Kaufland Vianoce 2020

Kaufland Vianoce 2020

Kaufland Vianoce 2020

Potraviny môžu zdražieť až o 50 percent

potraviny zdrazeniePoslanci Európskeho parlamentu podporili zavedenie povinnosti označovať miesto pôvodu mäsa, ktoré sa používa ako zložka pri výrobe potravín.


Európska komisia vo svojej štúdii upozornila, že toto opatrenie zvýši ceny potravín najmenej o 15 percent a najviac až o 50 percent. Potravinári prijali výsledok hlasovania europoslancov so značným znepokojením.Podľa Potravinárskej komory Slovenska (PKS) je povinné označovanie pôvodu mäsa na obaloch potravín len ďalšou administratívnou prekážkou, ktorá poškodí potravinárov, spotrebiteľov a životné prostredie. Zmenu odsúhlasili v uznesení Európskeho parlamentu o označovaní krajiny pôvodu mäsa v spracovaných potravinách. Europoslanci tak vyzvali Európsku komisiu na predloženie legislatívneho návrhu.

 

Dopad označovania

 

Zavedenie povinnosti uvádzania krajiny pôvodu mäsa v spracovaných potravinách bude mať priamy dopad na balenie mnohých potravín, ktoré si bude vyžadovať prispôsobovanie označenia, na veľkosť produkcie a veľkosť šarží, na prevádzku technologického zariadenia, na plánovanie ako aj na skladovanie, alebo na zníženie existujúcej flexibility spracovateľov potravín z dôvodu odlíšenia zdroja. V nepodstatnom rade bude mať nová povinnosť významný finančný dopad aj na ďalšiu zmenu systému označovania potravín a na komplexnú výmenu obalového materiálu, ktorý bol zmenený už k 13.12.2014 z dôvodu nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.

 

Spochybňovanie výsledkov

 

Poslanci EP spochybňujú výsledky štúdie EK pokiaľ ide o vplyvy na cenu poukázaním na výsledky výskumu francúzskej spotrebiteľskej organizácie. „Iniciatíva veľkých štátov EÚ s nadprodukciou poľnohospodárskych surovín na zavedenie ďalšej povinnosti v označovaní potravín je len logická, keďže ich domáci producenti nebudú mať problém s označovaním krajiny pôvodu. Odlišná situácia je v členských štátoch ako napríklad Slovensko, kde domáci farmári nedokážu svojou produkciou pokryť požiadavky priemyslu, ktorý je tak nútený hľadať zahraničných dodávateľov," vysvetľuje Daniel Poturnay, prezident PKS. Povinné označovanie pôvodu mäsa ako zložky je v čase pretrvávajúcej krízy luxusom pretože bude viesť k ďalšiemu znižovaniu konkurencieschopnosti mnohých potravinárskych podnikov slovenských nevynímajúc. Bude vytvárať nedostatky na trhu v dôsledku špecifických požiadaviek pôvodu od spotrebiteľov, čo povedie k priamemu zvýšeniu cien mäsa ako suroviny. Zmena bude viesť k zvýšeniu nacionalizácie a k segregácii trhu, čím sa vytvoria nové prekážky na vnútornom trhu EÚ a svetového obchodu, k zvyšovaniu cien surovín a rovnako bude prekážkou inovácie.

 

Ohrozenejšie menšie podniky

 

Všetky spoločnosti v rámci EÚ, od malých až po veľké, budú musieť opäť zápasiť s nezmyselnými finančnými dopadmi na ich podnikanie. „Najviac sa dopady prejavia u malých a stredných podnikov, ktoré v potravinárskom priemysle tvoria až 99 % všetkých potravinárskych podnikov," uvádza D.Daniel a dodáva: „Nerozumiem, čo vedie poslancov EP k ohrozeniu mäsospracujúceho priemyslu EÚ, ktorý zahŕňa viac ako 13 000 spoločností zamestnávajúce spolu približne 350 000 ľudí a dosahujúce obrat vo výške 85 miliárd €."Europoslanci podporili uznesenie o povinnom označovaní aj napriek tomu, že podľa štúdie Európskej komisie spotrebitelia nie sú ochotní si za tieto informácie na obaloch priplatiť.

 

Pripravila: jk
Zdroj: Potravinárska komora Slovenska
Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

V boji proti vírusom je úspešný UV ROBOT

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW