Priamy predaj rastie aj vďaka sociálnym sieťam

priamy predaj 2017Obrat spoločností, ktoré sa zaoberajú na Slovensku priamym predajom dosiahol v roku 2015 celkovo 137 mil.€. Priamemu predaju sa venovalo v tomto roku viac než 189 tis. ľudí, z toho 91% tvorili ženy. Najväčší záujem spotrebiteľov pokiaľ ide o kategórie bol o produkty z oblasti kozmetiky (50%) a wellness/doplnkov stravy (24%).


Zaujímavosťou je, že na Slovensku bol zaznamenaný väčší medziročný záujem o produkty zdravej výživy, konkrétne o ich ucelené produktové rady. Zmenou je aj to, že zákazníci intenzívnejšie sledujú aj pri tomto spôsobe nákupu zloženie výrobkov, kvalitu aj ceny. Prednosť dávajú tiež výrobkom, ktoré získali prestížne ocenenia alebo sú spájané so známou osobou – napríklad so športovcom.

 

Typický zákazník

 

Zákazník, ktorý sa zaujíma o kvalitný tovar s možnosťou nákupu mimo klasickej kamennej predajne vyžaduje spravidla vysokú úroveň osobného poradenstva a prístupu. Zároveň však akceptuje len rozumnú cenu. Typickými zákazníkmi ktorí možnosti priameho predaja využívajú, sú mladí ľudia – prejavujú intenzívny záujem o kozmetiku a wellness výrobky, ale aj ľudia stredného či seniorského veku. Ide o predovšetkým o tých zákazníkov, ktorí chcú ušetriť čas, nemajú záujem alebo možnosť nakupovať v klasickom obchode, alebo nechcú čakať na zaplatenie v dlhých zástupoch pri pokladniciach.

 

Tým, že priamy predaj veľmi dobre funguje na základe odporúčaní a predovšetkým cez známych, či v rámci rodinných kruhov, dokáže dnes pokryť akúkoľvek vekovú kategóriu. K veľkým prednostiam priameho predaja patrí bezstarostné a rýchle dodanie nakúpených tovarov a to priamo na určené miesto.

 

Vernosť k obchodníkovi 

 

Lojalita k značke, výrobkom, ale aj priamemu predajcovi, poradcovi či kozmetickej poradkyni je významná a značná. Treba však dodať, že každý predajca je odrazom spoločnosti, ktorú zastupuje. Z tohto dôvodu je pre všetky naše spoločnosti zásadný systém školení, ktoré priami predajcovia od počiatku pôsobenia s danou firmou absolvujú. Ide o školenia produktové, ďalej tie, ktoré sú zamerané na etiku chovania s súlade s Etickým kódexom Združenia priameho predaja (ZPP), ktorý je súčasťou spolupráce a na ktorý sa kladie zásadný dôraz. Potom sú to rôzne iné školenia prispôsobené pôsobeniu a špecializácii danej firmy podnikajúcej v oblasti priameho predaja. Školenia a školiace materiály pre podporu obchodných partnerov sú pripravované globálne, ale aj podľa lokálnych požiadaviek. Využívajú sa školenia profesionálnych školiteľov, tlačené materiály, reportáže, prezentácie, súčasťou sú aj školenia organizované v zahraničí.

 

Aktuálne predajné výsledky priameho predaja na Slovensku ukazujú, že tento model má na trhu svoje miesto a má ideálne predpoklady pre ďalší rast aj v nasledujúcich rokoch. Kvalita predávaných výrobkov, pridaná hodnota osobného poradenstva a individuálnej starostlivosti o zákazníka zo strany priameho predajcu, ďalej rastúca sila sociálnych médií, ktoré pomáhajú čím ďalej tým viac lepšie komunikovať so spotrebiteľmi, všetky tieto a ďalšie zložky pomáhajú priamemu predaju sa na Slovensku ďalej rozvíjať. Z tohto dôvodu predpokladám, že priamy predaj aj naďalej zostane dôležitou súčasťou maloobchodu aj v budúcnosti.

 

Využívané sociálne siete

 

Spoločnosti, ktoré sú združené v ZPP zároveň intenzívne hľadajú nové spôsoby komunikácie so svojimi zákazníkmi a to najmä prostredníctvom digitálnych technológií a sociálnych médií. Ak chceme zaujať zákazníkov, je nevyhnutné odlíšiť sa od konkurencie inovatívnym a kreatívnym spôsobom. Dôležitá je aktívna komunikácia so zákazníkmi a schopnosť ponúkať neustále nové veci. Zo sociálnych sietí priami predajcovia najviac v súčasnosti využívajú Facebook, Instagram, YouTube, virtuálnu aplikáciu Pinterest a pod. Budovanie komunít je jednou z hlavných predností priameho predaja, sociálne siete ponúkajú možnosť rýchlej informácie a komunikácie. Jedným z hlavných dôvodov, prečo naši zákazníci kupujú produkty je, že im ďalší spotrebiteľ alebo priateľ daný výrobok odporučil. Sociálne siete v tomto ešte viac pomáhajú.

 

Miesta objednávok

 

Podľa aktuálnych štatistík zákazníci najviac na objednávanie tovarov v procese priameho predaja najviac využívajú online objednávky. Tie realizujú prostredníctvom PC aj mobilov. Veľmi často však využívajú pri objednávaní tovarov a služieb aj svojich poradcov, ktorí im zaistia komplexný servis od A-Z. Zároveň následne overia, či nakúpený tovar zákazník obdržal v poriadku.

 

Okolité krajiny

 

Zaujímavá je aj situácia, pokiaľ ide o priamy predaj v zahraničí. Asociácia priameho predaja v Poľsku napríklad združuje 22 firiem realizujúcich priamy predaj a 3 firmy sú momentálne na pozícii čakateľov. Len na porovnanie, vo švédskej asociácii pôsobí aktuálne 26 firiem priameho predaja. V susednom Česku pôsobí v Asociácii osobního prodeje celkom 7 spoločností a 1 je čakateľom. Dôležité je tiež spomenúť, že firmy priameho predaja združené v asociáciách či združeniach priameho predaja (a sú tiež súčasťou združenia Seldia) sa zaviazali dodržiavať prísne pravidlá etiky podnikania a ich členstvo je vnímané ako potvrdenie solídnosti a profesionálnej povesti na danom trhu. Zároveň ide o záväznú podmienku trvania členstva.

 

Ciele pre rok 2017

 

Aj v tomto roku sa chceme spoločne s členskými firmami podieľať na vytváraní zdravého obchodného prostredia a podporovať korektnú obchodnú súťaž medzi spoločnosťami realizujúcimi priamy predaj a jednotlivými predajcami navzájom. V našom záujme je aj naďalej presadzovať etiku v priamom predaji a vstupovať do povedomia spotrebiteľskej verejnosti, poskytovať informácie o fungovaní priameho predaja. Plánujeme prípravu aktivít, ktoré ešte viac priblížia širokej verejnosti spoločnosti priameho predaja alebo združenia.

 

Lucie Záleská
autorka je predsedkyňa Združenia priameho predaja na Slovensku
Ilustračné foto: Shutterstock.com

Video

Atmosféra Retail Summitu 2023

Retail Podcast

Tomáš Török, BizBuilders: Čo musí urobiť online obchodník pre svoj rast?
Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk