frantisek tapus mFrantišek Ťapuš
1. viceprezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR a predseda sekcie pre poradenstvo a vzdelávanie

Pozitívny vývoj špecializovaného maloobchodu s potravinami

Odvetvie obchodu po rokoch stagnácie zaznamenalo v polovici roka 2016 pozitívny obrat, ktorý sa premietol do rastu maloobchodných tržieb. Trend pretrvával aj v 1. štvrťroku 2017. Zdrojom tohto vývoja sú pozitívne výsledky hospodárstva SR, ktoré v roku 2016 vykázalo rast HDP vo výške 2,9 %.

Čítať ďalej...

Zatvoriť alebo nezatvoriť počas sviatkov?

V posledných týždňoch vyvolala na Slovensku celospoločenský záujem diskusia o pripravovanej úprave otváracích hodín obchodov počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Táto téma sa mimoriadne dotýka viac ako 300-tisícovej skupiny zamestnancov v maloobchodných a veľkoobchodných prevádzkach. A netýka sa len zamestnancov, ale i všetkých občanov a zamestnávateľov podnikajúcich v odvetví obchodu.

Čítať ďalej...

Stagnácia, či aspoň krok vpred?

V rámci každoročne sa konajúceho odborného podujatia pre obchodníkov - Slovak Retail Summit, ktorý má tento rok prívlastok európsky, hodnotia prezentujúci i účastníci globálne výsledky odvetvia obchodu na Slovensku, aj v európskom kontexte. Je to úzko spojené s otázkou, ako vývoj na domácom trhu harmonizuje s dianím na jednotnom európskom trhu. Aktuálne a potrebné je tiež zaoberať sa aspoň výhľadovo i prognózou vývoja tohto odvetvia v roku 2016 v spojitosti so zámermi rozvoja hospodárstva Slovenska obsiahnutými v práve schvaľovanom „Programovom vyhlásení vlády SR“ na obdobie rokov 2016 – 2020.

Čítať ďalej...

Prechod na duálne vzdelávanie bude náročný

V posledných dvoch rokoch a najmä v prvom štvrťroku tohto roku sa v súvislosti s prípravou a schválením Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave (Zák. č.61/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1.4.2015) široko diskutovalo o nevyhnutnej a naliehavej zmene prípravy žiakov na budúce povolanie. Táto potreba vzišla na základe poznatku, že v posledných dvoch desaťročiach nielen na stredných odborných školách, ale na všetkých stupňoch škôl (vrátane vysokých škôl) výrazne klesla kvalita vyučovacieho procesu.

Čítať ďalej...

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk