NATUR-PACK vyhľadáva firmy, ktoré si neplnia zákonné povinnosti

Patríte medzi podnikateľov, ktorí majú povinnosť prispievať na triedený zber? S nami to zistíte.

 

naturpack hladame vyrobcov v

 

Triedený komunálny zber, prepravu a nakladanie s odpadmi financuje skupina podnikateľov, ktorá je definovaná v Zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon o odpadoch. Trochu zavádzajúco sa označuje, ako „výrobcovia“. V skutočnosti ide o všetky subjekty, ktoré uvádzajú na trh vybrané produkty, obaly, elektrozariadenia, batérie a akumulátory. Reálne môže ísť napríklad o menšiu predajňu, novinový stánok, kvetinárstvo, drogériu, mäsiarstvo ale aj o veľkú sieť predajní, distribútorov, výrobcov a podobne.

 

Kto?

 

Podľa zákona o odpadoch má každý, kto uvádza na trh Slovenskej republiky viac ako 100 kg napríklad plastových obalov ročne, prispievať alikvótnou čiastkou na triedený zber komunálnych odpadov. Túto povinnosť si plní prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

 

Prečo?

 

Za každý obal, produkt, obal na produkte či výrobok, ktorý po doslúžení patrí do triedeného zberu je zodpovedný znášať náklady až do momentu jeho recyklácie subjekt, ktorý ho uviedol na trh. Teda ten, ktorý ho predal konečnému spotrebiteľovi.

 

Ako?

 

Napríklad uzatvorením zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Tá za neho kolektívne splní viacero povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona o odpadoch.

 

Čierni pasažieri v systéme

 

Z vyššie uvedeného nám vyplýva jasná rovnica. Máme pomyselný účet za triedený zber komunálnych odpadov, ktorý sa delí medzi podnikateľov, výrobcov, distribútorov a pod.

 

Až tisíce firiem

 

Uvádzaným povinnostiam zo zákona o odpadoch sa na slovenskom trhu vyhýbajú odhadom tisíce firiem. Stovky z nich každoročne odchytí tím profesionálov z OZV NATUR-PACK.

 

Ak sa povinnosti finančne prispievať skupina podnikateľov vyhýba, poctiví podnikatelia hradia aj ich podiel. Dochádza tu k značnému nezvýhodneniu.

 

Preto sa organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK rozhodla aktívne vyhľadávať a informovať podnikateľov, výrobcov, distribútorov a pod. o ich povinnostiach. A sme v tom úspešní. Od roku 2016 sme do našej organizácie priviedli už viac ako 3000 spoločností.

 

Našli ste sa v riadkoch vyššie? Stotožňujete sa aj vy s uvádzaným popisom podnikateľa? Overte si svoje povinnosti jednoducho, vyplnením nezáväzného dotazníka na webovej stránke www.naturpack.sk, nájdete ho na tomto odkaze: https://www.naturpack.sk/sluzby/vyrobcovia/obaly/dotaznik/.

 

Byť zodpovedný je základom každého profesionála

 

Výrobcov, dovozcov, predajcov atď., ktorí si neplnia povinnosti, by sme mohli nazvať rôzne. My sme si požičali pojem zo športového žargónu, a to freerider – teda ten, ktorý sa vezie zdarma. V slovenčine poznáme aj príznačné pomenovanie, a to čierny pasažier.

 

Zdroj a foto: NATUR-PACK

 

PR

 

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk