Fairtradovými skokanmi sú bavlna, trstinový cukor a čaj

Predaje tovaru s etickou certifikáciou Fairtrade v minulom roku na Slovensku kolísali. Napriek tomu celkové výsledky prekvapili, zvlášť pri niektorých komoditách.

 

fairtrade 623 v 

Skokanmi roka sa stali fairtradová bavlna, trstinový cukor a čaj. Najviac na predané množstvo sa však u nás predalo fairtradového kakaa. Pokiaľ ide o kávu, pri prepočte na šálky kávy vypil každý obyvateľ SR minulého roku v priemere vyše 10 káv typu espresso, ktoré boli pripravené z férovej suroviny. Fairtradový príplatok za tovar predaný v SR, teda peniaze navyše, ktoré pestovatelia vynakladajú na rozvoj komunít a zlepšenie efektivity pestovania, bol na úrovni 684 490 €.


Vyššia dôležitosť


„Výrazný rast predajov pri niektorých komoditách nás, samozrejme, teší. Predaj fairtradových výrobkov je pre pestovateľov z krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky v tomto čase ešte dôležitejší než inokedy. Fairtrade totiž pomáha posilňovať ich odolnosť proti krízam, či už ide o krízu klimatickú, alebo nečakané ekonomické výkyvy, aké predstavujú napríklad pandémia alebo aktuálny vojnový konflikt,“ vysvetľuje Lubomír Kadaně, riaditeľ Fairtrade Česká republika a Slovensko.


K zmienenej vyššej odolnosti pestovateľov a ich pripravenosti na krízu prispieva okrem iného garantovaná minimálna výkupná cena, dlhodobé kontrakty alebo už zmienený fairtradový príplatok, teda peniaze, ktoré dostanú nad rámec výkupnej ceny a využívajú ich tak na zvýšenie efektivity pestovania, ako aj na budovanie základnej infraštruktúry, ako sú zdroje pitnej vody alebo výstavba či vybavenie škôl. „Tieto prostriedky môžu navyše pestovatelia využívať aj na zavádzanie takých opatrení, ktoré im pomáhajú vyrovnávať sa s klimatickou zmenou. Príkladom je obmena kávovníkov alebo iných plodín za odolnejšie odrody,“ dodáva L. Kadaně.


Nárast predajov certifikovaného tovaru na Slovensku je podľa slov L. Kadaně výsledkom vplyvu viacerých faktorov: „Zvyšuje sa jednak skupina ľudí v SR, ktorí známku FAIRTRADE poznajú. Verím, že v tomto hrá úlohu aj osveta a vzdelávanie, ktoré Fairtrade robí. A ďalším faktorom je vysoká angažovanosť obchodníkov, ktorí fairtradové produkty zaraďujú do sortimentu, prípadne podporujú ich predaj. Ich motiváciou môže byť okrem iného aj to, že certifikácia Fairtrade im pomáha plniť niektoré povinnosti, ktoré im čoskoro bude stanovovať legislatíva.“


Vplyv zákazníkov


Spoločensky zodpovedné správanie od firiem do značnej miery očakávajú aj spotrebitelia. „Nadpolovičná väčšina, a to konkrétne 54 % Slovákov, považuje spoločenskú zodpovednosť firiem za dôležitý faktor pri výbere tovaru či služby. Viac než polovica populácie, a to konkrétne 57 %, je tiež ochotná si za spoločenský produkt priplatiť. 56 % Slovákov patrí do segmentu, ktorý nazývame "pohodlná väčšina". Títo ľudia majú pozitívny vzťah k udržateľnosti, snažia sa žiť udržateľne, ale nechcú príliš obmedzovať svoje zvyky a pohodlie," opisuje výsledky prieskumu udržateľného spotrebiteľského správania CSR & Reputation Research Martina Popenková, konzultantka Ipsos ESG a CSR.

 

fairtrade 623


Podiel fairtradovej kávy na celkovej spotrebe


Fairtradovej kávy, ktorá je akousi vlajkovou loďou Fairtrade, sa minulého roku na našom trhu predalo 473 ton, teda o 16 % menej než v roku 2021. Ide o hmotnosť nepražených zŕn, ktorá zodpovedá zhruba 378 t praženej zrnkovej kávy. Z tohto množstva fairtradovej kávy by sa dalo pripraviť viac než 54 miliónov šálok espressa. To pre lepšiu predstavu znamená, že každý obyvateľ SR vrátane nemluvniat vypil v roku 2022 vyše 10 šálok fairtradovej kávy. Vzťahujúc sa na celkovú spotrebu kávy v SR, ktorú udáva Slovenský štatistický úrad (2,8 kg na osobu a rok), je podiel fairtradovej kávy 2,5 % (oproti 3 % v roku 2021).


Medzi najväčších predajcov fairtradovej kávy na Slovensku patria Tchibo, OMV Slovenská republika v rámci konceptu Viva café a spoločnosť Miko káva. Fairtradovú kávu však ponúka aj viacero kaviarní a lokálnych pražiarní, napríklad pražiareň Cafezia.


Fairtradové kakao a cukor


Spotreba fairtradového kakaa v roku 2022 na slovenskom trhu bola na úrovni 1 909 t, prevažne vo forme čokolády, cukroviniek, zmrzlín a raňajkových cereálií. Lídrom v predaji fairtradového kakaa je v rámci Slovenska spoločnosť Lidl, nasleduje spoločnosť Kaufland. Tretím najväčším predajcom fairtradového kakaa bola minulého roku spoločnosť Gunz. Minulý rok však slovenský trh s fairtradovým kakaom zaznamenal celkový pokles o 18 %, a to aj napriek tomu, že v susedných krajinách, ako je ČR, Nemecko či Rakúsko, trh s fairtradovým kakaom aj minulého roku rástol.


Skokanom roka sa však stali predaje fairtradovej bavlny, ktorá zaznamenala nárast na úrovni 45 percent na 156 ton. Na prvom mieste je spoločnosť Lidl, ktorý ponúka svojim zákazníkom nákupné tašky z fairtradovej bavlny. Druhým najväčším predajcom je Brands Fashion, výrobca odevov. Tretím najväčším predajcom fairtradovej bavlny sa stala spoločnosť JFK distribution, ktorá dodáva bavlnené tašky z fairtradovej bavlny.


Fairtradového trstinového cukru sa minulého roku v SR spotrebovalo 113 ton (nárast o 40 %). Lídrom v tejto oblasti je spoločnosť Unilever, ktorá na slovenskom trhu predáva zmrzlinu Ben & Jerry’s s obsahom fairtradových surovín (okrem cukru ide napríklad o kakao a vanilku).


Skokový čaj, mierny rast banánov a ruží


Najväčší nárast, až o 690 % zaznamenal fairtradový čaj, ktorého sa minulého roku predalo na Slovensku 972 kg, viac než polovica bola v biokvalite. Najväčším predajcom tohto čaju bola za minulý rok spoločnosť Teekanne.


V roku 2020 sa na slovenskom trhu tiež objavili dve celosvetovo významné fairtradové komodity: banány a kvetiny. Rezaných fairtradových kvetín sa predalo 481 572 kusov (nárast o 5 %). Fairtradových banánov sa na Slovensku a v ČR predalo v minulom roku 724 ton (4 % nárast). Prvýkrát ich do predaja zaradil reťazec Kaufland, okrem toho ich zákazníci mohli nájsť aj v zmrzline Ben & Jerry’s spoločnosti Unilever.

 


Znalosť známky FAIRTRADE


Nezisková organizácia Fairtrade Česko a Slovensko si v máji tohto roku nechala od spoločnosti Median opäť po roku spracovať prieskum, v ktorom zisťovala znalosť certifikácie Fairtrade a známky FAIRTRADE. Pokiaľ ide o povedomie o známke FAIRTRADE, podľa výsledkov tohto prieskumu ju pozná 62 % slovenských spotrebiteľov, 28 % respondentov uviedlo, že presne vie, čo toto označenie znamená. Spontánnu znalosť tohto označenia prieskum zistil u 12 percent respondentov. Išlo o prvé najčastejšie spontánne uvádzané označenie informujúce o pôvode tovaru alebo zaručujúce naplnenie určitých podmienok pri výrobe (nižšia znalosť zaznamenala označenie Bio a tretie nasledovalo ISO).

 

Otázka mapujúca spontánnu znalosť značiek a certifikátov zameraných na zlepšenie pracovných podmienok v rozvojových krajinách aj tento rok potvrdzuje dominantné postavenie značky Fairtrade v tomto segmente, ktoré uviedla takmer pätina respondentov (18 %).


Zdroj, foto a infografika: Fairtrade Česko a Slovensko, z. s.

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk