Kaufland 450x1010

Kaufland 450x1010

Kaufland

frantisek tapus mFrantišek Ťapuš
1. viceprezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR a predseda sekcie pre poradenstvo a vzdelávanie

Pozitívny vývoj špecializovaného maloobchodu s potravinami

Odvetvie obchodu po rokoch stagnácie zaznamenalo v polovici roka 2016 pozitívny obrat, ktorý sa premietol do rastu maloobchodných tržieb. Trend pretrvával aj v 1. štvrťroku 2017. Zdrojom tohto vývoja sú pozitívne výsledky hospodárstva SR, ktoré v roku 2016 vykázalo rast HDP vo výške 2,9 %.

Čítať ďalej...

Zatvoriť alebo nezatvoriť počas sviatkov?

V posledných týždňoch vyvolala na Slovensku celospoločenský záujem diskusia o pripravovanej úprave otváracích hodín obchodov počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Táto téma sa mimoriadne dotýka viac ako 300-tisícovej skupiny zamestnancov v maloobchodných a veľkoobchodných prevádzkach. A netýka sa len zamestnancov, ale i všetkých občanov a zamestnávateľov podnikajúcich v odvetví obchodu.

Čítať ďalej...

Stagnácia, či aspoň krok vpred?

V rámci každoročne sa konajúceho odborného podujatia pre obchodníkov - Slovak Retail Summit, ktorý má tento rok prívlastok európsky, hodnotia prezentujúci i účastníci globálne výsledky odvetvia obchodu na Slovensku, aj v európskom kontexte. Je to úzko spojené s otázkou, ako vývoj na domácom trhu harmonizuje s dianím na jednotnom európskom trhu. Aktuálne a potrebné je tiež zaoberať sa aspoň výhľadovo i prognózou vývoja tohto odvetvia v roku 2016 v spojitosti so zámermi rozvoja hospodárstva Slovenska obsiahnutými v práve schvaľovanom „Programovom vyhlásení vlády SR“ na obdobie rokov 2016 – 2020.

Čítať ďalej...

Prechod na duálne vzdelávanie bude náročný

V posledných dvoch rokoch a najmä v prvom štvrťroku tohto roku sa v súvislosti s prípravou a schválením Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave (Zák. č.61/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1.4.2015) široko diskutovalo o nevyhnutnej a naliehavej zmene prípravy žiakov na budúce povolanie. Táto potreba vzišla na základe poznatku, že v posledných dvoch desaťročiach nielen na stredných odborných školách, ale na všetkých stupňoch škôl (vrátane vysokých škôl) výrazne klesla kvalita vyučovacieho procesu.

Čítať ďalej...

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW