Inflácia zatriasla obsahom nákupných košíkov

Menej čerstvého mäsa, rýb a ovocia, lacnejšie produkty alebo menej elektroniky. V časoch prudko stúpajúcich cien potravín spotrebitelia nakupujú viac produktov, ktoré napodobňujú tie značkové, pretože obdobné obaly pozitívne ovplyvňujú názory spotrebiteľov na základný výrobok.

 

inflacia kosiky v

 

Podľa prieskumu, ktorý pre Spoločnosť ochrany spotrebiteľov realizovala agentúra Focus v marci 2023, kvôli rastúcim cenám v maloobchodnej sieti v minulom roku zmenilo svoje nákupné správanie pri potravinách deväť z desiatich opýtaných a tieto zmeny majú rôzne podoby.


Značkový a neznačkový tovar


Viac ako tri štvrtiny opýtaných kupuje podľa tohto prieskumu častejšie akciový tovar (78%) a dve tretiny opýtaných kupujú lacnejšie značky výrobkov (63%). Zaujímavým zistením je aj to, že takmer polovica opýtaných kupuje menej rýb (46%), menej mäsa nakupujú štyria z desiatich opýtaných (41%). Nákup menšieho množstva jedla deklarovalo až 45% opýtaných. Viac ako tretina opýtaných kupuje menej ovocia a zeleniny (35%).


Kvôli rastúcim cenám v predajniach v minulom roku priznáva väčšina respondentov aj ďalšie zmeny vo svojom spotrebiteľskom správaní. Len 14% opýtaných sa vyjadrilo, že žije rovnako ako predtým, neobmedzili sa ani neodložili nejaké nákupy, nemenili spotrebiteľské správanie. Viac ako dve tretiny opýtaných obmedzili návštevu reštaurácií a barov (69%), šesť z desiatich opýtaných si kupuje menej oblečenia (63%), viac ako polovica opýtaných zmenila svoje dovolenkové plány (58%), polovica opýtaných odložila nákup elektroniky alebo domácich spotrebičov (49%), viac ako štvrtina opýtaných odložila návštevu lekára, zubára, kúpu nejakých zdravotníckych pomôcok (28%). Dve tretiny opýtaných kupujú lacnejšie značky výrobkov (63%).


„Podobné prieskumy realizovali už naši kolegovia v zahraničí, preto sme očakávali, že ak sa v roku 2022 výrazne uskromnili gurmáni ako Francúzi, nebude to iné ani u nás. Kým v iných krajinách však už dávno vznikli programy napríklad na podporu konzumácie ovocia a zeleniny pre matky s deťmi či seniorov, u nás žiadnu cielenú pomoc v tejto oblasti nevidieť,“ skonštatovala Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov.


Skúsenosti s napodobeninami


Nielen v dôsledku vyšších cien a zvýšených výdavkov domácností majú slovenskí spotrebitelia čoraz viac skúseností s napodobeninami značkových výrobkov (v angličtine označených ako look-a-likes), teda takých výrobkov, ktoré sa výrazne podobajú celkovému vzhľadu známych značiek kombináciou charakteristických vizuálnych znakov, ktoré sú vlastné pôvodnému výrobku (Falkowski a kol., 2015).


Schopnosť rozlíšiť značkový výrobok od neznačkového deklarovala v prieskume polovica opýtaných (50%). Viac ako tretina dáva pri nákupoch prednosť neznačkovým alebo privátnym produktom (35%). Viac ako štvrtina (27%) opýtaných sa priznala, že si v obchode omylom kúpili napodobeninu značkového výrobku namiesto originálnej značky, ktorú plánovali pôvodne kúpiť. Skúsenosť s vedomým nákupom napodobeniny značkového výrobku má viac ako polovica opýtaných. Konkrétne, 14% opýtaných pravidelne nakupuje napodobeniny a ďalších 24% ich nakupuje zriedkakedy. Približne pätina opýtaných ich tiež kupuje, ale len vtedy keď nenájde želanú originálnu značku (18%).


„Značka je pri výrobku nositeľom inovácie a zodpovednosti, podpisom, na ktorý sa môže spotrebiteľ odvolať. Ak niekto využíva vonkajšie vlastnosti značiek – tvar, fonty, farebnosť, vytvára u zákazníka podvedomý odkaz na to, že toto je tá známa značka. Pôvodný výrobca však s touto napodobeninou nemá nič spoločné,“ hovorí Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky.


Lacnejší a menej kvalitný tovar


Z prieskumu ďalej vyplýva, že väčšina opýtaných je presvedčená, že napodobenina je vždy alebo väčšinou lacnejšia než originálny značkový produkt (61%). Takmer polovica opýtaných je presvedčená, že napodobenina je vždy alebo väčšinou menej kvalitná ako originálny značkový produkt (47%). Viac ako polovica opýtaných nepovažuje za problém, že sa v obchodoch okrem značkových výrobkov objavujú aj napodobeniny, ktoré svojim obalom pripomínajú značkový výrobok, ale majú inú kvalitu a zloženie (55%).


„Zistenia z tohto prieskumu sú pre nás dôkazom, že povedomie o duševnom vlastníctve na Slovensku je relatívne nízke a aj značkoví výrobcovia musia v tomto ohľade prebrať zodpovednosť do svojich rúk,“ dodáva Ľ. Tuchscher.


„Pre 27% spotrebiteľov, ktorí si napodobeninu kúpili omylom, a teda sa stali obeťou nekalej obchodnej praktiky, pretože si chceli kúpiť značkový výrobok, musí byť možné preukázať, že boli uvedení do omylu a žiadať nápravu. No spotrebitelia, ktorí tieto výrobky nakupujú aj s vedomím, že sú menej kvalitné, pretože automaticky očakávajú, že sú lacnejšie, by mali vedieť, že to vôbec nie je pravidlom. Kompromisy v neprospech zdravia seba a svojej rodiny ich tak môžu vyjsť drahšie, ako si mysleli, “ dodáva P. Čakovská.


redakcia
Zdroj: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, Slovenské združenie pre značkové výrobky.


Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk