Nestlé zintenzívňuje kroky pre budúcnosť bez odpadu

Otázka obalov a odpadov z nich je v súvislosti s iniciatívami na podporu udržateľného rozvoja pre spoločnosti veľkou výzvou. Potravinový gigant Nestlé vyslovil záväzok mať do roku 2025 100 % obalov recyklovateľných alebo opätovne použiteľných.

 

nestleobaly v

 

 

Pre bezpečnosť a zachovanie kvality potravín, ich ochranu pri distribúcii, aj kvôli predĺženiu trvanlivosti a zníženiu potravinového odpadu sú obaly nevyhnutné. Pri nakladaní s nimi sa však vynára stále pálčivejšia otázka, a to ako znížiť zaťaženie planéty.


Spoločnosť Nestlé predstavila nedávno niekoľko iniciatív, ktoré smerujú k budúcnosti bez odpadu. Momentálne je až 87 % obalov používaných spoločnosťou Nestlé recyklovateľných alebo opakovane použiteľných, pri plastových obaloch sa firma dostala na 66 %.


„Urobili sme pokroky na ceste transformácie smerujúcej k budúcnosti bez odpadu, ale vieme, že nás čaká ešte veľa práce. Ako celosvetovo najväčší výrobca potravín a nápojov máme odhodlanie využiť našu veľkosť na riešenie problematiky odpadov z obalov všade tam, kde pôsobíme,“ uvádza Véronique Cremades-Mathis, Global Head of Sustainable Packaging Nestlé.


Vývoj nových obalov


Tím 50 vedcov v Nestlé Institute of Packaging Sciences, ktorý je prvým inštitútom svojho druhu v potravinárskom priemysle, momentálne pracuje na vývoji a testovaní nových obalových riešení. Pomáha urýchliť úsilie spoločnosti pri zavádzaní funkčných a udržateľnejších obalových riešení na trh. Výsledkom vedeckej práce sú znovu naplniteľné a opakovane použiteľné obaly, zjednodušené obalové materiály, či zvýšenie pomeru recyklovateľných zložiek v obaloch spoločnosti Nestlé.

 

Maggi TW LI


Iniciatívy a investície smerované do tejto oblasti sa už premietli do viacerých inovácií. Populárna cukrovinka, čokoláda Smarties, je napríklad vo Veľkej Británii k dispozícii v recyklovateľnom papierovom obale. Rovnako tak aj kakaový prášok Nesquik a tyčinky Yes!. Snahu spoločnosti využiť pri balení viac papiera vidno aj na francúzskom trhu, kde sa papier začal používať na balenie prémiových bio bujónov. Tie pre francúzsky trh vyrába slovenský závod Nestlé v Prievidzi. Papierový obal nahradil predtým používaný viacvrstvový laminát, ktorý obsahoval alumínium.


Začiatkom tohto roka spoločnosť Nestlé predstavila jedinečný jednozložkový obalový materiál pre produkty detskej výživy, ktoré sú predávané pod značkou Gerber a Piltti. „Sme hrdí, že sme našli riešenie pre recykláciu kapsičiek do ruky používaných v segmente detskej výživy. Štartujeme ho v USA a Fínsku pre dva produkty, ale našim cieľom je postupne ho rozšíriť na všetky produkty tohto druhu na globálnej úrovni,“ hovorí Thierry Philardeau, Head of the Nutrition Strategic Business Unit.


Spoločnosť Nespresso zase predstavila nové kapsuly vyrobené z 80 % recyklovaného hliníka, čo je takisto dôležitý krok k dosiahnutiu cirkulárnej ekonomiky v tomto segmente.

 

nespresso


Formovanie budúcnosti bez odpadu


Vývoj alternatívnych a udržateľných obalov v spoločnosti Nestlé dopĺňa aj skúmanie možností predaja výrobkov bez obalov. Vo Švajčiarsku spustila bezobalový predaj produktov Petcare a Nescafé pomocou výdajného systému, ktorý vyvíja český startup MiWA.


Plastovú neutralitu sa v auguste 2020 podarilo dosiahnuť spoločnosti Nestlé Philippines. Zhromaždila a spracovala rovnaké množstvo plastu, aké je obsiahnuté v predaných výrobkoch, tým zabránila ďalšiemu toku plastov na skládky a do oceánov.


Nestlé takisto identifikovala 20 krajín, v ktorých vzniká viac ako 50 % plastového odpadu spoločnosti, kde plánuje pracovať na zlepšení miery recyklácie a infraštruktúry. Rovnako zaujímavý z hľadiska ochrany životného prostredia je aj projekt STOP, v rámci ktorého Nestlé pomáha znižovať znečistenie oceánov plastmi v Indonézii. V Austrálii sa zase pustila do procesu zberu, triedenia a spracovania mäkkých plastov.

 

Vzdelávanie a podpora udržateľného spotrebiteľského správania


Tretím pilierom, na ktorom stojí záväzok Nestlé v oblasti obalov, je program vzdelávania a podpory spotrebiteľského správania v smere nakladania s obalmi. Spoločnosť zavádza odbornú prípravu pre viac ako 290 tisíc vlastných zamestnancov, pracuje na školských programoch, v Taliansku zaviedla digitálnu platformu, ktorá má spotrebiteľom pomôcť správne triediť odpad z obalov, no nemenej zaujímavé sú aj pilotné iniciatívy opätovne naplniteľných obalových riešení, ktoré ponúkajú nový zážitok z nakupovania.


30. septembra zároveň štartuje Nestlé Creating Shared Value (CSV) Prize. V spolupráci s neziskovou organizáciou ASHOKA odovzdá Nestlé celkom 250 000 CHF pre grantové programy, ktoré prinesú systémové zmeny v oblasti alternatívnych dodávateľských systémov či v boji s plastovým odpadom.

 

redakcia

Zdroj a foto: Nestlé

 

PR

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk