Priamy predaj napreduje zásluhou žien

priamy predajPriamy predaj rastie v Európe už piaty rok po sebe. Celkový predaj sa v krajinách Európskej únie  v roku 2013 zvýšil o 4% z 18 mld. EUR v roku 2012 na 18,7 mld. EUR v roku 2013. Ako sa priamemu predaju darí na Slovensku?


Priamy predaj je v Európe mimoriadne obľúbený už mnoho rokov. Jeho obľuba rastie v niektorých krajinách skutočne prekvapivo. Holandsko napríklad zaznamenalo medziročný rast priameho predaja o 8%, Veľká Británia o 6,7%. Bulharsko, Belgicko a pobaltské štáty vykazujú rast viac ako 5%. Francúzsko, Nemecko aj Poľsko rastú o viac ako 4%. Štatistiky ukazujú, že priamy predaj rastie predovšetkým na veľkých a vyspelých trhoch.. Prieskum realizovaný v krajinách EÚ odahlil, že približne 65% priameho predaja prebieha formou individuálnych stretnutí priameho predajcu a jeho zákazníka (person to person) a 35% na tzv. skupinových prezentáciách (party plan).

 

Oficiálne štatistiky neexistujú

 

V EÚ sa priamym predajom v súčasnosti zaoberá viac ako 5,1 milióna nezávislých priamych predajcov. Zamestnancov spoločností priameho predaja je približne 200 000.Na Slovensku má Združenie priameho predaja aktuálne šesť členov. "Odhadujeme, že tu pôsobí ďalších približne 15 medzinárodných aj miestnych firiem, ktoré sa takisto priamym predajom zaoberajú. Presné dáta neexistujú, oficiálne štatistiky formu maloobchodom sa zaoberajúcich firiem nerozlišujú," hovorí pre odborný portál RETAIL magazin.sk Lenka Mrázová zo Združenia priameho predaja. Väčšinu osôb pôsobiacich v sektore priameho predaja tvoria nezávislí podnikatelia. Možnosť kombinácie profesionálnej činnosti, teda hlavného pracovného pomeru a vedľajšieho zárobku s rodinnými povinnosťami je jedným z dôvodov, prečo 78% z celkového počtu priamych predajcov v EÚ tvoria ženy. Podľa L. Mrázovej tvoria ženy na Slovensku dokonca až 80% všetkých predajcov realizujúcich priamy predaj. Sú to rôzne vekové kategórie žien aj predstaviteľky rôznych sociálnych pomerov. Ďalším dôvodom pre vyššiu angažovanosť žien v tomto sektore je ponúkaný produktový mix. Kozmetika, výrobky osobnej starostlivosti a starostlivosti o domácnosť a tiež potravinové doplnky sú predsa len bližšie ženám ako mužom. V každom prípade umožňuje priamy predaj ženám podieľať sa zaujímavým spôsobom na ekonomickom živote a umožňuje im získať nezávislosť.

 

Prísne etické štandardy

 

Okrem dodržiavania zákonov musia spoločnosti a distribútori priameho predaja dodržiavať aj kódexy správneho správania či etické kódexy, ktorých cieľom je ešte vyššia ochrana spotrebiteľa. Svetová federácia asociácií priameho predaja (WFDSA) vypracovala vzorový kódex, z ktorého vychádzajú kódexy v krajinách po celom svete. SELDIA prijala tento svetový kódex ako východisko pre kódex európsky.

 

Fakty o priamom predaji
-Európska únia má aktuálne 5,1 mil. nezávislých priamych predajcov (78% z toho sú ženy)
-Európa celkom má 12,7 mil. predajcov (80% z toho sú ženy)
-TOP 5 európskych trhov v priamom predaji (v mld. EUR, bez DPH)
o Nemecko: 6,3
o Francúzsko: 4
o Veľká Británia: 2,5
o Taliansko: 2,3
o Poľsko: 0,6

 

Najväčší podiel tovarov v systéme priameho predaja tvorí už spomínaná kozmetika a produkty osobnej starostlivosti (36%), nasledujú výrobky zdravého životného štýlu (20%), domáce potreby (11%), potreby pre domácich majstrov (9%), oblečenie a módne doplnky (7%). Výrazný vzostup, až o 3% trhového podielu oproti roku 2012 zaznamenala kategória výrobkov zdravého životného štýlu. Tento trend bude pravdepodobne v roku 2015 a v nasledujúcich rokoch pokračovať. O čo je najväčší záujem na Slovensku? „ Najviac je týmto spôsobom nakupovaná kozmetika, sú to aj rôzne doplnky výživy, výrobky starostlivosti o domácnosť aj domáce spotrebiče," dopĺňa v rozhovore L. Mrázová. Priemerná hodnota nákupu je na Slovensku podľa jej slov 50-80 EUR. V prípade výrobkov ako sú vysávače, alebo kuchynské riady ide samozrejme o vyššie čiastky, avšak jednorázové. U kozmetiky, potrieb pre domácnosť alebo výživových doplnkov ide o nákupy opakované. Ale hodnota jedného nákupu je nižšia.

 

Trendy a ciele

 

SELDIA (Európska asociácia priameho predaja) vo výročnej správe za obdobie 2013-2014 zhrnula svoju činnosť a informovala o plánoch a cieľoch pre rok 2015. "SELDIA podniká významné kroky na zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti priameho predaja v Európe. Jedným z hlavných cieľov pre obdobie 2014-2015 je podpora činnosti jednotlivých národných asociácií a spolupráca s európskymi inštitúciami pri vytváraní priaznivého podnikateľského a obchodného prostredia v najlepšom záujme členských asociácií a firiem," hovorí Magnus Brännström, predseda predstavenstva SELDIA.

 

K hlavným trendom priameho predaja patria:
stabilný rast na rozvinutých trhoch
zameranie na etické obchodovanie
významný trhový podiel kozmetiky a domácich potrieb
vysoká účasť žien

 

Silnejúci internet

 

Internet silnie a jeho vplyv je citeľný aj v oblasti priameho predaja. Tu umožňuje distribútorom vybavovať objednávky online, čo obmedzuje administratívnu záťaž, urýchľuje proces distribúcie a znižuje náklady. Distribútori a zákazníci môžu vďaka internetu udržiavať kontakt aj bez nutnosti osobného stretnutia. Priami predajcovia si už bežne zakladajú blogy a stránky na sociálnych médiách a využívajú elektronickú poštu. Zákazníci majú online prístup k dokumentácii produktov a služieb, následne podávajú elektronicky objednávky. Napriek tejto konvergencii fyzickej a elektronickej komunikácie zostávajú hlavnými kritériami priameho predaja bezpochyby aj naďalej osobný vzťah predajcu a jeho zákazníka a prezentácia produktov a služieb mimo stálej obchodnej prevádzky.

 

Pripravil: dk
Zdroj: Združenie priameho predaja, SELDIA, redakcia
Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk