabezpečuje externý partner. Interní vodiči pre online supermarket Tesco Potraviny domov jazdia na menších zásobovacích dodávkach. Zaujímavosťou je, že v roku 2008 v Beckove prebehla pilotná inštalácia patentovaného ovládania pouličných lámp slovenskej firmy SEAK. V Galante spolupracuje Tesco s logistickým operátorom DHL. Má tu tri sklady a sú tu uskladnené predovšetkým trvanlivé potraviny, kozmetika, biela a čierna technika a odevy. Toto distribučné centrum však slúži aj pre predajne v ČR, Maďarsku a Poľsku.


Zaujímavosť: Sklad v Beckove v roku 2005 otváral vojvoda z Yorku princ Andrew, syn zosnulej Alžbety II.

 

 

Kaufland

„Z logistického centra v Ilave sa do našich 75 predajní denne zaváža približne 4 500 paliet v 135 kamiónoch. Počas vypätých dní je to takmer dvojnásobok. Ročne je to celkovo vyše 1,5 milióna paliet, ktoré prejdú naším logistickým centrom. Celkovo najazdia naše vozidlá, ktoré zásobujú predajne, viac ako 10 miliónov kilometrov ročne,“ uviedla pre RETAIL magazin.sk Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland. V roku 2020 spustil Kaufland distribúciu hlbokozmrazených tovarov. Teplota v novovybudovanom mraziacom sklade v Ilave je -19,5°C a na príjmovej ploche +3 °C. Vyskladnené palety sú z mrazeného priestoru prevážané k nakládke do chladeného priestoru (tzv. „Cool dock“) „just in time“, kde ich vodič ihneď nakladá do vychladeného návesu.


„Vo februári 2020 sme v našom logistickom centre v Ilave otvorili novú časť skladu s takzvaným automatickým zakladačom. Nová hala s automatickým uskladňovaním zvýšila kapacitu nášho skladu o 27 000 paliet. Automatizovaná rampa dokáže prebrať 200 paliet za hodinu. Ďalšou pre nás dôležitou inováciou je sklápacia paleta – ide o unikátny paletový nosič z kovu so sklápacími stabilnými bočnými stranami. Medzi jej hlavné výhody patrí ergonómia pre zamestnancov skladu i predajní, lepšia stabilita tovaru pri vychystávaní a preprave, až o 40% nižšia spotreba fólie pri fóliovaní a v neposlednom rade zníženie emisií CO2 vďaka lepšiemu využitiu celkového objemu návesu pri preprave do predajní,“ hovorí L. Vargová. Skladacie palety sú vlastnou inováciou maloobchodnej siete Kaufland a testovali sa práve na Slovensku. Kaufland spolupracuje aj s malými regionálnymi dodávateľmi, ktorí zásobujú niekoľko obchodných domov vo svojej spádovej oblasti priamo.


Zaujímavosť: Skladacia paleta umožňuje zamestnancom jednoduchšie a ergonomické vyskladanie mixu tovaru do jednotlivých obchodných domov.

 

 

Billa

Moderný a ekologický areál na zelenej lúke s rozlohou 138 202 m2 vyrástol v priemyselnej zóne mesta Sereď. V porovnaní s pôvodným centrálnym skladom v Senci má logistické centrum v Seredi o 74 % väčšiu skladovú plochu (28 500 m2). Sklad pri Senci, ktorý bolo vidno aj z diaľnice D1 reťazec používal od roku 2004, ale v poslednej dobe už kapacitne nepostačoval a nebolo možné ani jeho rozšírenie. Naopak v bezprostrednom okolí nového distribučného centra vzniká zelená plocha s rozlohou 4 hektáre s lúčnym porastom, drevinami a vodnými plochami, ktoré slúžia aj ako retenčné nádrže. Tie nielenže vodu v území zadržia, ale ho aj budú počas letných horúčav prirodzene ochladzovať. Billa denne z 58 nakladacích vypraví viac ako 120 plne naložených kamiónov. V DC je možné uskladniť 23 000 ton tovaru v rôznych teplotných rozmedziach. Investícia dosiahla sumu 39,5 mil. €. Sklad Billa v Petrovanoch bol otvorený v roku 2012 je určený pre suché a čerstvé potraviny a pre ovocie a zeleninu. Rozdelený je na tri časti s rôznou teplotou. V sklade pracuje 54 ľudí. V oboch logistických centrách distribúciu zabezpečuje NAD RESS.


Zaujímavosť: Najväčšia inštaláciou fotovoltického zariadenia o výkone 2,5 MWp na jednej streche na Slovensku a v Čechách, bude dobudovaná v prvom polroku 2023. Fotovoltický systém v logistickom centre v Seredi ročne vyrobí 2400 MWh elektrickej energie, čo predstavuje až 80 % predpokladanej ročnej spotreby.

