Ako sa bude dariť obchodu v európskych kamenných predajniach?

Nominálne tržby v kamenných predajniach v 28 štátoch EÚ vzrastú v roku 2018 o 2,1 percenta. Očakáva to spoločnosť GfK. Trendy v jednotlivých skúmaných krajinách sa však líšia.

 

europa retail 2018 v

 

Zatiaľ, čo v krajinách ako je Francúzsko, Španielsko a Maďarsko sa očakáva rast reálnej hodnoty, v krajinách s nízkou mierou rastu bude vývoj vďaka mierne stúpajúcej inflácii menej priaznivý. Toto sú niektoré poznatky uvedené v novo publikovanej štúdii GfK o európskom maloobchode v roku 2018.


Okrem toho, že európske hospodárstvo čelí rôznym ekonomickým a politickým výzvam, čakajú ho tiež významné zmeny v dôsledku brexitu. Neistota ohľadne budúcich podmienok obchodovania s USA vyvoláva obavy z ich možného vplyvu na európsky vývoz. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, skúmala divízia Geomarketingu GfK, súčasnú a predpokladanú situáciu v maloobchode európskych krajín pomocou komplexnej analýzy kľúčových maloobchodných ukazovateľov. Štúdia GfK "European Retail in 2018", ktorú je možné si bezplatne stiahnuť, obsahuje analýzu trendov pre 32 európskych krajín, aj prognózu obratu na rok 2018 a ponúka tak užitočnú orientáciu pre maloobchodníkov, investorov a developerov projektov.


Kľúčové poznatky a závery


Kúpna sila. V roku 2017 bola priemerná kúpna sila každého obyvateľa 28 krajín EÚ 16,436 €. To predstavuje v porovnaní s predošlým rokom nominálne zvýšenie o 1,9 percenta. Zo všetkých členských krajín EÚ iba vo Veľkej Británii došlo k poklesu kúpnej sily (-1,5 percenta), čo je sčasti dôsledok devalvácie britskej libry. Ak necháme Veľkú Britániu bokom, rast z predošlých rokov pokračoval s tým, že nadpriemerné tempo rastu zaznamenali najmä krajiny strednej a východnej Európy.


Prognóza obratu v roku 2018. Maloobchodná sieť stratila časť trhového podielu v dôsledku rastúceho internetového obchodu, ale túto stratu dokázal v uplynulom roku vykompenzovať rast dopytu. Pre rok 2018 spoločnosť GfK predpokladá, že v 28 krajinách EÚ vzrastie nominálny obrat o +2,1 percenta, čo zodpovedá aj očakávanej miere inflácie. Vďaka pokračujúcemu zvyšovaniu príjmov si tak najúspešnejšie východoeurópske krajiny minulých rokov povedú najlepšie aj v roku 2018. GfK očakáva silné tempo rastu v Bulharsku (+ 5,3%), v Maďarsku (+ 6,0%), v Českej republike (+ 6,5%) a v Rumunsku (+ 7,5%).


Inflácia. S mierou inflácie 1,7 percenta v roku 2017 sa krajiny európskej 28 opäť priblížili cene spotrebiteľských cien stanovenej Európskou centrálnou bankou (ECB) +2,0 percent. Spotrebitelia v mnohých východoeurópskych krajinách, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch potýkali s defláciou, museli pri kúpe rovnakého tovaru siahnuť hlbšie do vreciek. Keďže ECB oznámila, že do roku 2019 nedôjde k zmene základných úrokových sadzieb, GfK predpovedá, že v roku 2018 sa bude maloobchod vyvíjať podobne ako v minulom roku. Očakáva sa zvýšenie cien v celej EÚ o 1,9 percenta. Čo je dôležité, táto predikcia nepredpokladá ďalšiu eskaláciu obchodného sporu medzi EÚ a Spojenými štátmi.


Predajná plocha. V roku 2017 došlo v skúmaných európskych krajinách k zväčšeniu absolútnej predajnej plochy. Jedinou výnimkou je Holandsko s -0,4 percentami. Iný obrázok však dostaneme pri pohľade na predajnú plochu na jedného obyvateľa. V polovici skúmaných krajín zostal tento ukazovateľ rovnaký, alebo sa dokonca znížil. Jeho hodnoty sa v rôznych krajinách EÚ veľmi líšia. Napríklad obyvatelia krajín Beneluxu (1,48 - 1, 64 m²) majú k dispozícii viac ako dvojnásobnú predajnú plochu než obyvatelia Rumunska (0,72m²).


Produktivita predajnej plochy. Rovnako ako v prípade ponuky predajnej plochy na obyvateľa sa v európskych krajinách líši aj produktivita predajnej plochy. Napríklad vo Švédsku tento ukazovateľ poklesol o -1,5 percenta na 6 000 €/m², čo je ale stále ešte vysoká hodnota. Tiež Belgicko zaznamenalo v roku 2017 pokles produktivity predajnej plochy, aj keď pokles bol relatívne malý, iba -1,1 percenta. V Maďarsku sa spomalil rast nadnárodných maloobchodných reťazcov v dôsledku reštriktívnych plánovacích predpisov aj ochranárskych tendencií. Vďaka tomu došlo len k veľmi obmedzenému rozvoju nových veľkoplošných maloobchodných predajní. Výrazný rast maloobchodného obratu podporil produktivitu predajnej plochy, ktorá za posledný rok vzrástla o +6,9 percent na 2 997 € / m². Dynamický rast produktivity predajnej plochy do istej miery vyvážil rast nájmov na piatich exponovaných trhoch komerčných nehnuteľností aj v ďalších východoeurópskych krajinách.


Poznámka: GfK analyzovala nasledujúce trhové ukazovatele pre celkovo 32 európskych krajín: kúpnu silu, maloobchodný obrat a maloobchodný podiel na celkových výdavkoch obyvateľstva. Štúdia tiež obsahuje prognózu maloobchodného obratu pre rok 2018, rovnako ako hodnotenie v segmente módy, ktorý mimo iného čelí silnému tlaku zo strany internetového obchodu. Publikácia skúma trendy spotrebiteľských cien, ponuku predajných plôch, produktivitu predajnej plochy a navyše obsahuje štvorstránkovú analýzu dopadu zmien nedeľnej otváracej doby v Maďarsku. Spoločnosť GfK vypočítava obrat a kúpnu silu v eurách na základe prognózy výmenného kurzu zverejnenej Európskou komisiou 9. novembra 2017. Redakčný termín bol apríl 2018.

 

Pripravil: dk
Zdroj: European Retail in 2018
Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk