Podiel potravín pod privátnou značkou dosahuje rekord

Podiel privátnych značiek dosiahol v roku 2022 podiel 25,6 %, pričom oproti roku 2021 narástol o 0,5 p.b.. Podiel privátnych značiek dosiahol v roku 2022 najvyššiu hodnotu od začatia merania.

 

podiel potravin 22 

Potravinárska komora Slovenska (PKS) uskutočňuje prieskum podielu vystavenia privátnych značiek potravín na pultoch obchodov už od roku 2013. Uskutočnila ho aj v roku 2022 a to prostredníctvom agentúry Go4insight. PKS predpokladá, že trend, aký zaznamenala pri poslednom monitorovaní, bude vzhľadom na súčasnú infláciu prudko stúpať.


Stabilná úroveň


PKS kvôli kontinuite dát používa pri monitorovaní podielu privátnych značiek stále rovnakú metodológiu. Aj v roku 2022 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát v 360 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci marec a apríl 2022.


Podiel vystavených privátnych značiek je v posledných 5 rokoch skôr stabilný, hoci veľmi mierny nárast v posledných dvoch rokoch môže znamenať aj začiatok rastového trendu. Podiel vystavenia privátnych výrobkov pod privátnou značkou dosiahol úroveň 25,6%, čo je dosiaľ najvyššia nameraná hodnota, keď doterajšie maximum z roka 2018 bolo prekonané o 0,3 percentuálneho bodu.


„Až štvrtina výrobkov na pultoch obchodov je ponúkaná pod privátnou značkou,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska. „V súčasnej dobe vysokej inflácie predpokladáme, že rastový trend bude pokračovať, možno aj výraznejším tempom. Spotrebitelia by si však mali uvedomiť, že privátne značky ich oberajú o možnosť voľby a spomaľujú inovácie v potravinárstve. Obchodný reťazec môže zmeniť výrobcu svojej privátnej značky z domáceho na zahraničného bez toho, aby to spotrebiteľ postrehol. Pre menšieho výrobcu však strata takejto zákazky môže znamenať existenčné problémy. Preto je z hľadiska udržania potravinárskej výroby na Slovensku potrebné podporovať značkové výrobky, a nie privátne.“


Zastúpenie v sieťach


Jednotlivé maloobchodné siete majú rôzne stratégie, čo sa týka ponuky výrobkov pod privátnymi značkami. Kým v Lidli viac ako polovica (54%) vystavených výrobkov nesie privátnu značku, v predajniach skupiny Terno je tento podiel až trinásť krát nižší (4%).


Bežný podiel ponúkaných privátnych značiek je v slovenských retailových sieťach v rozmedzí 15 až 25%. Relatívne vyšší podiel privátnych značiek ponúka aj Kaufland (25%), kde tento podiel pomaly, ale dlhodobo rastie. Sieť predajní COOP Jednota, ktorá má podľa posledného prieskumu tretí najvyšší podiel, predáva pod privátnou značkou každý piaty výrobok (podiel 21%).


Z hľadiska typu predajní sú najviac zastúpené privátne potraviny v diskontných predajniach, kde bol zaznamenaný medziročný nárast až o 3 p.b. (54 %) a hypermarketoch (22%). V malých predajniach a supermarketoch je podiel privátnych značiek najnižší, v týchto formátoch zostal podiel privátnych značiek na úrovni roku 2021.


Pohľad do regálov


Najvyšší podiel zastúpenia privátnych výrobkov na regáloch je podľa aktuálnych zistení v kategóriách mlieko (59 %), mäsové výrobky – balené, nemrazené (43 %), oleje (42 %), mliečne výrobky – prírodné syry (41 %), konzervované produkty (39 %). Najmenší podiel privátnych výrobkov je v kategóriách pivo (8%), víno (11 %), liehoviny a destiláty (11 %) a cukrovinky nečokoládové (13%).

 

vystavene privatne znacky22


Významnejší nárast podielu privátnych značiek, až plus 4 p.b., sa zaznamenal v dvoch kategóriách – oleje a mliečne výrobky - ostatné. Výrazný pokles privátnych značiek nebol zaznamenaný v žiadnej zo sledovaných kategórií.


„Výsledky podľa jednotlivých kategórií výrobkov ukazujú, že najvyššie zastúpenie medzi privátnymi výrobkami majú stabilne mlieko, mäsové a mliečne výrobky, a tento rok sa sem zaradili aj oleje, sú to teda všetko kategórie, pri ktorých je pre spotrebiteľa rozhodujúca cena a značka ako taká nie je pre spotrebiteľa rozhodujúca. Na druhej strane výrobky s najnižším podielom – pivo, víno, liehoviny a destiláty sa pre reťazce oplatí predávať pod značkou výrobcu, pretože táto je pre spotrebiteľa osobitným garantom chuťových vlastností potraviny,“ komentoval tohtoročné výsledky Róbert Kičina, 1. viceprezident PKS.


Slovenské a zahraničné


Pri podiele 25 % privátnych značiek je 16% zahraničných privátnych značiek a 9 % slovenských privátnych značiek. Drvivú väčšinu z privátnych značiek pritom tvoria zahraničné privátne značky v reťazci Lidl, až 39%, zvyšných 14% sú privátne značky vyrobené na Slovensku. Rovnako reťazec Kaufland preferuje zahraničných výrobcov privátnych značiek, kde je podiel slovenských privátnych značiek 9 %, zatiaľ čo privátne značky vyrobené v zahraničí predstavujú až 16 %, ostatné reťazce majú vyvážený podiel zahraničných a slovenských privátnych značiek. Jedine reťazec COOP Jednota vyrába väčšinu privátnych značiek na Slovensku.

 

vystavene vyrobky22


„Rekordný podiel privátnych značiek na Slovensku za posledných 10 rokov je alarmujúci. Privátne značky znižujú možnosť voľby pre spotrebiteľa a zároveň prehlbujú závislosť výrobcov potravín od veľkých obchodných reťazcov. Pokiaľ producenti na Slovensku nebudú dostatočne konkurencieschopní a nebudú posilňovať svoje značky, naberie tento trend rastúci charakter. To však pre potravinovú bezpečnosť Slovenskej republiky nie je dobrá správa,“ dodáva D. Poturnay.

 

 

Zdroj a grafy: Potravinárska komora Slovenska

Ilustračné foto: Shutterstock

Video

Aký bol Retail Summit 2022

Retail Podcast

Marian Milec: Záujem o rastlinné potraviny rastie

Otvoriť na novej karte

RETAIL SLOVNÍK

retail slovnik bannerLexikón najpoužívanejších odborných pojmov a skratiek v oblasti retailu

PARTNERSKÉ MÉDIÁ

 

Retail News CZ

 

Packaging Herald

banner KW

 

www.zahradnymagazin.sk