 

 

Metro Cash & Carry SR + Môj obchod

Metro je špecifický príklad, nakoľko ide o veľkoobchod, ktorý síce dodáva tovar aj pre nezávislý maloobchod a sieť Môj obchod, ale aj pre sektor on-trade, teda gastro. Špecifikum je i v tom, že nemá „klasické“ distribučné centrum, keďže distribučným centrom je každý zo šiestich obchodov na Slovensku. Dva sú v Bratislave a po jednom vo Zvolene, Košiciach, Žiline a Nitre. Najväčšou prevádzkou je tá v Devínskej Novej Vsi, presnejšie v postupne rastúcej štvrti Bory. Má približne 9300 m2. Metro rastie organicky tam, kde už prevádzky má. Dovedna ich za ostatné roky rozšírilo o plochu vyše 1 500 m2. Okrem skladov pribudli aj nakladacie rampy. Sieť týmto spôsobom takmer zdvojnásobila distribučné kapacity. Metro už ako značka postupne vynecháva dovetok „Cash & Carry“, nakoľko stále vo väčšou rozsahu investuje do rozvozu priamo zákazníkom. Nemalý vplyv na tento odklon mala aj pandémia.


Špecifikom logistických a retailových aktivít Metro je aliancia Môj obchod, kde na jednej strane Metro poskytuje nezávislým maloobchodníkom jednotný branding, vybavenie predajní či letáky, na strane druhej vyžaduje zmluvu na odber a dodávanie tovaru z veľkoobchodu. Ide však o výhodnú spoluprácu, keďže každá prevádzka Metro má okolo 30 000 položiek, priemerná predajňa Môj obchod iba 2500 položiek. Sieť Môj obchod tvorí aktuálne vyše 550 predajní a najnovšie aliancia avizovala, že prevezme aj časť prevádzok Farmfoods.


Zaujímavosť: Metro priamo zásobuje takmer 2800 predajní po celom území SR. Samotnej distribúcii tovaru sa venujú takmer dve stovky zamestnancov.

 

 

Labaš / FRESH

Spoločnosť Labaš má okrem retailu aj veľkoobchodom s potravinami. Od roku 2010 rodinná firma prevádzkuje vlastnú sieť 34 supermarketov FRESH Plus, a to predovšetkým na východnom a čiastočne na strednom Slovensku. Avšak sieť predajní má viac ako 776 franchisingových prevádzok Fresh a veľkoobchod zásobuje 2700 ďalších zákazníkov, a to nielen na Slovensku. Na stránke spoločnosť uvádza, že ponúka viac ako 6000 produktov od viac ako 300 domácich a 90 zahraničných dodávateľov sortimentu prevažne trvanlivých potravín, doplnených aj o nepotravinový sortiment dennej spotreby. Prevádzkuje logistické depá v Nitre, Trenčíne, Lučenci a Martine, bližšie informácie o nich však nezverejňuje.


Zaujímavosť: Miroslav Labaš prvý sklad a veľkoobchod založil v dome svojich rodičov v roku 1992.

 

 

Terno/Kraj

Spoločnosť TERNO real estate zásobuje a prevádzkuje sieť predajní Terno a Kraj z nového distribučného centra v Ivanke pri Dunaji. V roku 2020 otvorili sklad trvanlivých potravín, tzv. suchý sklad, s plochou 7 119 m2, takmer po roku ho rozšírili aj o druhú časť – sklad s čerstvými potravinami, v rámci ktorého pribudla plocha 4 559 m2. Celkové priestory tak zväčšili na 12 751 m2 (+ kancelárie). Oproti predchádzajúcemu skladu v Rači sa tak celková skladovacia kapacita zvýšila o 50 %. Kompletné zásobovanie predajní Terno a Kraj sa tak deje už len z Ivanky pri Dunaji. Sklad sa vyznačuje hospodárnou a ekologickou technológiou potravinového chladenia s nízkym objemom chladiva v systéme. Aj samotná stavba skladu potravín je konštrukčne navrhnutá tak, aby sa šetrilo energiou a optimalizoval sa výkon chladiacich agregátov. Reťazec využívame opakované používanie paliet, obalov, debničiek na ovocie a zeleninu čím sa mu darí znižovať uhlíkovú stopu.


Zaujímavosť: Terno má ambíciu pôsobiť po celom Slovensku a plánuje mať logistické platformy podobné tej v Ivanke pri Dunaji aj na strednom a východnom Slovensku.

 

 

COOP Jednota Slovensko

COOP Jednota využíva v súčasnosti 9 distribučných centier rozložených po celom území Slovenska. Najmodernejším a najmladším je distribučný sklad COOP JLC v obci Kostolné Kračany pri Dunajskej Strede. Ide o jeden z rozvíjajúcich sa priemyselných areálov, sídlia tu aj ďalšie spoločnosti. Z medializovaných informácií sa možno dozvedieť, že v tomto sklade využívajú napríklad hlasové vychystávanie a vďaka flexibilným bránam a mostíkom dokáže obsluhovať rôzne typy vozidiel, od dodávok až po návesy. Spomeňme ešte logistické centrum v Hornom Hričove, ktoré prevádzkuje COOP Jednota - Logistické centrum, a. s. (vznikla v roku 2008 a jeho zakladajúcimi akcionármi sú spotrebnú družstvá COOP Jednota Žilina, COOP Jednota Čadca, COOP Jednota Martin a COOP Jednota Prievidza). Svoju činnosť zameriava na zásobovanie maloobchodných predajní akcionárov, čo sú takmer štyri stovky predajní.


Zaujímavosť: Logistické a distribučné centrá COOP majú v rámci areálov zväčša viaceré budovy. Využívajú kombináciu vlastnej a zmluvnej prepravy.

 

 

distribucne centra retazcov2023 tabulka * oficiálne informácie zverejnené v médiách a tlačových agentúrach

 

 

Juraj Turzo
Zdroj: obchodné reťazce, redakcia


Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk