V kurze je ekológia a znižovanie obsahu prídavných látok

Uvádza v rozhovore o vývoji trhu s mäsovými výrobkami a ich predaji Ladislav Čechovič, CEO spoločnosti Mecom.

 

ladislav cechovic v

 

Trh s mäsovými produktami má za sebou turbulentný rok. Čo bolo z vášho pohľadu najzásadnejšie?

 

Tento rok bol pre spracovateľov mäsa jeden z najťažších za posledných desať rokov. Dôvodom bol africký mor ošípaných, ktorý naplno prepukol v Európe a v Ázii. Čína, ktorá je v súčasnosti najväčším producentom bravčového mäsa, musela kvôli tomuto zlikvidovať viac než 30% svojich chovov. Následne vznikla obrovská medzera, zvýšil sa import aj z krajín EÚ a ceny bravčového mäsa sa posunuli nahor.


Ohniská tohto problému boli aj v Európe, ktorá sa takisto nevyhla redukcii mnohých chovov. Spracovatelia mäsa boli následne nútení a to niekoľkokrát v priebehu roka pristúpiť k úprave cien. V maloobchodných reťazcoch sa to okamžite pretavilo do vyšších pultových cien.

 

Každá takáto zmena má negatívny dopad na celkový trh mäsových výrobkov a spotrebu. A takisto na štruktúru daného trhu. Ako sa to konkrétne prejavilo na našom trhu?


Slovenský trh s mäsovými výrobkami za obdobie prvého polroka 2019 klesol o 5% z pohľadu objemu. Udialo sa to z dôvodu rastu pultových cien mäsových výrobkov. Zaevidovali sme aj zmeny a pohyby v rámci jednotlivých kategórií. Najviac sa to dotklo sortimentu trvanlivých salám, klobás a šuniek. Iné kategórie, napríklad mäkké salámy a párky, však zaznamenali rast pretože ich maloobchodné ceny sú o niečo nižšie.

 

V súčasnosti sme svedkami zviditeľňovania a podporovania regionálnych výrobcov. Týka sa to aj mäsových výrobkov, hoci sa zároveň ukázalo aj niekoľko negatívnych prípadov. Ako vnímate prítomnosť regionálnych výrobcov?


Regionálni výrobcovia majú na trhu dôležité miesto, aj keď sú kapacitne aj objemovo často obmedzení. Zaujímavé príležitosti sa im naskytajú v špecifickejších kategóriách ako napríklad zabíjačkové špeciality, klobásy, iné špeciality a pod., ktoré môžu využiť. Aj tu ale treba rozlišovať. Sú medzi nimi kvalitní lokálni hráči, ktorí robia mäsiarskemu remeslu dobrú povesť a potom aj nie vždy seriózne fungujúce „pologarážové“ firmy. V nich veľakrát pokrivkáva hygiena a ani technologické vybavenie nie je na požadovanej úrovni.

 

Ponuka mäsových výrobkov je na slovenskom trhu veľmi pestrá a je si z čoho vyberať. V poslednej dobe rastie podiel spotrebiteľov s rôznymi potravinovými intoleranciami. Výrobcovia sa im usilujú vyhovieť. Týka sa to aj vás?


Neustále sledujeme nové trendy v potravinárskom priemysle, týkajúce sa bezpečnosti výroby a snažíme sa ich implementovať na naše podmienky. Dbáme na to, aby každá surovina, prídavné látky či obalový materiál, ktorý nakupujeme, spĺňal vopred stanovené kvalitatívne parametre. Naša spoločnosť sa snaží prispôsobovať požiadavkám trhu a preto minimalizujeme používanie alergénov a prídavných látok vo väčšine našich výrobkov. V závodoch Lučenec a Humenné vyrábame všetky výrobky bez lepku a sóje. Veľmi aktívne sa venujeme aj oblasti znižovaniu prídavných látok tzv. éčok aj v mäsových výrobkoch. V rámci holdingu máme vlastné vývojové oddelenie, ktorého cieľom je pripravovať receptúry s nižším obsahom prídavných látok. V tomto roku sme uviedli na trh Mecom NATUR bezéčkovú radu, ktorá zahŕňa Dusenú bravčovú šunku, Kuraciu a Morčaciu šunku, Viedenské párky a salámy Poličan a Vysočina. Už teraz vieme, že to bola veľmi dobrá voľba, ohlas zo strany obchodníkov aj konzumentov bol pozitívny. Týmto produktom sa darí z hľadiska objemu aj hodnoty predaja.

 

Je technologicky možné pripraviť takéto výrobky?


Je, avšak má to určité obmedzenia. Cieľovou skupinou sú spotrebitelia, ktorí pozorne sledujú zloženie výrobkov pri nákupe.

 

 

„ Momentálne je znižovanie prídavných látok v potravinách veľký trend, tak ako bolo pred pár rokmi znižovanie obsahu soli. “

 

V tom čase sme pristúpili na zníženie obsahu soli vo výrobkoch tak, ako to len bolo možné, až na hranicu únosnosti.


Koncom minulého roka ste otvárali projekt Pečať kvality, za ktorou bola precízna trojstupňová kontrola. Aké sú jeho výsledky?


Projekt dopadol nad naše očakávania, zaznamenali sme pozitívnu spätnú väzbu od spotrebiteľov. Dôležité je však najmä to, že sa nám po spustení tohto projektu znížili počty spotrebiteľských reklamácii o 16%. Vzhľadom na obrovské množstvo mäsových výrobkov, ktoré denne vyprodukujeme v našich výrobných závodoch, je to veľký úspech. Projekt funguje, osvedčil sa, nemáme dôvod ho meniť alebo zastaviť.

 

Aké informácie týkajúce sa mäsových výrobkov spotrebiteľ v súčasnosti sleduje pozornejšie?


V jeho hľadáčiku je najmä vysoký štandard mäsových výrobkov, kvalita a vysoký podiel mäsa. Čoraz viac spotrebiteľov sa v poslednej dobe pozerá aj na zastúpenie prídavných látok a rastie dôraz na ekologickosť obalov. Reagujeme na to a budeme sa tomu intenzívne venovať aj v ďalších obdobiach.


Na jar tohto roka ste na trhu uviedli nové produkty v rámci radu Mecom Premium. Zamerali ste sa na šunky. Aká bola odozva trhu?


Ohlas bol výborný, či už na kvalitu alebo atraktívny dizajn obalov. Reálne výsledky predaja sú vyššie ako sme očakávali. Najobľúbenejším produktom z tejto rady je Turčianska šunka s čiernym korením, Prešovská dusená šunka a Pražská šunka. Ich hlavnou doménou je lahodná chuť a obsah mäsa nad 93 %, všetky šunky patria do kategórie špeciál. Záleží nám na tom, aby sme zákazníkom prinášali tradičné slovenské chute ale aj netradičné kombinácie. Na prvom mieste však vždy ostáva kvalita. Prémiová rada nám robí radosť a úprimne sa z nej tešíme.

 

Ako sa v tomto roku vyvíjal záujem o produkty určené na grilovanie?


Grilovanie je stále na Slovensku silným fenoménom a záujem o mäsové výrobky na gril je už tradične veľký. Tohtoročná grilovacia sezóna však bola vo svojom úvode negatívne poznačená nepriaznivým počasím, odrazilo sa to aj na predaji týchto produktov. Na grilovaciu sezónu sa každoročne dôkladne pripravujeme, okrem štandardného portfólia tradične uvádzame aj nové produkty. Je to ideálna príležitosť v roku osloviť zaujímavými novinkami alebo aj nevšednými inováciami.

 

Kedy v rámci roka sa ešte naskytá príležitosť spotrebiteľa prekvapiť niečím novým?


Napríklad na Vianoce. Je to obdobie, kedy si každý dopraje aj niečo navyše, alebo niekomu urobí radosť. Výbornú službu tu robia darčekové balenia. Dobre sa nám osvedčili aj rôzne príbaly, výrobky s vyššou pridanou hodnotou a aj cenou. Počas Vianoc alebo tiež veľkonočných sviatkov zároveň nesmie chýbať na stole ani nič z toho, čo je tradičné a typické pre našu krajinu. Či už údená krkovička, rolované plece alebo ďalšie mäsové výrobky. Každoročne evidujeme obrovský nárast predaja v tomto segmente.

 

Trh je konzervatívny, no je tu aj časť spotrebiteľov, ktorí si doprajú niečo iné, netradičné, experimentujú. Aké hlavné smerovania v mäsových výrobkoch vnímate?


Vo vývoji jednotlivých kategórií mäsových výrobkov nepozorujem oproti minulým obdobiam žiadne zásadnejšie zmeny. Podiel jednotlivých kategórií mäsových výrobkov je viac menej stabilný, viditeľný je rast kategórie šuniek, čo sa dá pripísať vyšším záujmom Slovákov o zdravšie stravovanie. Z hľadiska objemu predaja majú momentálne najvyšší podiel párkoviny a z pohľadu hodnoty predaja šunky, následne párkoviny.


Pokiaľ ide o uvádzanie nových príchutí, každý rok prichádzame s novinkami, ktoré majú pre značku Mecom pridanú hodnotu a spotrebiteľ je vždy rád prekvapovaný. Z našich skúseností vyplýva, že novinky často oslovujú skôr okrajovú skupinu spotrebiteľov, gurmánov. Trh mäsových výrobkov je na Slovensku stále skôr konzervatívny.

 

Akým spôsobom na predajnej ploche zviditeľňujete svoje produkty a čo sa vám osvedčilo?


Úspešným nástrojom na zviditeľnenie našich výrobkov na predajnej ploche sú druhotné vystavenia, ktoré umiestňujeme počas Vianoc, Veľkej noci alebo gril sezóny. Máme na to veľmi dobrý ohlas, na tieto pozície vždy umiestňujeme výrobky s vyššou pridanou hodnotou. V kategórii masových výrobkoch sú totiž mnohé marketingové aktivity limitované tým, že ide o výrobky, ktoré musia byť umiestnené v chladiacej zóne.

 

 

„ Obrovský priestor vidím v oblasti category managementu. Pravidelne sledujeme ako sa trh vyvíja, čo žiadajú, spotrebitelia, aké sú trendy. Toto a ďalšie poznatky dnes dokážeme naplno využiť pri vytváraní ponuky. “

 

Chceme byť v tejto oblasti pre našich obchodných partnerov špecialistami a poradcami. Čiže z roviny, kedy riešime obchodné vzťahy by sme sa chceli posunúť ešte ďalej a ponúknuť vyššiu pridanú hodnotu. Myslím si, že máme na to najlepšie predpoklady. Category management je našou silnou stránkou, dlhodobo pracujeme s množstvom trhových informácií a dát.

 

Aké má spoločnosť Mecom plány pre nadchádzajúce obdobie?


Chceme sa viac venovať téme ekológia a to nielen z pohľadu obalov, ale aj celkových procesov v našej spoločnosti. V tomto roku sme v rámci spoločnosti uskutočnili zaujímavý projekt so zamestnancami, kedy sme si definovali hodnoty spoločnosti. Jednou z tých tém, ktorá najviac rezonovala, bola zodpovednosť a ohľaduplnosť voči životnému prostrediu. Teší ma, že máme v našej spoločnosti uvedomelých zamestnancov. Nielenže to deklarujeme, ale tým aj denne a intenzívne žijeme. Preto aj v nasledujúcich obdobiach chceme pracovať na viacerých projektoch a prinášať sortimentné novinky, ktoré budú úzko súvisieť práve s touto oblasťou. Veľa sme toho už urobili a kus práce nás ešte len čaká. V mnohom zrejme budeme na slovenskom trhu priekopníkmi. Aspoň malou zmenou však chceme k zmene na poli ekológie prispieť, cítime túto potrebu.


V rámci výroby plánujeme pokračovať v procese automatizácie a zefektívňovania výroby, aj cez investície do nových výrobných liniek. Zameriame sa aj na posilňovanie zručnosti zamestnancov, sústredíme sa na ich rozvoj a motiváciu, tak ako aj doteraz. Ľudia sú pre nás nesmierne dôležití, je to významné aktívum každej správne fungujúcej spoločnosti. Nevyužívame agentúrnych pracovníkov, záleží nám na tom, aby sme mali motivovaný a lojálny personál.

 

 

Pripravil: Daniel Košťál


Foto: archív L. Čechoviča / Mecom

 

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW