Nestlé do roku 2025 zamestná až 400 mladých ľudí

Spoločnosť Nestlé a Aliancia pre mladých spoločne vyhlásili záväzok vytvoriť do roku 2025 až 300 000 nových pracovných príležitostí pre mladých ľudí. Cieľom je odborná príprava a lepšie uplatnenie na trhu práce. 

 nestle


Až 3 milióny nezamestnaných mladých ľudí v Európe a jeden z troch mladých ľudí v regióne Stredného východu a severnej Afrike sú bez práce. Taká je aktuálna bilancia, pod ktorú sa podpisuje aj pandémia koronavírusu. Spoločnosť Nestlé a Aliancia pre mladých sa preto rozhodli v tomto turbulentnom období konať. Viac ako inokedy totiž považujú za potrebné vyvinúť úsilie na podporu mládeže a zabránenie efektu tzv. izolovanej generácie.


Marco Settembri, CEO spoločnosti Nestlé pre Európu, Stredný východ a severnú Afriku na nedávnej tlačovej konferencii predstavil motív, výsledky, aj budúce záväzky v rámci tejto iniciatívy: „Investície smerované do mládeže sú v rámci spoločnosti tými najdôležitejšími. S našimi partnermi z Aliancie pre mladých sme od začiatku iniciatívy v roku 2014 ponúkli študentom a absolventom už viac ako 450 000 pracovných miest a pracovných tréningov. V tejto ceste pokračujeme všetci spoločne.“


Aktuálny záväzok spoločnosti Nestlé a 300 obchodných partnerov, ktorí sú združení v rámci Aliancie pre mladých, tak znie 300 000 pracovných príležitostí, učňovských programov a stáží pre mladých ľudí do roku 2025. Týka sa to Európy, Stredného východu a severnej Afriky.


Plány pre Slovensko


Zacielenie na podporu mladých ľudí v ich profesionálnom živote nie je pre Nestlé novou iniciatívou. Svedčí o tom program Nestlé needs YOUth. Len na Slovensku a v Čechách ním v uplynulých štyroch rokoch prešlo takmer 2000 mladých ľudí. Až 40% z nich bolo prijatých na trvalý pracovný pomer, 29% prešlo odbornými stážami alebo učňovskými programami a 31% absolvovalo v Nestlé kariérne poradenstvo alebo iné odborné tréningy a vzdelávanie.

 

 

 

„ Do roku 2025 chce Nestlé na slovenskom a českom trhu zamestnať ďalších 400 mladých ľudí vo veku do 30 rokov a v pláne je tiež spolupráca s 500 stážistami a učňami. “

 

 

Títo ľudia dostanú šancu spoznať fungovanie spoločnosti a absolvovať ucelený cyklus viacerých školení. Okrem toho bude Nestlé naďalej prezenčne alebo digitálne spolupracovať s vysokými školami na Slovensku i v Česku, aby sme mohli sprostredkovať skúsenosti našich najlepších expertov študentom, a zlepšiť tak ich uplatniteľnosť na trhu práce.


Podpora poľnohospodárskeho podnikania


Spoločnosť Nestlé plánuje do roku 2025 v regiónoch Európy, Stredného východu a severnej Afriky vytvoriť celkom 20 000 príležitostí prvého zamestnania a 20 000 učňovských a odborných stáží.


Vzhľadom na to, že svet čelí digitálnej transformácii a klimatickým zmenám, tréningové programy budú zamerané najmä na podporu digitálnych zručností, prostredníctvom novej Youth eBusiness Academy a zručností v oblasti udržateľného rozvoja. Učni a stážisti zapísaní do programu Youth eBusiness Academy konkrétne získajú pokročilé digitálne zručnosti (vyhľadávanie, spracovanie dát, elektronický obchod) a po dokončení dostanú oficiálny certifikát.


Osobitná pozornosť je venovaná digitálnym zručnostiam v továrňach. Od roku 2019 Nestlé spolupracuje aj so spoločnosťou Microsoft, aby umožnilo učňom v továrňach získať certifikáciu digitálnych zručností.


Podpora poľnohospodárskeho podnikania a mladých farmárov zasa smeruje k zavádzaniu udržateľných poľnohospodárskych postupov. M. Settembri pripomenul, že práve oblasť poľnohospodárstva sa významnou mierou podieľa na produkcii emisií a znečistení životného prostredia. Nestlé týmto krokom chce urýchliť prechod k uhlíkovo neutrálnemu potravinovému dodávateľskému reťazcu a dosiahnuť nulové čisté emisie skleníkových plynov do roku 2050.


Vo Veľkej Británii napríklad už spolupracuje s chovateľmi mlieka a mliečnych výrobkov na zlepšení udržateľnosti ich fariem a rozvoji udržateľnejšieho a efektívnejšieho dodávateľského reťazca.


Ďalšími nástrojmi programu sú účasť Nestlé na digitálnych a prezenčných kariérnych veľtrhoch a workshopoch na podporu mladých uchádzačov o zamestnanie ako aj podpora podnikateľských aktivít mladej generácie. Táto časť je zameraná na získavanie podnikateľských zručností a vzdelávania s asistenciou Junior Achievement Europe, významným európskym poskytovateľom podnikateľského vzdelávania.

 

redakcia

Zdroj: Nestlé

 

PR

 

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk