Metro vychováva budúcich podnikateľov

metroBon Jus je neobyčajná firma. Jej manažment stále chodí na strednú školu a kvôli veku nemá ani nárok na vodičský preukaz. No za to má mladícky „drajv" a silnú podporu vedenia Obchodnej akadémie Watsonova v Košiciach ako aj veľkoobchodu METRO.


Ide o spôsob ako prispieť k výchove podnikateľských talentov – či už v rámci predmetu „Cvičná firma", alebo ponukou absolventskej praxe priamo v reálnych prevádzkach. Mladí ľudia tu získavajú cenné skúsenosti, ktoré im v budúcnosti pomôžu presadiť sa na trhu práce či začať vlastný biznis. Projekt Bon Jus je len jedna z viacerých takýchto cvičných firiem a jeho mladé vedenie získalo tento mesiac na medzinárodnom workshope o duálnom vzdelávaní vysoké hodnotenie od personalistov z celej Európy.

 

Cvičná firma

 

Cvičná firma je simuláciou reálnej firmy v školských podmienkach. Študenti si tu osvojujú zručnosti a činnosti, ktoré sú potrebné pri zakladaní a riadení podniku. Učia sa tak „nanečisto" riešiť problémy, ktorým čelia aj skutočné firmy. „V cvičnej firme majú žiaci príležitosť vyskúšať si svoje teoretické vedomosti v reálnej praxi, či už pri komunikácii zo zákazníkom alebo pri marketingových aktivitách," hovorí Zuzana Száraz, HR manažérka veľkoobchodu METRO Cash & Carry SR. Spolu s METRO sa tak títo mladí ľudia zúčastňujú napríklad medzinárodných veľtrhov, kde svoju cvičnú firmu prezentujú. Predmet podnikania cvičnej firmy môže byť rovnako pestrý, ako je tomu pri skutočných spoločnostiach. Dôkazom toho je firma, ktorú od ostatnej jesene podporuje METRO – džúsový bar Bon Jus. Je jednou z najúspešnejších cvičných firiem na trhu a s veľkoobchodom spolupracuje na báze finančnej aj nefinančnej pomoci. Ide napríklad o dodávky surovín či kancelárskych potrieb, ale aj asistenciu s propagačnými materiálmi a prípravou stánkov na rôzne veľtrhy či súťaže. Aj vďaka tomu sa Bon Jus môže pochváliť viacerými oceneniami – napríklad 1. miestom za Najlepší stánok na 6. veľtrhu cvičných firiem v Poprade, či bronzovou priečkou v kategóriách Najlepší stánok a Najlepšia prezentácia z 12. medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Košiciach.

 

Miesta spoluprace

 

METRO tiež prispieva k prehlbovaniu vedomostí a získavaniu praktických zručností a skúseností mladých „zamestnancov" cvičných firiem. Od skúsených odborníkov z METRO sa učia ako prezentovať seba aj svoj biznis, na školeniach sa vzdelávajú o tovare aj starostlivosti o zákazníkov a na pravidelných exkurziách si zase rôzne práce v oblasti obchodu môžu reálne vyskúšať. „Vďaka cvičnej firme sa žiaci lepšie pripravujú na vstup do reálneho života a podporuje sa ich odborný a sociálny rozvoj. Naučia sa lepšie riešiť situácie, ktoré ich čakajú a predovšetkým si tu môžu dovoliť urobiť chyby, z ktorých poučia a neskôr sa im tak v reálnom živote dokážu vyhnúť," hovorí Z. Száraz. S vyše 1350 zamestnancami je METRO na slovenskom trhu dôležitým zamestnávateľom a vďaka projektom interného vzdelávania študentov aj čoraz silnejším partnerom pre školy a absolventov. S odbornými školami totiž METRO spolupracuje nielen v Košiciach. V Nitre je to napríklad Stredná odborná škola potravinárska, z ktorej každoročne 40 študentov absolvuje žiacku prax na prevádzke veľkoobchodu. Prax je doplnená aj o zaujímavé produktové školenia a exkurzie. Za Nitrou a Košicami nezaostávajú ani ostatné predajne tohto veľkoobchodu, ktoré kombinujú exkurzie s rôznymi formami podpory mladých a ambicióznych študentov.

 

Zdroj: redakcia
Ilustračné foto: Metro

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Category Management 2: Koho zapojiť do vytvárania plánogramu

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk