Nestlé zdôrazňuje svoje ekologické smerovanie

V praxi realizuje v tejto súvislosti aj viaceré nevyhnutné kroky. Patrí k nim obmedzenie spotreby pitnej vody a redukcia plastového odpadu.

 

nestle2019 v

 

Konkrétne výsledky a dosiahnuté ciele prezentovala spoločnosť Nestlé pri príležitosti Svetového dňa vody vo svojom závode Carpathia v Prievidzi.


„V Nestlé sme si vedomí svojej zodpovednosti v oblasti životného prostredia a ekologickej stopy. Preto kladieme veľký dôraz na environmentálne udržateľné podnikanie,“ hovorí Martin Mittner, Country Manager Nestlé Slovensko a dodáva: „V oblasti hospodárenia s vodou to znamená, že budeme ďalej prijímať opatrenia na znižovanie jej spotreby a plasty budeme postupne nahrádzať recyklovateľnými alebo znovu použiteľnými materiálmi“.


Znižovanie spotreby vody


Nestlé naplno vníma hodnotu a vzácnosť vody, ako aj rastúce riziko jej nedostatku na celom svete. Z tohoto dôvodu spustila táto spoločnosť v roku 2018 globálny program Caring for Water, ktorý je zameraný na komplexné nakladanie a starostlivosť o vodu a vodné zdroje. Jedným z jeho cieľov je okrem ochrany vody aj znížiť spotrebu pitnej vody vo výrobných závodoch Nestlé do roku 2020 o 40 %, v porovnaní s rokom 2010.


V závode Carpathia Prievidza sa spotreba vody špeciálne meria, zaznamenáva a vyhodnocuje už od roku 1997. Od tej doby po súčasnosť prišlo k viacerým dôležitým krokom, ktoré výrazne prispeli k úspore spotreby vody.


V roku 2000 bola vybudovaná nová kotolňa, v rokoch 2002-2003 prišlo k zmene výrobného postupu lekvárov a začatiu využívania studne a v roku 2007 došlo k ukončeniu ovocnej výroby. Od roku 2003 začala spotreba vody výraznejšie klesať, od roku 2010 až doteraz prišlo k výraznejšiemu zníženiu spotreby vody až o 41 %. Podarilo sa to aj vďaka technologickým projektom, ktorých cieľom bola modernizácia výrobných procesov a optimalizácia spotreby vody v prievidzskom závode.

 

K najdôležitejším projektom, ktoré sa realizujú od roku 2012 patria:


Chladenie vývev sušiacich pecí (úspora: 10 500 m3 vody za rok/ 21, 19% ročnej spotreby vody)
Reverzná osmóza + audit kotolne (úspora: 1100 m3 vody za rok/ 3,43 % ročnej spotreby vody + 30 – 50% úspora vody pri výrobe domineralizovanej vody)
Výmena mlynu soli (úspora: 506 m3 vody za rok/ 1,7 % ročnej spotreby vody)
Inštalácia novej umývacej linky (úspora: 1400 m3 vody za rok/4,73 % ročnej spotreby vody)
Automatizácia merania distribúcie vody v závode (úspora: 1500 m3 vody za rok/ 5,43 % ročnej spotreby vody)


„V rámci rokov 2010 – 2018 spoločnosť Nestlé investovala do projektov na úsporu spotreby vody 383 000 €. Aj vďaka nim ročne ušetríme približne 16 500 m3 vody, čo znamená úsporu na úrovni približne 206 000 € za obdobie 2010 – 2018. V súčasnosti je už komplikovanejšie nájsť vo výrobe miesto, kde by sme dokázali spotrebu vody výraznejšie eliminovať. Ambicióznym plánom v budúcnosti je využitie dažďovej vody, čo je oblasť ktorú sme doteraz neotvárali. Ďalej sa zameriame na využitie podzemnej a odpadovej vody, tiež vody zo studne a pracujeme na projektoch zazeleňovania striech,“ uviedol Martin Tragor, environmentálny špecialista, Nestlé Slovensko, s.r.o.

 

Ochrana vody


Nestlé sa však neuspokojuje iba s úsporami vody vo svojich závodoch, má ambíciu zapájať do ochrany vody aj širšiu verejnosť. Na Slovensku v spolupráci s Nadáciou EKOPOLIS dlhodobo organizuje projekt „Súťaž pre vodu“, v rámci ktorej majú mladí ľudia vo veku do 30 rokov možnosť hľadať riešenia konkrétnych problémov s vodou vo svojich mestách a obciach. Kým v úvodných ročníkoch bola súťaž zameraná hlavne na projekty protipovodňového charakteru, v súčasnosti sa zameriava viac na problémy sucha a zadržiavania vody v krajine.


Proti plastovému odpadu


Nestlé v roku 2018 oznámilo verejný záväzok, že do roku 2025 bude 100 % používaných obalov recyklovateľných alebo opätovne použiteľných. Už dnes pôsobia v rámci Nestlé a pre každý závod aj tzv. Plastic šampióni. Ich úlohou je riadiť projekty na dosahovanie stanovených záväzkov, ktoré sa týkajú plastov. Pre jednotlivé kategórie výrobkov a realizované projekty sú tak určení konkrétni kontaktní a zodpovední odborníci.


„Naším zámerom je, aby žiadne obaly, vrátane plastov, nekončili ako odpad na skládkach. Aj na Slovensku už v plnení tohto cieľa Nestlé výrazne pokročilo. Od roku 2013 nekončí žiadny odpad z našej tunajšej výroby na skládke. Je buď recyklovaný (90 %) alebo energeticky zužitkovaný (10 %),“ doplnil M. Mittner.


K nástrojom na dosiahnutie cieľov v oblasti znižovania produkcie plastov patrí optimalizácia balenia výrobkov, v rámci ktorej má prísť k zníženiu spotreby obalov až o 140 000 ton do roku 2020, zákaz používania nerecyklovateľných obalov (PVC, PS), či eliminácia komplikovaných kombinovaných obalových materiálov, napríklad kombinácie plastu a papiera, laminátov a pod. Za týmto účelom založilo Nestlé koncom roka 2018 vo švajčiarskom Lausanne aj Inštitút pre vývoj obalov (Institute of Packing Sciences) zameraný na skúmanie a vývoj funkčných, bezpečných a k prírode ohľaduplných obalov. Zároveň by mala byť smerovaná podpora dobre recyklovateľným plastom (PET, PP, PE).


Ekologickejšie riešenia


V závodoch Nestlé na Slovensku a v ČR sa už v roku 2018 podarilo dosiahnuť zníženie spotreby obalov o 45 ton, v tomto roku je plánovaná úspora ďalších 49 ton. V závode Carpathia Prievidza došlo v tejto súvislosti napríklad k zrušeniu tzv. zvrašťovacej fólie na balenie bujónov (implementácia apríl/2018), nahradeniu laminátov (viaczložkových fólií) za recyklovateľné monomateriály, či k zníženiu používania plastových fólií zmenou ich formátu alebo použitia fólií s nižšou hrúbkou (z 50 na 30 mikrónov a pod.)


Jednotlivé plastové obaly tiež boli v Nestlé Prievidza zadelené do kategórií podľa možností recyklácie a toho, či je v tejto súvislosti vytvorená potrebná infraštruktúra na ich spracovanie na recyklovateľné (aktuálne tieto tvoria podiel 53%), nerecyklovateľné a z technického hľadiska recyklovateľné ale bez momentálne vytvorenej infraštruktúry na recyklovanie.

 

V boji proti plastovému odpadu Nestlé postupne odstraňuje aj jednorazové plasty zo všetkých svojich priestorov. Plastové poháre, šálky, príbory, tašky, či vrecia sú postupne nahrádzané výrobkami z biodegradovateľných materiálov, textilu, dreva, skla a ďalších.


Od roku 2013 Nestlé zo svojich závodoch na Slovensku a v ČR nevyváža na skládky žiadny plastový ani iný odpad, ale recykluje ho či energeticky využíva.


K ochrane životného prostredia sa Nestlé snaží prispieť aj znižovaním spotreby elektrickej energie (-7 % od roku 2010), ale aj emisií CO2 (- 39 % od roku 2010).

 

Zdroj: Nestlé
Ilustračné foto: redakcia

 

PR

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Podcast

Ako najlepšie zužitkovať obmedzenie maloobchodných a distribučných spoločností?
zuzitkovat obmedzenie maloobchodnych spolocnosti retailmagazin podcast


PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW