Priamy predaj zaznamenáva rast tržieb aj nových predajcov

Priamy predaj je podľa najnovších prieskumov neustále narastajúcim ekonomickým sektorom vo svete, v Európe aj na Slovensku. U nás sa ním v súčasnosti zaoberá už viac ako 203-tisíc ľudí.

 

priamypredaj2019 v

 

Najnovší prieskum Svetovej federácie asociácií priameho predaja WFDSA odhaľuje niektoré zaujímavé čísla. Podľa tohto prieskumu zaznamenali globálne tržby priameho predaja v roku 2017 až 1,6-percentný nárast oproti roku 2016. Tržby celosvetovo medziročne stúpli z 182,6 na 189,6 miliárd USD.


Priamemu predaju sa darilo aj v európskych končinách. Obrat narástol medziročne až o 3,5 %, čo predstavovalo v roku 2017 38,46 miliárd dolárov. Najvýznamnejšími trhmi sú pre priamy predaj Spojené štáty americké (18 %) a Čína (18 %), Kórea (9 %), Nemecko (9 %) a Japonsko (8 %).


Slovenský trh


Priamy predaj zostáva podľa prieskumu v zelených číslach aj v náraste počtu priamych predajcov. Celosvetovo sa ním zaoberá takmer 117 miliónov ľudí, z toho viac ako 15 miliónov Európanov a vyše 203-tisíc Slovákov. V porovnaní s rokom 2016 ide na Slovensku o nárast priamych predajcov o približne 9-tisíc osôb. Z toho je zrejmé, že záujem o prácu v odvetví priameho predaja medzi našincami rastie. Je to spôsobené čiastočne aj tým, že podnikanie bez potreby vysokej vstupnej investície je čoraz lákavejšie. Je tu tiež lákavá príležitosť byť v kontakte s často veľmi kvalitnými výrobkami. A tiež to, že priamy predaj sa dá robiť aj popri niečom inom.

 

priamypredajB

 


„Každá spoločnosť má pozíciu priameho predajcu pomenovanú inak. Môžu to byť aj poradcovia priameho predaja alebo distribútori. Ide o atraktívnu pracovnú oblasť, pracovať v priamom predaji znamená mať určitú slobodu, nezávislosť a flexibilitu. Pre iného to môže byť atraktívne privyrobenie alebo začiatok zaujímavého kariérneho rastu. Je to šanca pracovať na sebe, vzdelávať sa a spoznávať nových ľudí. Predajca má možnosť zlepšiť si sebavedomie, manažérske a obchodné schopnosti,“ uvádza Lucia Záleská, predsedkyňa Združenia priameho predaja, ktoré momentálne zastrešuje 8 spoločností zo sféry priameho predaja.


Ako ďalej L. Záleská hovorí, v priamom predaji v súčasnosti pracuje 94% žien a 6% mužov. Opätovne to potvrdil prieskum realizovaný medzi priamymi predajcami Európskej únie v prvom polroku 2018 (12.2.2018 - 6.4.2018). Prieskum iniciovala Európska asociácia priameho predaja SELDIA so sídlom v Bruseli, pod ktorú patrí aj slovenské Združenie priameho predaja. Prieskum prebehol online, zapojili sa predajcovia členských spoločností, na Slovensku sa do prieskumu zapojilo 1874 priamych predajcov. Okrem Slovenska sa zúčastnilo 11 európskych krajín. 

 

Podľa výsledkov tohto prieskumu väčšinou ide na Slovensku o ľudí vo veku 35 – 44 rokov, druhá najsilnejšia kategória zahŕňa priamych predajcov vo veku 45-54 rokov. Vekový priemer priamych predajcov v Európe je 43 rokov.


Najviac priamych predajcov sa tejto podnikateľskej činnosti venuje v priemere 8 rokov, v rámci Európy je to 6 rokov. L. Záleská dopĺňa, že až 34% predajcov zostáva v oblasti priameho predaja pracovať viac ako 10 rokov. Špecifikom je aj to, že mnohí z nich nakupujú prostredníctvom priameho predaja aj od iných priamych predajcov rôzne ďalšie tovary. Veľmi dobre tu funguje osvedčené pravidlo, že ak je zákazník spokojný a dostáva vysoko kvalitný servis, zostáva danej značke dlhodobo verný.


Slovensko zároveň úspešne kopíruje rastúcu krivku globálneho trhu aj čo sa tržieb týka. Ich medziročný nárast predstavoval 6,4 %, celkovo ide o predaje vo výške 155 miliónov €.

 

priamypredajA


Najsilnejšie segmenty


Aj naďalej u nás dominuje priamy predaj kozmetiky (38 %), wellness produktov a doplnkov stravy (25 %) a výrobkov pre domácnosť či spotrebného tovaru (23 %). L. Záleská hovorí, že vysoký potenciál ďalšieho rastu majú predovšetkým wellness produkty, potravinové doplnky a všetko pre zdravšie stravovanie. Tieto produkty čoraz rýchlejšie dobiehajú momentálne prevažujúcu kozmetiku.


„Sme radi, že priamy predaj sa aj na Slovensku postupne rozširuje do rôznych ďalších segmentov. Budúcnosť bude v tomto smere určite zaujímavá,“ konštatuje L. Záleská.


Zákazník a jeho špecifiká


Typickým zákazníkom priameho predaja sú mladší ľudia, najsilnejšia skupina zákazníkov je na Slovensku vo veku 35-45 rokov, výnimkou však nie sú ani oveľa starší nakupujúci. Ide o ľudí, ktorí oceňujú kvalitu výrobkov, pridanú hodnotu a perfektný servis, veľkú úlohu tu hrá aj faktor pohodlia. Priemerná hodnota nákupu v priamom predaji je asi 62 €. Samotný proces nákupu veľmi často prebieha v domácnostiach zákazníkov ale aj na rôznych stretnutiach mimo domova či pracoviska.


„Výhodou pre zákazníka je pocit istoty, že zo strany priamych predajcov, ktorí zastupujú konkrétne a u nás začlenené spoločnosti z oblasti priameho predaja, nebudú uplatnené nekalé a zavádzajúce praktiky. Vo vzťahu predajca zákazník funguje individuálny servis, poradenstvo a starostlivosť, je tu vždy možnosť výrobky lepšie spoznať v rámci predvedenia a vyskúšať. V prípade potreby sú veľmi rýchlo vyriešené reklamácie a akékoľvek iné problémy. Zároveň aj predajcovia vedia, že spoločnosti, pre ktoré pracujú sa k nim správajú férovo,“ špecifikuje L. Záleská.


Kontakt cez sociálne siete


Moderné technológie si podľa prieskumu SELDIA našli svoje miesto aj pri priamom predaji, ktorý je, možno paradoxne, založený práve na osobnom kontakte. Ako sa ukázalo, priami predajcovia idú s dobou a prispôsobujú sa potrebám moderného zákazníka. Ako efektívny spôsob komunikácie sa im okrem tradičných foriem, akými sú stále najpopulárnejšie osobné stretnutia, telefonáty a emaily, osvedčila aj populárna komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí ako aj spravovanie osobného blogu či webstránky.


„Priamy predaj vykazuje celosvetovo, v Európe i na Slovensku trvalý rast. To pre nás znamená spokojnosť všetkých, ktorí sa na priamom predaji podieľajú, vrátane našich zákazníkov. Je to jasný odkaz, že musíme pokračovať v budovaní pozitívneho obrazu nášho odvetvia“, hovorí L. Záleská.


„Darí sa nám preukazovať, že náš distribučný model je dôveryhodný a etický. Nové technológie nám pomáhajú reagovať na nové potreby spotrebiteľov so zachovaním individuálneho prístupu, čo je v našom priemysle stále zásadné,“ dodáva L. Záleská. Podstatou priameho predaja samozrejme naďalej zostáva vzťah medzi predajcom a zákazníkom.

 

Pripravil: dk
Zdroj: Združenie priameho predaja, SELDIA, WFDSA, redakcia
Ilustračné foto: Pixabay.com

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk