Slováci sa zbavujú aj nábytku, najčastejšie postelí a sedačiek

Dáta z najnovšej odpadovej štúdie IKEA , ktorá bola realizovaná v spolupráci s medzinárodnou spoločnosťou orientujúcou sa na cirkulárne odpadové hospodárstvo Cyrkl, poukazujú na predpoklad, že Slováci sa každoročne zbavia v priemere až 239 735 ton dreveného a objemného odpadu z komunálnej sféry.

 

IKEA druhy zivot nabytku v 

Z toho 69 954 až 134 325 ton tvorí práve odpadový nábytok na báze dreva. V prepočte na obyvateľa to je 12,9 až 24,7 kg odpadového nábytku. Alarmujúcou správou je však najmä to, že 7 700 až 45 800 ton z toho tvorí nábytok, ktorý je ešte použiteľný. Život tohto nábytku tak úplne zbytočne končí až príliš často na skládke či na zberných dvoroch. Prieskum odhalil, že najčastejšie sa respondenti zbavujú nábytku preto, že si zaobstarali nový (40 %).


Dáta Štatistického úradu SR, DATACUBE a PRODSLOV uvádzajú, že celkovo sa na Slovensku v roku 2021 vyprodukovalo 91 150 ton nábytku. Z tohto objemu sa istá časť, samozrejme, exportovala aj do zahraničia. Väčšie množstvo nového nábytku však pravidelne importujeme k nám. Na území Slovenskej republiky sa tak ročne predá približne 254 062 ton nového nábytku, čo predstavuje 46,7 kg nábytku na osobu za rok.


Mladí ľudia vidia v poškodenom nábytku potenciál


Okrem toho, že Slováci sa najčastejšie zbavujú starého nábytku preto, že si zaobstarali nový, deklarujú aj to, že ďalším dôvodom na zbavenie sa nepotrebného nábytku je napríklad to, že je nábytok už starý (35 %), prípadne poškodený (27 %). Rekonštrukciu obydlia uvádza ako dôvod celkom 24 % opýtaných a sťahovanie sa 11 %. Respondenti mali možnosť na otázku „Prečo ste sa naposledy zbavili nábytku?“ uviesť viacero odpovedí.


Zaujímavosťou je, že respondenti vo veku 18 – 29 rokov sa oproti priemerným hodnotám v iných vekových kategóriách podľa prieskumu zbavujú poškodeného nábytku najmenej často (20 %). Toto zrejme súvisí s ich životným štýlom a môžeme predpokladať, že aj s nižším finančným príjmom.


Z prieskumu vyplýva, že vo všeobecnosti sa Slováci najviac zbavujú postelí a pohoviek (25 %), stoličiek (22 %), veľkých šatníkov (19 %), malých skriniek (18 %) a kresiel (13 %). Naopak, v najmenšej miere sa zbavujú záhradného nábytku (5 %), detských postieľok (7 %) a vešiakov (8 %).


Rozdiely v správaní sú medzi pohlaviami aj rôznymi vekovými skupinami. Ženy sa oproti mužom zbavujú významne častejšie postelí a, naopak, muži kresiel. Mladší ľudia vo veku od 18 do 39 rokov sa zbavujú najčastejšie detských postieľok, ľudia starší ako 50 rokov sa vo významnej miere zbavujú najmä pohoviek, kresiel, jedálenských stolov a kuchynských liniek.


Darovanie


Najčastejšie sa Slováci zbavujú nábytku jeho darovaním (32 %), následne využívajú službu odovzdania v recyklačnom centre alebo na zbernom dvore (21 %), predaj online (16 %) alebo nepotrebný nábytok presťahujú do garáže či pivnice (14 %). Naopak, v najmenšej miere je nábytok odovzdávaný späť výrobcovi/predajcovi (1 %). K nevhodnému spôsobu zbavovania sa nábytku (vyhodenie do zbernej nádoby na komunálny odpad, prípadne položenie k stojisku kontajnerov na komunálny odpad) sa priznalo 8 % Slovákov.


Podľa prieskumu až 8 % Slovákov, ktorí v minulosti vyhodili nábytok do zbernej nádoby na komunálny odpad, prípadne ho položili k stojisku kontajnerov na komunálny odpad, tak urobili, pretože to bol najjednoduchší a najrýchlejší možný spôsob zbavenia sa odpadu (39 %) alebo takto využili každoročný zber odpadu (30 %). Až štvrtina opýtaných uvádza, že nemali možnosť prepraviť nábytok na vzdialenejšie miesto, veľkoobjemový kontajner nebol dostupný (28 %) alebo zberný dvor je príliš ďaleko (10 %).


Slováci, ktorí sa zbavujú nábytku nevhodnými spôsobmi zároveň priznávajú, že nerozmýšľali nad inými možnosťami (5 %), ani ich nehľadali (8 %), prípadne o iných možnostiach nemali dostupné informácie (5 %).


IKEA inšpiruje ľudí, aby dopriali nábytku druhý život


Spoločnosť IKEA v minulosti spustila koncept oddelenia Druhý život nábytku, v rámci ktorého zákazníkom poskytuje použitý nábytok za zvýhodnenú cenu či náhradné diely k nábytku zadarmo. Realizuje aj množstvo tematických vzdelávacích aktivít a workshopov pre členky a členov IKEA Family.


„Naším cieľom je v čo najväčšej možnej miere eliminovať vznik odpadu. Už niekoľko rokov motivujeme naše zákazníčky a našich zákazníkov, aby sa pridali k našim iniciatívam a prispievali k lepšej budúcnosti spolu s nami. Ak sa namiesto vyhadzovania nepotrebného nábytku zameriame na jeho opravu, vylepšenie alebo opätovný predaj, môžeme spolu dosiahnuť pozitívnu zmenu,“ hovorí Agnesa Mračková, sustainability leader pre IKEA Slovensko.


IKEA zároveň postupne prechádza na plne cirkulárny model, čo znamená, že na produkciu výrobkov bude čoskoro používať výhradne recyklované či obnoviteľné materiály. „Zaviazali sme sa, že do roku 2030 budú všetky naše výrobky vyrobené z recyklovaných alebo obnoviteľných materiálov. Veľmi nám záleží na tom, aby naše výrobky, ktoré si zákazníci privezú domov, vydržali čo najdlhšie, alebo aby ich bolo možné znovu použiť na iný účel,“ dodáva A. Mračková.


Nábytok IKEA môže záujemca odviezť do obchodného domu IKEA alebo ho môžete darovať do ReUse centier.


„IKEA je značka s veľkým dosahom, a preto chceme byť lídrom v oblasti udržateľného a zároveň dostupného životného štýlu. Neudržateľná spotreba je veľkou výzvou tejto doby a my chceme nielen poukazovať na problém, ale aj ponúkať riešenia. Rozvíjame rôzne cirkulárne služby, avšak pri ich nastavovaní potrebujeme pracovať s reálnymi dátami. Štúdia, ktorá by kvantitatívne aj kvalitatívne skúmala, ako ľudia nakladajú s nábytkom, ktorý už nepotrebujú, však doteraz na Slovensku chýbala,“ dodáva A. Mračková.


Zdroj a foto: IKEA

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk