kaufland

kaufland veggie banner l

kaufland

Pozitívny vývoj špecializovaného maloobchodu s potravinami

Odvetvie obchodu po rokoch stagnácie zaznamenalo v polovici roka 2016 pozitívny obrat, ktorý sa premietol do rastu maloobchodných tržieb. Trend pretrvával aj v 1. štvrťroku 2017. Zdrojom tohto vývoja sú pozitívne výsledky hospodárstva SR, ktoré v roku 2016 vykázalo rast HDP vo výške 2,9 %.

 

Nezamestnanosť na Slovensku poklesla v celoročnom priemere na 9,7 %-ta, vo štvrtom štvrťroku na 9,1 % a ku koncu 1. štvrťroka 2017 poklesla takmer až na 8,1%. Priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva dosiahla 912,-€ a vzrástla oproti priemeru roku 2015 o 3,3 % ( reálna mzda až o 3,8 %). Spotrebiteľské ceny v roku 2016 poklesli o 0,5 % a tento vývoj pozitívne stimuloval nákupné správanie obyvateľstva. Podporil to aj pokračujúci rast spotrebiteľských úverov obyvateľstva.


Podľa údajov ŠÚ SR vývoj za rok 2016 priniesol rast konečnej spotreby domácností o 2,6 %. Tá dosiahla celkom 43,5 mld. €. Prejavilo sa to nielen v raste maloobchodných tržieb, ale pozitívne to vplývalo aj na výkony dodávateľských odvetví.
Tržby v maloobchode dosiahli za rok 2016 výšku 19,3 mld. € a oproti minulému roku narástli o 2,2 %. Najdynamickejší rast bol zaznamenaný u tržieb v maloobchode špecializovanom na potraviny, nápoje a tabak. Išlo konkrétne rast na úrovni 17,1 %, v maloobchode s pohonnými látkami (najmä dôsledok rastu ich cien) - rast o 5,8 %, v prípade tovaru pre kultúru a šport - rast o 3,8 % a v nešpecializovaných maloobchodných predajniach - rast o 2,2 %.


Pod úroveň roka 2015 poklesol vlani najmä predaj zariadení pre informatiku a komunikáciu - pokles o 2,2 % a maloobchodný predaj mimo stánkov a trhov - pokles o 1,2 %. Mimoriadne vysoký rast tržieb špecializovaného maloobchodu s potravinami bol spôsobený rastom spotrebiteľského dopytu, ale najmä rastom počtu týchto prevádzok a to jednak rozširovaním siete etablovaných sietí a jednak presunom podnikateľských aktivít z iných sektorov obchodu do obchodu s potravinami.
Pri analýze vývoja maloobchodných tržieb za rok 2016 je zaujímavý aj pohľad na rozdielny vývoj v jednotlivých krajoch SR. Bratislavský kraj evidoval rast na úrovni 3,8 %, Trnavský kraj 4,4 %, Trenčiansky kraj zaznamenal pokles o 2,5 %, Nitriansky kraj pokles o 1,2 %, Žilinský kraj rast na úrovni 4,7 %, Banskobystrický kraj pokles o 1,4 %, Prešovský kraj rast 1,6 % a Košický kraj pokles o- 2,0 %.


Uvedené rozdiely sú primárne odrazom vývoja kúpyschopnosti obyvateľov jednotlivých krajov, ale spôsobujú ich aj nákupy obyvateľov iných krajov v lepšie vybavenej obchodnej sieti najmä Bratislavského a Trnavského kraja. To svedčí najmä o nerovnomernej a nižšej kvalite obchodnej vybavenosti ( plošného a obslužného štandardu) v jednotlivých oblastiach Slovenska.


Rast objemu tržieb v maloobchode pokračoval aj v 1. štvrťrok 2017. Napomáha tomu aj mierny rast spotrebiteľských cien, keď oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli o 0,9 % ( január + 0,7 %, február + 1,1 %, marec + 1,0 % ). Dynamickejšie rástli ceny potravín a nealkoholických nápojov (+ 1,9 %), alkoholických nápojov a tabaku, ale aj rast spotrebiteľských cien v sektoroch zdravotníctva a dopravy. Najviac poklesli spotrebiteľské ceny odevov a obuvi, nábytku a zariadení pre domácnosť a bežnú údržbu domov.


.V 1. štvrťroku 2017 vzrástli aj ceny ubytovania a reštauračných služieb o 2,0 %-tá. Čo očakáva odvetvie obchodu v roku 2017? Predovšetkým sa predpokladá pokračovanie trendu rastu maloobchodných tržieb v celom roku ( ich rast by mal dosiahnuť úroveň 3%).


Vychádza sa i naďalej z pozitívneho vývoja hospodárstva, vyššej zamestnanosti, rastu priemerných miezd, teda aj kúpyschopnosti obyvateľstva, ale očakáva sa aj mierny rast spotrebiteľských cien cca o 1,5 %. Počíta sa teda aj s rastom objemu dodávok tovaru najmä domácich výrobných odvetví.


Spokojnosť obyvateľstva s ponukou tovaru a službami obchodu je samozrejme spojená s kontinuálnym, pozitívnym vývojom hospodárstva nielen v SR, ale aj v EÚ. V súčasnom globalizovanom svete totiž akákoľvek významná, mimoriadna politická, finančná i hospodárska udalosť, môže vážne ohroziť hospodársky vývoj nielen u nás, ale i v Európe a vo svete.

 

František Ťapuš, 1. viceprezident, Zväz obchodu a cestvného ruchu SR

Video

Prvé ohlasy spotrebiteľov na recykláciu plastov

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk