Podpora vedecky podložených bezdymových produktov rastie

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že ešte v roku 2025 bude na svete viac ako jedna miliarda fajčiarov. Mnohí z nich nebudú mať žiaden prospech z opatrení na prevenciu fajčenia a podpory odvykania.

 

tabak2018 v

 

Fajčenie je škodlivé. To je všeobecne známy fakt, hoci si to ešte mnohí ľudia naplno neuvedomujú. Experti sa v poslednej dobe viac zhodujú na tom, že najviac škodlivých látok, ktoré sú primárnym spúšťačom vážnych ochorení spojených s fajčením, vytvára samotný proces spaľovania tabaku.


Moderné technológie


Niektoré moderné technológie, v nadväznosti na aktuálne vedecké poznatky, preto začínajú otvárať nové smerovanie. Do popredia vstupujú výrobky na báze inhalovania tabaku a nikotínu, ktoré znižujú koncentráciu pôsobiacich škodlivých látok. Tieto produkty majú jedného spoločného menovateľa – vylúčenie spaľovania tabaku. E-cigarety, produkty na zahrievanie tabaku a ďalšie prichádzajúce inovácie sú príkladom kategórie, ktorá má byť alternatívou ku klasickému fajčeniu cigariet.


Bezdymovo


Zrejme taká bude budúcnosť. Funguje to napríklad aj tým spôsobom, že zahriatím tabakovej náplne sa vytvára aerosól, ktorý nahrádza dym, produkt klasickej cigarety. Potrebná je zahrievacia čepeľ, ktorá sa postará o zahrievanie tabaku do kontrolovanej teploty (nepresiahne 300°C). Inovácia podľa vedeckých štúdií znižuje úroveň škodlivých a potenciálne škodlivých látok v priemere o 90 až 95 % v porovnaní s dymom z referenčnej cigarety vytvorenej na výskumné účely, avšak pri zachovaní nikotínu. Pri fajčení klasických cigariet sú totiž fajčiari vystavení viacerým škodlivým zložkám. Vedecké štúdie v tejto súvislosti preto uvádzajú, že bezdymový výrobok predstavuje nižšie riziko škodlivosti ako fajčenie cigariet.


Rozmach zaznamenali aj e-cigarety, ktoré ale na rozdiel od bezdymových tabakových výrobkov neobsahujú tabak, ale hlavnú zložku – kvapalinu, tzv. liquid. Tá môže alebo aj nemusí obsahovať nikotín.


Bezdymové výrobky si dnes našli priaznivcov hlavne v Japonsku a Južnej Kórei, rozširujú sa aj do Európy, na Slovensku sa takisto udomácňujú.


Zapojenie sveta


V súčasnosti čoraz viac štátov robí kroky k osvete, tá sa má týkať znižovania škodlivosti fajčenia prostredníctvom prístupu k vedecky podloženým, menej škodlivým produktom. Spojené štáty americké napríklad avizujú podporu regulačných postupov pre nové produktové inovácie.


Od programového vyhlásenia v júli 2017 bol FDA (Úrad pre kontrolu potravín a liečiv) vokálnym podporovateľom alternatív k cigaretám pre dospelých, ktorí chcú naďalej prijímať nikotín, ale menej škodlivým spôsobom. Úrad uznáva, že za škodlivosťou cigariet je práve spaľovanie. „Nikotín, aj keď nie úplne zdravotne neškodná látka, nie je priamo spojený s výskytom ochorení spojených s fajčením. Sú to hlavne chemické látky, nachádzajúce sa v cigaretovom dyme, ktorý vzniká spaľovaním tabaku, tie priamo a primárne vedú k ochoreniam a v konečnom dôsledku k úmrtiam,“ uvádza sa v správe a ďalej dopĺňa: “Opatrenia, ktoré sa snažia radikálne obmedziť fajčenie, by však mali byť podporované vedecky podloženými alternatívami pre fajčiarov, ktorí by inak neprestali fajčiť. Nové technológie a inovácie môžu predstavovať šancu pre fajčiarov natrvalo skončiť so spaľovaním tabaku.“


Tabakový plán pre Anglicko


Vo Veľkej Británii, konkrétne v júli 2017, zasa Ministerstvo zdravotníctva vydalo päťročný tabakový plán pre krajinu, v ktorom sa zameralo na zníženie počtu fajčiarov na úroveň 12 % z celkovej populácie do roku 2022. Vláda v tejto krajine si takisto uvedomuje úlohu, ktorú môžu zohrať vedecky podložené inovácie pri dosahovaní tohto cieľa a pomoci fajčiarom úplne sa vzdať klasických cigariet. Víta inovácie, ktoré pomôžu znížiť škody, spôsobené fajčením. Najskôr však má „posúdiť, či nové tabakové produkty skutočne môžu zohrať úlohu v znižovaní rizika pre fajčiarov. Ak sa preukáže, že sú menej škodlivé, správa uvádza, že spraví potrebné kroky, aby boli bezpečnejšie alternatívy na fajčenie dostupné a sprístupní informácie o tom, čo sa vie a nevie o dlhodobých a krátkodobých rizikách používania alternatívnych tabakových produktov.


Rovnako napríklad aj Nový Zéland je viac otvorený alternatívnym produktom, ktoré pomôžu dosiahnuť cieľ stať sa bezdymovou krajinou. V roku 2017 tamojšie Ministerstvo zdravotníctva ohlásilo, že vláda vytvorí vedecký proces overovania bezdymových tabakových a nikotínových produktov za účelom sprístupnenia menej škodlivých alternatív pre fajčiarov.


Taliansko


Dňa 27. augusta 2017 vošla do platnosti sekundárna legislatíva pre nové tabakové výrobky v Taliansku. Táto legislatíva ustanovuje pravidlá a procesy, ktorými sú vyhodnocované štúdie Zdravotným inštitútom (HiH) a Ministerstvom zdravotníctva za účelom vyhodnotenia zníženia koncentrácie škodlivých látok alebo zníženého rizika pri nových tabakových produktoch v porovnaní so spaľovanými tabakovými produktmi.


Pokým však nebude vyhodnocovanie štúdií ukončené, nie sú povolené žiadne tvrdenia. Isté je, že v súčasnosti prebiehajú rôzne štúdie a svoje stratégie a potrebné kroky zvažujú aj významní hráči na trhu s tabakom.


Spoločnosť Philip Morris International napríklad investovala za posledných 10 rokov 4,5 miliardy dolárov do vývoja a výroby inovatívnych produktov, ktoré by dospelým fajčiarom, ktorí chcú napriek riziku naďalej pokračovať vo fajčení, pomohli prejsť na bezdymové produkty. Zároveň očakáva, že do roku 2025 viac ako 40 miliónov fajčiarov cigariet prejde na bezdymové produkty. V súvislosti s vývojom výrobkov so zníženou rizikovosťou získala viac ako 4 300 patentov a ďalších viac ako 6 000 patentov je len v procese schvaľovania.


Slovensko


Aké sú postoje k bezdymovým alternatívam a verejnému zdraviu na Slovensku? Podľa výsledkov prieskumu agentúry IPSOS, až 9 z 10 opýtaných Slovákov verí, že technológie a inovácie hrajú dôležitú úlohu vo vzťahu k verejnému zdraviu, ale iba 21% opýtaných si myslí, že zodpovedné orgány poskytujú adekvátny prístup k najnovším inováciám v oblasti verejného zdravia. 74% opýtaných verí, že výrobcovia spotrebného tovaru majú investovať do výskumu lepších alternatív. Z ďalších zistení prieskumu vyplýva, že 73% opýtaných verí, že vláda by mala urobiť všetko pre to, aby podporila prechod k alternatívam. 84% opýtaných vníma alternatívy k cigaretám ako podporu ostatných programov na zníženie chorôb spojených s cigaretami. Prieskum prebehol v septembri 2018 na vzorke 1000 respondentov starších ako 18 rokov.

 

redakcia


Zdroje: Philip Morris Slovakia s.r.o., Ipsos, redakcia
U.S. Food and Drug Administration, Healthy Innovation, Safer Families: FDA’s 2018 Strategic Policy Roadmap. Jan. 11, 2018.
https://www.fda.gov/aboutfda/reportsmanualsforms/reports/ucm591993.htm

U.K. Department of Health, July 2017.
https://www.gov.uk/government/publications/towards-a-smoke-free-generation-tobacco-control-plan-for-england

The official website of New Zealand government, August 2017.
https://www.beehive.govt.nz/release/new-pathwaysmokeless-tobacco-products

http://www.health.govt.nz/smokeless-tobacco-andnicotine-delivery-products

Protano, C., Manigrasso M., Avino, P., Sernia, S., Vitali, M.

Second-hand smoke exposure generated by new electronic devices (IQOS and e-cigs) and traditional cigarettes: submicron particle behavior in human respiratory system, Ann Ig, April 2016.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27071321

Ario Alberto Ruprecht, Cinzia De Marco, Paolo Pozzi, Elena Munarini, Roberto Mazza, Giorgia
Angellotti, Francesca Turla, Roberto Boffi, February 2014.
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1700/1430.15833

 

 

Video

Vitajte vo svete MINIT... robíme Váš deň krajším

Retail Podcast

Category Management: Čo vás čaká pred implementáciou?

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

 NOVINKA 

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk