Trendy sa dotýkajú aj sortimentu zemiakov

Zemiaky patria k obľúbeným a často nakupovaným plodinám. Ich priemerná spotreba však u nás klesá, pritom ponúkajú veľa nových a zaujímavých možností.

 

zemiaky clanok v

 

 

Priemerná spotreba zemiakov na Slovensku predstavovala v roku 1993 na osobu a rok 89 kg. V roku 2018 to už bolo len 49,8 kg. Z toho spotreba skorých zemiakov na jedného obyvateľa bola 3,55 kg. Medziročne išlo o zvýšenie o 15,5%. Kým priemerná ročná spotreba zemiakov sa na Slovensku za posledných desať rokov dostala na úroveň 48,9 kg, v susednom Česku dosiahla 68 kg a v Rakúsku 49,5 kg.

 

Vysadené zemiaky


„Výmera pestovateľských plôch, na ktorých sú vysadené zemiaky na konzumáciu, u nás osciluje každoročne na úrovni približne 8000 ha. Skoré zemiaky z toho zaberajú plochu zhruba 800 ha. V roku 2018 sme na Slovensku vypestovali 14.626 t skorých zemiakov a 147.726 t ostatných, konzumných zemiakov. Aktuálne sa u nás pestuje 60 – 80 zemiakových odrôd. Najčastejšie ide o odrody Columba, Marabel, Gala, Mozart, Riviera, Monique, Georgina a Franceline. Žiadny pestovateľ si však v súčasnosti nemôže vysadiť veľké množstvo jednej odrody, pretože tieto sa v jednotlivých rokoch a v rôznych pôdach správajú inak. Pokles kvality v rámci jedného ročníka pri jednej z odrôd je vždy rizikom, preto treba mať v zálohe viacero možností,“ uvádza pre RETAIL magazin.sk Jozef Šumichrast, riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska.


Najviac zemiakov sa na Slovensku pestuje, ako ďalej vysvetľuje, okolo Senca, či Trnavy, kde sa na 20% plochy zemiakov vypestuje až 38% celkového množstva. Pestovatelia sa nachádzajú aj v okolí západoslovenských Trakovíc, niekoľko ich pôsobí na juhu Slovenska, tradiční pestovatelia sú tiež na Liptove a zopár je ich na východe Slovenska. „Produkciu zabezpečuje päť skupín producentov, tí sa čiastočne prelínajú s pestovateľmi, ktorí sú zapojení do existujúcich organizácií výrobcov zeleniny. Zameriavajú sa najmä na pranie a balenie čerstvých zemiakov,“ vysvetľuje J. Šumichrast.

 

Dovoz zo zahraničia


Sebestačnosť Slovenska, pokiaľ ide o zemiaky, v súčasnosti kolíše a reálne klesá. Sezóna už začala, na Slovensku máme dostatok zemiakov a preto nebude podľa slov J. Šumichrasta treba minimálne šesť mesiacov žiadne dovážať.
V hospodárskom roku 2018-19 záporné saldo zahraničného obchodu so surovými zemiakmi medziročne kleslo o 12,4 % v tonách, ale zvýšilo sa o 52,7 % vo finančnom vyjadrení. Dôvodom bola podľa vyjadrenia J. Šumichrasta vyššia jednotková cena dovozu nad cenou, za ktorú sa zemiaky vyviezli a to o 28,7 %. „Zemiaky sme doviezli za 0,54 €/kg a vyviezli za 0,42 €/kg,“ upresňuje.


Podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) sa v hodnotenom období, doviezlo 64,5 tis. t surových zemiakov, spolu v hodnote 35,0 mil. €, čo bolo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím menej o 8,7 % (t. j. o 6,2 tis. ton). Z celkového dovezeného objemu zemiakov bolo 6,9 tis. t skorých zemiakov, oproti predchádzajúcemu obdobiu ide o zvýšenie o 60,5 %. Ostatných zemiakov sa doviezlo, 52,3 tis. ton (pokles o 17,0 %) a sadiva zemiakov, 5,2 tis. ton (pokles o 1,9 %). Najvyššie záporné saldo bolo dosiahnuté s ostatnými zemiakmi ( -22 226,7 tis. €), nasledovali zemiaky na sadenie (-3 714,0 tis. €), zemiaky nové a skoré (-3 347,0 tis. €).


„V hospodárskom roku 2018-19 sa vo výrobkoch a polotovaroch doviezlo na Slovensko po konverznom prepočte 97,2 tis. t zemiakov (okrem zemiakov na výrobu škrobu), čo je medziročný pokles o 2,8 % (o 2,7 tis. t). Výrazne sa zvýšil dovoz výrobkov v prepočítaných surových zemiakoch, najmä vo forme zemiakovej múky, krupice, či prášku a varených zemiakov. Zároveň klesol dovoz zemiakov rezaných, neupravených ako aj smažených a pečených, pričom najvyššie záporné saldo z uvádzaných výrobkov sa dosiahlo so smaženými zemiakovými lupienkami,“ uvádza J. Šumichrast.


Surových čerstvých zemiakov sa k nám najviac doviezlo z Francúzska 29,3 % (18 874,5 t), z Českej republiky 28,9 % (18 623,9 t), z Holandska 11,0 % (7 088,2 t) a z Nemecka 8,8 % (5 690 t). Ďalšie zemiaky boli dovezené z Poľska, Talianska a Veľkej Británie. Dovoz zemiakov je stabilný. Ide o 65 až 70 tis. t ročne, avšak saldo je záporné.


Vývoz surových zemiakov sa medziročne v hodnotenom období zo Slovenska zvýšil o 8,1%. Najviac zemiakov sa vyviezlo do Maďarska (70,9%) a do Českej republiky (26,2%).

 

Predaj na Slovensku


„Na Slovensku, podobne ako v iných krajinách bývalého východného bloku, ktoré vstúpili do EÚ, prišlo za posledných 20 rokov k transformácii spotrebiteľských návykov aj pokiaľ ide o konzumáciu zemiakov. Za toto obdobie spotrebitelia prešli od skladovania zemiakov vo vlastnej réžii k plnému využívaniu možností, ktoré priniesli moderné maloobchodné siete. Tie už zemiaky ponúkajú počas celého roka,“ uvádza J. Šumichrast a dopĺňa, že súčasní spotrebitelia žiadajú viac prané, ideálne zároveň zabalené zemiaky.


Bezproblémová dostupnosť zemiakov vyústila podľa J. Šumichrasta takisto k takmer úplnému vylúčeniu samozásobenia. „V tomto roku sa na druhej strane predalo najviac sadiva za posledných 15 rokov, čo súvisí najmä s hrozbou šírenia koronavírusu. Vždy na jar je samozrejme výraznejší dopyt po nových zemiakoch, o zemiaky ako tradičnú komoditu majú spotrebitelia záujem celoročne,“ dodáva.


Obľúbenosť jednotlivých odrôd zemiakov je zložité definovať, niekedy spotrebiteľ uprednostňuje tvar a farbu, hoci by sa mohlo zdať, že najdôležitejšie sú chuťové vlastnosti, nie je to vždy tak. Pestovateľ preto musí na trh dodávať také druhy zemiakov, aké si žiada spotrebiteľ. „Pri zemiakoch funguje aj predaj z dvora. Pre malých farmárov je to cesta, ako predať svoje produkty. Počet pestovateľov - predajcov je však zatiaľ malý, verím, že narastie,“ uvádza J. Šumichrast.

 

Cena zemiakov


Zaujímavé je sledovať aj vývoj ceny zemiakov. Priemerná cena producentov skorých konzumných zemiakov v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 medziročne klesla o 8,3 % (o 28,53 €/t) na 315,02 €/t. Cena za neskoré zemiaky klesla medziročne o 9,9 % (o 25,44 €/t) na 231,81 €/t. Priemerná spotrebiteľská cena za zemiaky v roku 2017 dosiahla 0,62 €/kg.


Priemerná cena skorých konzumných zemiakov v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 medziročne klesla o 4,2 % (t. j. o 13,33 €/t) na 301,69 €/t, ale cena za neskoré zemiaky sa zvýšila medziročne o 7,4 % (t. j. o 17,07 €/t) na 248,88 €/t.
Zvýšila sa i spotrebiteľská cena. Konkrétne priemerná spotrebiteľská cena za zemiaky v roku 2018 oproti predchádzajúcemu roku narástla o 3,2 % (0,64 €/kg). Rovnako ako v roku 2017 najviac za zemiaky zaplatil spotrebiteľ i v roku 2018, najmä v júni. V roku 2018 však bola táto cena vyššia o 51,4 % (1,12 €/kg).


Ceny zemiakov už podľa slov J. Šumichrasta začínajú klesať, pretože úroda u nás a v Českej republike (najväčší dovozca do SR), sa ukazuje dobrá. „Vzhľadom k tomu, že producenti hranoliek ( 40 – 50 % spotreby produkcie zemiakov v EÚ) pre koronakrízu nevyrábajú, očakávame v tomto roku možný prebytok produkcie v EÚ, a tým aj nižšie ceny ak hodnotíme trojročný priemer,“ dodáva J. Šumichrast.

 

Problémy trhu


Podľa slov J. Šumichrasta je otázkou času, kedy pestovanie zemiakov na Slovensku skončí úplne. Nie je to len záležitosť finančných podpôr, ale i otázka budovania skladov, aby sa slovenská úroda nepredávala za pár centov a následne nastúpia skladované drahé a aj výrazne podporované zemiaky z dovozu.


„Problémom je taktiež chýbajúca finalizácia produktov. Bez rozumných opatrení a zmysluplných výziev na podporu nákupu poľných technológií a na pozberové a spracovateľské kapacity toto trápenie slovenský pestovatelia veľmi rýchlo ukončia. Nastavenie integrovanej produkcie v zemiakoch nie je dobré a treba ho zmeniť. Taktiež je tu problematika závlah, zemiaky navyše nie sú na zozname uznaných plodín v rámci organizácií výrobcov,“ vysvetľuje J. Šumichrast.

 

Trendy


Aké trendy vstupujú pri zemiakoch do popredia? Silnie napríklad dôraz na lokálnu produkciu, vyhľadávanejšie sú zemiaky v biokvalite, alebo aspoň také, ktoré sú zabalené v biodegradovateľných obaloch. Ideálne aj s QR kódmi, vďaka čomu môže zákazník spoznať zaujímavý príbeh, ktorý majú kupované zemiaky za sebou.


O pozornosť tiež začínajú usilovať aj menej tradičné druhy zemiakov, napríklad s farebnou dužinou. Stále náročnejší zákazníci žiadajú od obchodníkov už aj ponuku zemiakov podľa spôsobu použitia. V obľube sú lúpané alebo predvarené zemiaky, tiež rôzne veľkosti zemiakových hľúz (baby zemiaky a pod.), zemiaky v šupke, či balenia zemiakov do mikrovlnnej rúry s pridanými koreninami. V západnej Európe ide o stabilnú záležitosť, u nás sa dá rast záujmu o tieto produkty len očakávať.


Experimentuje sa aj s rôznymi baleniami, ktoré by napríklad okrem zemiakov zahŕňali aj ďalšie čerstvé zeleniny a tento mix by bol určený pre prípravu konkrétnych jedál. Lákavé pre zákazníkov môže byť aj vyzdvihnutie sezónnej produkcie zemiakov na predajnej ploche, povedzme v rámci určitých príležitostí (Vianoce, Veľká noc). Prípadne aj spolu s inými sezónnymi produktami. Za zmienku stoja aj koncepty - eshopy, ktoré sú založené na predaji zemiakov a produktov z nich.

 

 

Pripravil: dk


Odborné zdroje: Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.


Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

New Retail Summit 2020 v 1 minúte

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW