Pri Senci vyrastie prvá väčšia slovenská aquaponická farma

Aquapónia patrí k pojmom, ktoré sú v poslednej dobe častejšie skloňované v súvislosti s produkciou čerstvých potravín. O čo presne ide a ako sa tento trend zaužíval na Slovensku? Hovorili sme s Michalom Fojtíkom, konateľom spoločnosti Future Farming.

 

Michal Fojtík

 

Pojem aquapónia bol zavedený v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, napriek tomu je viac skloňovaný v súčasnosti. Čo toto moderne znejúce slovo označuje?


Ide o integrovaný systém produkcie potravín, ktorý spája chov rýb s pestovaním rastlín bez pôdy. Slovo aquaponia sa skladá z dvoch hlavných zložiek tohto systému – aquakultúry a hydropónie.


Pri bližšom štúdiu histórie tohto vysoko perspektívneho spôsobu získavania potravín narazíme na dve teórie. Podľa prvej informácie o využívaní aquaponických princípov pochádzajú zo Strednej Ameriky, ešte z dôb života Aztékov. Tí sa usídlili v blízkosti jazier a obmedzený priestor pre pestovanie poľnohospodárskych plodín vyriešili stavbou akýchsi rákosových pltí na vodných hladinách. Nazývali ich slovom „chinampa“. Fungovalo to tak, že povrch pokryli vyťaženým bahnom zo dna jazera a doň sadili úžitkové rastliny. Korene rastlín následne prerastali cez dno a z jazernej vody čerpali potrebné živiny. Tieto netradičné pestovateľské plochy charakterizovali veľmi vysoké výnosy čo následne umožnilo Aztékom intenzívne rozvíjať svoju civilizáciu.


Druhá teória hovorí o tom, že už tisícky rokov pred našim letopočtom sa v starovekej Číne umiestňovali ryby do ryžových polí. Postarali sa tu o ich hnojenie a vyššie výnosy, zároveň likvidovali larvy komárov, ktoré by sa inak priveľmi množili, rozširovali choroby a znepríjemňovali obyvateľom a pestovateľom život.

 

auquaponia

 

Aktuálne ide o silnejúci trend, ktorý má už ale úplne podobu a opiera sa o najmodernejšie technológie. Ktorá krajina sveta sa v tejto oblasti dostala najďalej?


Najväčší rozvoj a rozmach zaznamenala aquapónia v Spojených štátoch, Austrálii a špičkou sú dlhodobo Izraelci. Pôvodne bola auqapónia motivovaná kritickým nedostatkom vody a hnojív. V súčasnosti je však už hnací motor aquaponického priemyslu iný. V poslednej dekáde zažíva táto oblasť produkcie potravín obrovský rozmach.

 

Koľko fariem sa na Slovensku, prípadne v okolitých krajinách, aquapónii venuje?


Na Slovensku funguje zatiaľ len pár desiatok menších hobby alebo výskumných fariem, viac menej bez väčšieho produkčného potenciálu. Zaujímavá je farma HANDLOVÁ, ktorá sa môže pochváliť významnou produkciou sumčeka afrického, zároveň prevádzkuje skleníky so zeleninou. Nejde však o aquapóniu v pravom slova zmysle, ale o hydropóniu a recirkulačný systém chovu rýb.

 

aquaponia

 

Prvá väčšia aquaponická farma bude fungovať v Senici, momentálne je vo výstavbe. Dokončenie a plná prevádzka sa odhaduje na október 2021. Plánovaná produkcia aquaponických produktov je 400 ton rýb a 300 ton zeleniny. V nadväznosti na túto realizáciu budú postupne vznikať na Slovensku ďalšie farmy.

 

Môže byť menšia aquaponicka farma súčasťou maloobchodnej prevádzky? Pred istým časom som mal možnosť na jednej svetovej výstave takýto modelový koncept vidieť.


Áno je to možné, dokonca sa veľmi skoro objavia aj v tomto regióne prvé predajne vybavené touto technológiou.

 

Aké prednosti má tento spôsob získavania rýb a čerstvej zeleniny? Aké sú naopak nevýhody?


Hlavnou prednosťou je kontinuálny chov rýb s pestovaním rastlín. Ryby svojimi metabolickými pochodmi vytvárajú živiny, ktoré by inak bolo potrebné dodávať rastlinám pre ich optimálny rast. Za bežných okolností by to samozrejme stálo nemalé finančné prostriedky.

 

auquaponia


Rastliny spolu s baktériami eliminujú všetky nečistoty a nežiadúce látky obsiahnuté vo vode, čím minimálne zaťažujú životné prostredie. Perfektne nahrádzajú biofiltre, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou iných recirkulačných systémov. Vypestované rastliny z týchto systémov nie sú umelo prihnojované ani chemicky ošetrované. Ide o čisto organickú produkciu.

 

 

 

„Aquapónia je šetrná k životnému prostrediu a využíva prirodzené kolobehy v prírode. Výsledkom sú vysoko kvalitné potraviny získané prírodnou cestou.“

 


Ďalšou výhodou sú v prípade chovu rýb minimálne nároky na dostupnosť zdroja vody. Je to obmedzené len na prípadné doplnenie vyparenej vody, havarijné úniky alebo na nutnosť výmeny časti vody z dôvodu jej nevhodného chemického zloženia. Tiež nepretržitý prísun živín k pestovaným rastlinám, čo ich následne stimuluje k rýchlemu rastu. Rovnako ako aj neustále zavlažovanie.

 

Oproti tradičným hydroponickým systémom charakterizuje aquaponické systémy vyššia produkcia. Samotným rybám totiž nehrozia takmer žiadne zdravotné riziká spôsobené kontamináciou prítokovej vody parazitmi alebo inými pôvodcami ochorení. Tieto systémy je zároveň možné vďaka nulovým nárokom na kvalitnú pôdu využívať aj v oblastiach, kde je iné poľnohospodárske hospodárenie vplyvom nepriaznivých podmienok vylúčené. V neposlednom rade je ich prednosťou aj nižší nárok na veľkosť zastavanej plochy pozemku. V súčasnosti sa dokonca naskytá možnosť stavby týchto systémov priamo v mestách a zastavaných oblastiach (napríklad na plochých strechách domov).


auquaponia04

 

Určitou nevýhodou sú vyššie obstarávacie a prevádzkové náklady. Rovnako je potrebná kvalitná dostupnosť elektrického prúdu. Rast rýb je obmedzený iba na kŕmenie špeciálnymi kŕmnymi zmesami. Nevyhnutná je tiež každodenná prítomnosť kvalifikovaného dozoru. Z týchto dôvodov je potrebné zvoliť finančne atraktívne plodiny a druhy rýb, ktoré prípadné finančné straty znížia.

 

Aké produkty môžu pochádzať z takejto farmy?


Základom je listová zelenina a vybrané druhy rýb (napríklad tilapia nilská, sumček africký). Tieto sú menej náročné na chov a ich produkcia je menej riziková. Samozrejme postupne sa rozširuje sortiment produktov aquaponického farmárčenia o ďalšie. Ide to ruka v ruke s rastúcim výskumom v tejto oblasti a prenosom teoretických poznatkov do praxe.

 

Čo je predpokladom k tomu, aby bola aquaponická farma úspešná?


Je to najmä kvalifikovaný personál, stabilný a lacný zdroj energie a tiež zdroj kvalitnej, nekontaminovanej vody.

 

auquaponia

 

Ako je auqapónia vnímaná vo svete? 


Zatiaľ sa na aquapóniu prihliada len ako na novinku, ktorá má ale obrovský potenciál. Vznikajú prvé priemyselné farmy a čaká sa na ich výsledky. Akonáhle dôjde k preklenutiu tohto obdobia, stane sa aquapónia neoddeliteľnou súčasťou poľnohospodárstva. Je to dané benefitmi, ktoré prináša a súčasne aj problémami, ktoré aktuálny systém produkcie potravín rieši (klimatické zmeny, nedostatok vody a kvalitnej pôdy, chemikalizácia pôdy, logistika a pod.).

 

 

Pripravil: Daniel Košťál
Foto: Future Farming

Video

Hašlerky oslavujú 100 rokov

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW