Viaceré rastlinné alternatívy majú dvojnásobnú DPH

Produkty, ktoré súperia o rovnakého spotrebiteľa či spotrebiteľku a majú rovnaké použitie, majú významne rozdielnu štartovaciu pozíciu. Tak napríklad za mnohé rastlinné alternatívy platia nakupujúci v súčasnosti až dvojnásobnú DPH, ako za ich náprotivky živočíšneho pôvodu. Niektorí výrobcovia hovoria o znevýhodňovaní veľkej skupiny spotrebiteľov a spotrebiteliek.

 

rastlinne mlieko23 v 

Podľa prieskumu, ktorý pre Jem pre Zem vypracovala agentúra Focus v decembri 2022, 58 % opýtaných súhlasilo s tvrdením, že „Mäsové a mliečne výrobky by mali podliehať rovnakej sadzbe dane z pridanej hodnoty (DPH), ako ich rastlinné alternatívy.“ S týmto tvrdením nesúhlasilo 29 % opýtaných a takmer 13 % nevedelo odpovedať. Pozitívny pohľad na jednotné zdaňovanie týchto produktov prevládal naprieč celým politickým spektrom. Medzi voličstvom každej z 9 najčastejšie menovaných volebných strán (v čase prieskumu) bolo viac ľudí, ktorí s rovnakým zdanením súhlasili, než tých, ktorí s ním nesúhlasili. Aj medzi ľuďmi, ktorí neboli rozhodnutí, koho by volili, prevládal súhlas s rovnakou sadzbou DPH.


Potreba spravodlivejšej DPH


Na Slovensku sa na niektoré potraviny uplatňuje znížená 10 percentná DPH. Medzi takto zvýhodnené potraviny patria napríklad rôzne druhy mias a rybích produktov, mlieko a mnohé mliečne produkty, ale aj zelenina. Na druhej strane potraviny s rastlinným zložením, ktoré ľudia používajú rovnako, ako daňovo zvýhodnené živočíšne produkty, podliehajú 20 % sadzbe.


„Je nepochopiteľné, že u nás štát trestá vyššou DPH ľudí, ktorí trpia rôznymi potravinovými intoleranciami alebo alergiami, a rovnako aj tých, ktorí sa snažia kúpou rastlinných potravinových produktov dbať o životné prostredie alebo svoje zdravie,“ uvádza Marian Milec, manažér programu Jem pre Zem a dodáva. „Na Slovensku potrebujeme spravodlivú DPH, ktorá zabezpečí rovnaké podmienky všetkým spotrebiteľom a spotrebiteľkám.“


Nerovnocenné podmienky


Rastlinné alternatívy mliek, mliečnych produktov či mias si kupujú najčastejšie ľudia, ktorí konzumujú aj produkty živočíšneho pôvodu. V súčasnosti však za ne platia dvojnásobnú sadzbu DPH.


„V našom ponímaní majú obe tieto kategórie význam v stravovaní a vo výžive, a rovnako by mali mať aj rovnocenné podmienky na trhu. Aktuálny stav rozdielnej sadzby DPH považujeme za diskriminačný pre spotrebiteľov, ktorí vyhľadávajú produkty na rastlinnej báze zo zdravotných, etických či ekologických dôvodov, alebo pre spestrenie jedálnička,“ uvádza Marián Jánoš, riaditeľ Danone pre Českú republiku a Slovensko.


Podľa M. Jánoša by sa zmena DPH mala prejaviť aj v peňaženkách nakupujúcich. „Zníženie sadzby DPH z aktuálnych 20 % na 10 % má byť benefitom práve pre spotrebiteľa vďaka poklesu predajnej ceny. V tejto oblasti už existuje skúsenosť z roku 2020, kedy došlo k zníženiu sadzby DPH v niektorých kategóriách potravín, čo bolo automaticky premietnuté do zníženia spotrebiteľských cien a nasledované rastom spotreby vo väčšine dotknutých kategórií.“
O znevýhodňovaní spotrebiteľov a spotrebiteliek hovorí aj Milan Pašmík, predseda predstavenstva slovenskej firmy McCarter. „Vyššia DPH objektívne diskriminuje vegánov, ale aj ľudí s mliečnymi intoleranciami, ktorých je medzi nami viac ako 60 %, cenovo týmto znevýhodňujeme práve ľudí, ktorí majú snahu zdravšie sa stravovať.“


Dvojaká sadzba DPH môže viesť k neférovým podmienkam na trhu. „Kategória produktov na rastlinnej báze má v porovnaní s mliečnymi výrobkami vážnu nevýhodu v podobe vyššej DPH a Slovensko v porovnaní s vyspelým svetom vytvára bariéru pre podporu zdravšieho spôsobu života,“ upozorňuje M. Pašmík.


S jednotným zdaňovaním mäsa, mliečnych produktov a ich rastlinných alternatív súhlasí na Slovensku až dvojnásobne viac ľudí v porovnaní s tými, čo s jednotnou DPH nesúhlasia. Napriek tomu aj naďalej platia spotrebitelia a spotrebiteľky dvojnásobnú DPH za rastlinné potravinové produkty.


redakcia
Ilustračné foto: Pixabay

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk