Je zrušenie papierových letákov dobrým krokom?

Čoraz viac maloobchodných reťazcov a obchodníkov nahrádza klasický papierový leták zviditeľňovaním aktuálnej akciovej ponuky na internete alebo prostredníctvom mobilných aplikácií. Je to však správny krok vzhľadom na rastúcu infláciu a vyššiu cenovú citlivosť spotrebiteľov? Agentúra GfK vypracovala v Nemecku štúdiu, ktorá ukazuje aktuálne trendy a odporúčania pre maloobchodníkov.

 

schranky letaky v 

Rastúce klimatické a environmentálne povedomie je jedným z mnohých dôvodov, prečo sa viaceré obchodné reťazce rozhodli zastaviť výrobu tlačených letákov. Aktuálna štúdia GfK o súčasnosti a budúcnosti letákov, ktorá vychádza z údajov spotrebiteľského panela GfK a ad hoc prieskumu realizovaného na vzorke 1 500 spotrebiteľov zisťovala, do akej miery je toto rozhodnutie v súčasnosti rozumné.


Štúdia definovala štyri cieľové skupiny: úplných odmietačov, milovníkov papiera, multikanálových fanúšikov a tých, ktorí preferujú moderné digitálne formy vyhľadávania ponúk. Výsledky prieskumu ukazujú, že v súčasnosti len 5 percent populácie tvoria takzvaní novodobí vyhľadávači ponúk. Ide o segment vyhľadávajúci informácie o ponukách a produktoch čisto digitálne (2018: 4 percentá).


Podiel multikanálových fanúšikov, ktorí vyhľadávajú ponuky online aj prostredníctvom tlačených letákov, sa od roku 2018 výrazne zvýšil, a to zo 41 percent na 47 percent. Tento vývoj ukazuje, že pomaly prichádza k prechodu spotrebiteľov od papierových k digitálnym letákom a v budúcnosti tento podiel bude určite naďalej rásť. Úplní odmietači sa stabilne pohybujú medzi 13 a 15 percentami a skupina čistých milovníkov papiera tvorí asi tretinu celkového trhu.


Akciové ponuky stále naberajú na dôležitosti


Význam akciových ponúk sa v súčasnosti vo všetkých cieľových skupinách zvyšuje. Súvisí to s celkovou neľahkou ekonomickou situáciou. Viac ako 80 percent všetkých čitateľov reklamných prospektov (digitálnych alebo tlačených) deklaruje ochotu zmeniť predajňu, kde najčastejšie nakupujú, za tú s akciovou ponukou.


Dve tretiny spotrebiteľov používajú letáky na plánovanie svojich nákupov; 28 percent sa ponukou inšpiruje – medzi ponukami a výberom nákupnej lokality teda existuje priama súvislosť. Pre maloobchodníkov, ktorí pristúpia k zrušeniu tlačeného letáku bez náhrady teda vzniká riziko straty zákazníkov. Jeho eliminácia by mala znamenať zvážiť aj segment čistých milovníkov papiera a vytvoriť im adekvátne dočasné riešenie.


Rušenie papierových letákov a s tým súvisiaci environmentálny aspekt väčšina zákazníkov chápe. Aj aktuálny index udržateľnosti GfK ukazuje, že otázka ekológie má pre spotrebiteľov veľký význam. Pre maloobchodníkov je však dôležité osloviť prostredníctvom alternatívnych kanálov aj tých, ktorí predtým získavali informácie len alebo čiastočne prostredníctvom papierových letákov. Obchodníci by napríklad mali pracovať na odstránení bariér ich prechodu na digitálne médiá. Štúdia však ukazuje, že v súčasnosti má stále zmysel ísť dvoma cestami, pričom existujú spôsoby, ako ísť príkladom udržateľnosti s ekologickejšími alternatívami, ako napríklad produkovať letáky so zníženým počtom strán alebo v menšom formáte s nižšou spotrebou papiera.


Na mieru šité a užívateľsky prívetivé, PDF súbory nestačia


Pokiaľ ide o online ponuky, viac ako polovica všetkých používateľov oceňuje prehľadnosť všetkých kupónov a zliav („všetko na prvý pohľad“) a 47 percent oceňuje zamedzenie plytvania papierom. Pri digitálnych ponukách je obzvlášť dôležitá užívateľská prívetivosť: Nestačí poslať odkaz na webovú stránku predajcu, kde zákazníci musia znova zadať svoje PSČ, aby si následne stiahli PDF. Zákazníci očakávajú ponuky šité na mieru, oceňujú vyhľadávacie funkcie, či aplikácie s modernými funkciami. Maloobchodníci preto potrebujú komplexne porozumieť preferenciám svojich zákazníkov a tomu, ako ponuky komunikovať v užívateľsky príjemnej digitálnej forme.


Poznámka:
V rámci štúdie o FMCG a nepotravinovom trhu analyzovala GfK nákupné správanie vychádzajúc z dát spotrebiteľského panela GfK a reprezentatívneho prieskumu na vzorke 1 500 respondentov. Spotrebiteľský prieskum sa uskutočnil medzi septembrom a októbrom 2022. Správa poskytuje celkový obraz o aktuálnom vývoji trhu a čitateľoch reklamných prospektov. Obsahuje profilovanie pre každú cieľovú skupinu vrátane profilu digitálneho používania. Ukazuje, ako fungujú akcie pre rôzne produktové skupiny v maloobchodných reťazcoch. Štúdia tiež poskytuje pohľad na postoje kupujúcich v súvislosti s nákupom, kvalitou, inováciami, médiami a online prostredím.


Zdroj: GfK

Foto: Pixabay

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk